Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Huur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GDPR

Vastgoed verhuren via uw vennootschap: vergeet de AVG niet!

Heel wat bedrijfsleiders verhuren vastgoed via hun (management)vennootschap of via een aparte patrimoniumvennootschap. Daarbij besteden zij vooral aandacht aan de verhuuractiviteit zelf en aan de fiscale aspecten. Als de vennootschap verhuurt, dan zijn de huurders ofwel natuurlijke personen, ofwel ondernemingen of organisaties die vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon. Omdat de vennootschap dan persoonsgegevens verwerkt, moet ze de AVG toepassen. Wat houdt dat concreet in? Meer...

VERHUUR

Huurwetgeving nu in de drie gewesten grondig gewijzigd

Wat moet u weten over de nieuwe huurwetgeving, als u verhuurt of van plan bent om voor uw pensioen een onroerend goed aan te kopen? Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels van toepassing? Hoeveel waarborg mag u nu vragen? Welke herstellingen zijn nu ten laste van de huurder? Wat zijn de regels als u aan meerdere huurders verhuurt? Wat gebeurt er als uw huurder overlijdt? Meer...

ONROERENDE VERHUUR

Onroerende verhuur met keuze voor btw: nu definitief geregeld?

We hebben eerder al de krachtlijnen van de nieuwe regels voor de beroepsmatige verhuur met btw toegelicht. Nu zijn ook de definitieve teksten ingediend bij het parlement en is er duidelijkheid over een aantal in de praktijk vaak gestelde vragen. Wanneer is een gebouw nieuw voor de toepassing van de nieuwe regeling? Is een verhuur met btw nu soms toch mogelijk als het pand gemengd gebruikt wordt? Wie moet er voor het btw-regime opteren en hoe moet dat in de praktijk gebeuren? Meer...

HUURRECHT

Kunt u vanaf nu effectief drie maanden huurwaarborg vragen?

U las het uitgebreid in de media. De huurwaarborg zou in Vlaanderen stijgen van twee naar drie maanden huur. Wat is daar precies van aan en wat houden de nieuwe spelregels concreet in? Welke andere wijzigingen brengt het nieuwe Vlaamse ontwerp van huurdecreet met zich mee? Kan uw huurder nu gemakkelijker opzeggen? Komen er nu ook duidelijke regels voor de verdeling van de herstellingskosten? Wat verandert er als u studentenkamers verhuurt? Meer...

ERFENIS

Een onroerend goed geërfd: beter verkopen of toch verhuren?

Wie een huis of appartement erft, stelt zich vaak de vraag of hij het pand het best houdt om het te verhuren of toch beter verkoopt om de opbrengst veilig en zonder ‘vastgoedzorgen’ te herbeleggen. Welke stappen onderneemt u dan om op een eenvoudige manier te bepalen wat voor u de beste oplossing is? Hoe berekent u de nettohuuropbrengst en waarmee moet u daarbij zoal rekening houden? Kunt u op termijn ook nog een meerwaarde verwachten, nu het er toch naar uitziet dat de waarde van vastgoed de komende jaren niet spectaculair zal stijgen? Meer...

VASTGOED

Is investeren in garages een interessant alternatief?

Als u een huis of appartement koopt, moet u in één keer een groot bedrag investeren. Bovendien wordt u dan vaak geconfronteerd met problemen en discussies met uw huurder. Is beleggen in garages of parkeerplaatsen dan een beter alternatief? Wat kost een garage? Welk rendement mag u verwachten? Waarom kunt u zich bij de verhuur van een garage contractueel beter beschermen? En wat zijn de praktische aandachtspunten vooraleer u uw handtekening zet? En ten slotte, welk deel van uw huurinkomsten vloeit er weg naar de fiscus? Hoe beschermt u zich tegen het risico dat u toch op de volledige huurinkomsten belast zou worden? Meer...

HANDELSHUUR

Hernieuwing handelshuur: respecteer alle formaliteiten!

Wie een handelshuurovereenkomst gesloten heeft, heeft het recht om drie keer een huurhernieuwing te vragen. Wanneer is er precies sprake van handelshuur? Als huurder moet u bij de aanvraag tot hernieuwing een aantal strenge termijnen en formaliteiten naleven, anders is uw aanvraag nietig. Wat zijn daarbij de spelregels? Wat kunt u als verhuurder doen als de huurder niet correct alle formaliteiten nageleefd heeft? Mag u ook om andere redenen de hernieuwing weigeren? Bestaat er ook een stilzwijgende verlenging en wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

De fiscus jaagt (weer) op vruchtgebruik, het belang van een correcte waardering

De kranten stonden er weer vol van, “de fiscus jaagt op 3.000 bedrijfsleiders”. Komt ook uw vruchtgebruik nu onder vuur te liggen? Met welke spelregels houdt u het best rekening als u nu nog een vruchtgebruik opzet? Hoe doet u dat, een vruchtgebruik correct waarderen? Moet u zich nog zorgen maken over die nieuwe controleactie als u zich aan de spelregels houdt en als uw vruchtgebruik correct gewaardeerd is? Hoe kan de ‘bezoldigingstheorie’ u helpen als de fiscus toch zou proberen om de kosten te verwerpen? Waarover kan er op het einde van het vruchtgebruik discussie ontstaan? Waarmee kunt u vandaag toch beter voorzichtig zijn? Meer...

EPC

Hoe dringend heeft u nu een EPC van uw gebouwen nodig om een boete te vermijden?

Europa legt heel wat verplichtingen op rond energieprestaties van gebouwen. Tegen eind 2012 moet in elke lidstaat de reglementering volledig op punt staan. In België volgen Vlaanderen, Brussel en Wallonië elk hun eigen tijdschema bij de invoering van die EPC-verplichtingen. In welke regio’s werd er onlangs iets gewijzigd in verband met die EPC-verplichting en met welke nieuwe regels moet u binnenkort verder rekening houden? In de pers was er bovendien onlangs ook heel wat te doen over de boetes. In welke mate riskeert u effectief een boete als u niet tijdig over een EPC beschikt en/of dat EPC niet in orde blijkt te zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator