Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Verzekeringen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Een fonds dédié: (fiscaal gezien) het beste van twee werelden?

Een fonds dédié of gepersonaliseerde Tak 23 wordt steeds vaker aangeraden om fiscaal interessant te beleggen. U kunt zo’n fonds dédié bovendien ook gebruiken in het kader van uw vermogensplanning. Wat is het verschil tussen een fonds dédié en een ‘gewone’ Tak 23. Is zo’n oplossing fiscaal gezien echt zoveel interessanter dan een klassieke belegging in fondsen of individuele effecten? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een verzekeringsgift: hoe zit dat nu ook alweer?

Heel wat mensen beleggen belangrijke bedragen in een levensverzekering (Tak 21 of Tak 23). Wie bij overlijden de uitkering krijgt, moet daarop dan in principe successierechten betalen. Daarom wordt de polis uiteindelijk vaak geschonken aan de begunstigde. Na een schenking van een levensverzekeringscontract is er, mits een aantal voorwaarden vervuld zijn, geen erfbelasting meer verschuldigd, althans in het Waals en Brussels gewest. In Vlaanderen is de situatie echter anders... Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Levensverzekeringen: plaatsvervulling anders geregeld dan in het erfrecht

In het erfrecht nemen uw kleinkinderen de plaats in van uw kinderen die vooroverleden zijn of de erfenis weigeren. Ook in het levensverzekeringsrecht, en meer bepaald in de sfeer van de begunstigingsclausule van een levensverzekering, speelt de plaatsvervulling. De verzekeringsrechtelijke plaatsvervulling is echter veel beperkter dan de erfrechtelijke. Waarmee moet u in die context zoal rekening houden wanneer u de begunstigde van een levensverzekering aanduidt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Levensverzekeringen en het nieuwe erfrecht: uw kinderen gelijk behandelen of net niet?

Als u een van uw kinderen wilt bevoordelen, dan kunt u overwegen dat kind als begunstigde van een levensverzekering aan te duiden. De regels van inbreng zijn immers anders voor levensverzekeringen dan voor klassieke schenkingen. Hoe werken die regels precies? De nieuwe Erfwet die op 1 september 2018 ingaat stelt een einde aan deze ongelijkheid. Hoe pakt u daarna de zaken aan als u toch een kind wilt begunstigen? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Erfwet voor uw bestaande levensverzekeringen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Verzekeringsgift nu (opnieuw) mogelijk?

De federale Rulingdienst, bevoegd voor Brussel en Wallonië, bevestigde recentelijk dat er effectief geen successierechten verschuldigd zijn op de uitkering die de begiftigde van een verzekeringsgift na het overlijden van de schenker verkrijgt. Wat zijn dan de aandachtspunten? Is een verzekeringsgift in het Vlaams gewest nog mogelijk? Waarmee moet u dan rekening houden? Meer...

LEVENSVERZEKERING

Erfbelasting op levensverzekeringen: biedt nieuw Vlaams decreet nu soelaas?

De standpunten van de Vlaamse Belastingdienst over de erfbelasting op levensverzekeringen waren het voorbije jaar bijna continu in het nieuws. Een nieuw Vlaams decreet (decreet van 23.12.2016) heeft de administratie nu op een aantal punten fors teruggefloten... Wat is er veranderd als u als grootouder uw kleinkind via een levensverzekering op een gecontroleerde manier wilt begunstigen of als ouder de langstlevende de flexibiliteit wilt geven om na uw overlijden een levensverzekering ten gunste van uw kinderen toch nog aan te passen? Meer...

VERZEKERINGSGIFT

Verzekeringsgift: wanneer ontsnapt u nog aan de erfbelasting?

In de media was er de laatste tijd heel wat te doen over de vraag of een verzekeringsgift nu toch nog aan de erfbelasting ontsnapt. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lanceerde daarover met de regelmaat van de klok nieuwe standpunten en er komt nu ook nog een wetswijziging. Wat is vandaag de stand van zaken? En wat doet u als u in Brussel of in Wallonië woont? Meer...

BELEGGINGSVERZEKERING

Kunt u een Tak 21 of een Tak 23 vanaf nu nog schenken?

Jarenlang was de ‘verzekeringsgift’ een courante praktijk die door juristen, notarissen en fiscalisten toegepast werd om erfbelasting te vermijden op een Tak 21 of Tak 23. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft nu aangekondigd dat vanaf 1 maart 2016 alle verzekeringsgiften in het Vlaams gewest toch onder de erfbelasting vallen. Zit u in de andere gewesten wel nog ‘safe’ met een verzekeringsgift? Welke alternatieven heeft u daarnaast? Wat doet u nu als u reeds eerder een Tak 21 of een Tak 23 schonk via zo’n verzekeringsgift? Hoe kunt u dan toch nog aan de erfbelasting ontsnappen? Meer...

SUCCESSIE

Levensverzekering, groepsverzekering of IPT: wanneer successierechten?

Sinds kort kan de fiscus zich niet meer tot de erfgenamen wenden als een andere begunstigde van een levensverzekering de successierechten niet betaalt. Kunt u dan zomaar vrij kiezen wie u als begunstigde van een levensverzekering aanduidt? Kunt u die begunstiging achteraf nog wijzigen? Is dat anders eens een begunstigde aanvaard heeft? En welke rol speelt de eventuele reserve van uw erfgenamen daarbij? Wanneer zijn er successierechten verschuldigd op de uitkering van een levensverzekering en wanneer niet? Is dat anders bij een groepsverzekering of IPT? Een IPT wordt meestal zwaarder belast. Kunt u als zelfstandige dan ook voor een groepsverzekering kiezen? Meer...

OVERLIJDEN ZAAKVOERDER

Uw zakenpartner overlijdt: wat gebeurt er met de aandelen?

Hoe kunt u ervoor zorgen dat u ook na een eventueel overlijden van uw vennoot het bedrijf in de best mogelijke omstandigheden kunt verderzetten? Naar wie gaan de aandelen van uw vennoot als hij plots overlijdt? Waarom geeft dat vaak aanleiding tot weinig evidente situaties? Kan een voorkooprecht soelaas bieden? Hoe zorgt u er dan voor dat er geen discussies ontstaan over de koopprijs? Als er een voorkooprecht is en een goede afspraak over de prijs, dan wordt u misschien geconfronteerd met een financieringsprobleem. Kunt u dat via een overlijdensverzekering oplossen? Wie betaalt dan het best de premie? Waarom is dat belangrijk? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator