Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Mede-eigendom

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

MEDE-EIGENDOM

Een nieuwe wet brengt weer wat wijzigingen in de spelregels over mede-eigendom...

Bezit u een appartement, dan weet u dat u dat er voor het beheer van de gemeenschappelijke delen door de vereniging van mede-eigenaars (VME) in het gebouw, strikte spelregels vastliggen in de Wet op de mede-eigendom. Amper twee jaar na de goedkeuring van de wet van 2 juni 2010 waarin deze spelregels grondig wijzigden, heeft de wetgever beslist om enkele aspecten van de Wet mede-eigendom al opnieuw te wijzigen. Vrij snel na de inwerkingtreding van deze wet van 2 juni 2010 werd immers al duidelijk dat ze een aantal nieuwe vragen deed rijzen en aanleiding gaf tot nieuwe discussies. Op 26 april 2012 keurde het parlement een nieuwe wet goed die de knoop doorhakt over een aantal discussiepunten die bleven bestaan in appartementsgebouwen. Wat wijzigt er precies en vanaf wanneer? Meer...

MEDE-EIGENDOM

Wie kan er commissaris van de rekeningen zijn in het appartementsgebouw?

Indien u een appartement bezit, weet u dat er elk jaar – meestal in het voorjaar – een algemene vergadering samenkomt van de vereniging van mede-eigenaars. Een van de nieuwe punten die hier sinds 2010 op de agenda komt, is de aanstelling van de zgn. commissaris van de rekeningen. Waarover gaat dat precies? Is een dergelijke functie verplicht en wie komt daarvoor in aanmerking? Kan zomaar iedereen die functie uitoefenen of moet het om een boekhouder, accountant of dergelijke gaan? Wat houdt u het best voor ogen als u zichzelf kandidaat stelt of wanneer er discussie komt over de opdrachten van deze commissaris? Meer...

ONROEREND GOED IN UW VENNOOTSCHAP

Een vruchtgebruikconstructie of beter een ‘aankoop in onverdeeldheid’?

U wilt samen met uw vennootschap een nieuwe woning (of een ander onroerend goed) kopen. U overweegt een vruchtgebruikconstructie, maar u wilt geen 15 of 20 jaar meer werken en wanneer u stopt, wilt u die woning wel privé hebben. U kunt dan nu een ‘gesplitste aankoop’ doen samen met uw vennootschap voor bv. slechts tien jaar, of u kunt toch een vruchtgebruik afsluiten voor bv. 20 jaar en dan over tien jaar, wanneer u met pensioen wilt gaan, dat vruchtgebruik vervroegd beëindigen. Een mogelijk alternatief is een ‘aankoop in onverdeeldheid’. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een gesplitste aankoop en een aankoop in onverdeeldheid en wanneer kiest u het best voor welke oplossing? Meer...

MEDE-EIGENDOM

Een recente wet geeft u meer tijd voor de aanpassing van de statuten in uw appartementsgebouw…

De nieuwe Wet op de mede-eigendom van 28 juni 2010 wijzigde grondig de spelregels die gelden in een appartementsgebouw. Omdat hierdoor de statuten van de verschillende gebouwen niet meer actueel zijn, bepaalde de wet bovendien dat de syndici de statuten van ieder appartementsgebouw moesten aanpassen tegen 31 augustus 2011. Die termijn van één jaar bleek echter te krap. De syndici klaagden steen en been dat ze de aanpassingen niet rond kregen en ook de mede-eigenaars hadden te weinig tijd om over het één en ander van gedachten te wisselen. Daarom besliste het parlement nog op de valreep om de termijn te verlengen. De wet van 13  augustus 2011 verlengt nu de termijn om de statuten aan te passen met twee jaar. Hierdoor krijgt u dus meer tijd om over een aantal belangrijke beslissingen van gedachten te wisselen met andere mede-eigenaars. We overlopen de belangrijkste punten… Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2020

Meer van Indicator