Artikeldatabank

Zoekresultaat: 22 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Testament

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SAMENWONEN

Hoe uw samenwonende partner optimaal beschermen?

Het huwelijk biedt partners onmiskenbaar de sterkste bescherming door hun uitgebreide erfrecht. Daarnaast zijn er technieken van successieplanning die enkel voor gehuwden toepasbaar zijn. Hoe kunt u als samenwonende toch een afdoende bescherming voorzien voor uw partner voor het geval er vroegtijdig iets met u zou gebeuren of voor het geval het tot een relatiebreuk komt? Meer...

BESCHERMING PARTNER

Bescherming van uw nieuwe partner en van uw kinderen: een gulden middenweg?

Omdat de langstlevende echtgenoot enkel het vruchtgebruik van de nalatenschap verkrijgt en omdat de niet-gemeenschappelijke kinderen dit vruchtgebruik kunnen laten omzetten, is de langstlevende partner vaak onvoldoende beschermd, zelfs als u opnieuw huwt. Als u de volle eigendom toebedeelt aan uw partner, benadeelt u uw kinderen omdat zij niet van hun stiefouder erven. Hoe kunt u uw partner meer beschermen zonder uw kinderen te benadelen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Duolegaat: nu tijd voor een check-up?

Op welke manier kunt u via een duolegaat tegelijkertijd een goed doel begunstigen en de successierechten voor uw verre verwanten verminderen? Hoe zorgt u er via een omgekeerd duolegaat voor dat u dan steeds een zo groot mogelijk deel van uw vermogen nalaat aan uw dierbaren? Waarom doet u er goed aan uw duolegaat op regelmatige tijdstippen opnieuw tegen het licht te houden? Laat de Vlaamse hervorming van de erfbelasting u nu toe om meer aan uw verwanten toe te kennen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Minderjarige kinderen: een testamentaire voogd aanstellen?

Successieplanning hoeft niet altijd over geld te gaan. Steeds meer koppels krijgen nu op latere leeftijd nog kinderen. Ouders met minderjarige kinderen maken zich dan weleens zorgen over wat er zal gebeuren wanneer zij beiden plots zouden wegvallen. De wet voorziet in de mogelijkheid om hierop te anticiperen door een voogd aan te stellen die voor de kinderen moet zorgen wanneer de ouders er niet meer zijn. Wat zijn de taken van die voogd? Kiest u zelf wie er als voogd aangesteld wordt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Generatiesprong: nu meer mogelijkheden?

Via een generatiesprong komt een nalatenschap rechtstreeks bij de kleinkinderen terecht. Daarnaast realiseert u zo ook een fiscale besparing. Welke afspraken kunt u nu als ouder ten gevolge van het nieuwe erfrecht zelf met de grootouders maken over zo’n generatiesprong? Wat zijn dan de aandachtspunten? U kunt als ouder ook zelf een generatiesprong organiseren door uw aandeel in de nalatenschap te verwerpen. Is dat ook fiscaal voordelig? Wat zijn de nadelen van die oplossing? Welke extra mogelijkheden biedt de hervorming van de Vlaamse erfbelasting u binnenkort? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Levensverzekeringen en het nieuwe erfrecht: uw kinderen gelijk behandelen of net niet?

Als u een van uw kinderen wilt bevoordelen, dan kunt u overwegen dat kind als begunstigde van een levensverzekering aan te duiden. De regels van inbreng zijn immers anders voor levensverzekeringen dan voor klassieke schenkingen. Hoe werken die regels precies? De nieuwe Erfwet die op 1 september 2018 ingaat stelt een einde aan deze ongelijkheid. Hoe pakt u daarna de zaken aan als u toch een kind wilt begunstigen? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Erfwet voor uw bestaande levensverzekeringen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe uw feitelijk samenwonende partner optimaal beschermen?

Als u feitelijk samenwoont, wilt u uw partner bij uw overlijden wellicht een bepaalde bescherming geven. Als u niets onderneemt, kan uw partner bij uw overlijden immers zelfs niet meer in de gezinswoning blijven wonen. Hoe zorgt u er dan voor dat uw partner minstens (nog een bepaalde tijd) in de gezinswoning kan verblijven? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties zoals een vruchtgebruik, een recht van bewoning, een aankoopoptie of een levenslange huur? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe bevoordeelt u de langstlevende en wanneer is dat noodzakelijk?

Op het eerste gezicht is de langstlevende voldoende beschermd door de bestaande en toekomstige wetgeving, omdat hij het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap. In de praktijk volstaat dat echter dikwijls niet, omdat het vermogen steeds vaker bestaat uit zaken die geen ‘vruchten’ voortbrengen. Wat zijn dan de mogelijke oplossingen als u wilt dat de langstlevende niets tekortkomt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Successieplanning: regioshopping wordt steeds interessanter

Tussen de drie gewesten worden de verschillen inzake schenk- en erfbelasting steeds groter. Er gelden niet alleen andere tarieven, maar ook de interpretatie van de wetgeving verschilt. Hoe kunt u daarmee uw voordeel doen? Wanneer is verhuizen mogelijk een interessante optie? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

TESTAMENT

Een testament opmaken: wat als de legataris overleden is of verwerpt?

Wat zijn de aandachtspunten als u via uw testament aan iemand iets wilt nalaten, bv. aan een ver familielid of aan een goede vriend? Wat voorziet u het best voor het geval dat de begunstigde vooroverlijdt of het legaat verwerpt? Wat moet u anderzijds weten als u zelf bv. als erfgenaam een testament wilt aanvechten? Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator