Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Opvolging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Restschenking voor de Nederlandse notaris: twee keer bingo of twee keer erfbelasting?

Wie naar de Nederlandse notaris stapt voor een restschenking van zijn vastgoedvennootschap, maatschap of beleggingsportefeuille, ontsnapt met wat geluk twee generaties lang aan erfbelasting. Maar als u pech heeft, betaalt u toch twee keer erfbelasting. Hoe zit dat precies in elkaar en hoe vermijdt u dat u twee keer erfbelasting betaalt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Levensverzekeringen: plaatsvervulling anders geregeld dan in het erfrecht

In het erfrecht nemen uw kleinkinderen de plaats in van uw kinderen die vooroverleden zijn of de erfenis weigeren. Ook in het levensverzekeringsrecht, en meer bepaald in de sfeer van de begunstigingsclausule van een levensverzekering, speelt de plaatsvervulling. De verzekeringsrechtelijke plaatsvervulling is echter veel beperkter dan de erfrechtelijke. Waarmee moet u in die context zoal rekening houden wanneer u de begunstigde van een levensverzekering aanduidt? Meer...

NALATENSCHAP

Erfovereenkomsten: ook in nieuw samengestelde gezinnen?

Vandaag is het onder bepaalde, strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door één of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Duolegaat: nu tijd voor een check-up?

Op welke manier kunt u via een duolegaat tegelijkertijd een goed doel begunstigen en de successierechten voor uw verre verwanten verminderen? Hoe zorgt u er via een omgekeerd duolegaat voor dat u dan steeds een zo groot mogelijk deel van uw vermogen nalaat aan uw dierbaren? Waarom doet u er goed aan uw duolegaat op regelmatige tijdstippen opnieuw tegen het licht te houden? Laat de Vlaamse hervorming van de erfbelasting u nu toe om meer aan uw verwanten toe te kennen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Keuzebeding: enkel opteren voor het vruchtgebruik ook fiscaal voordelig?

Veel koppels hebben vandaag een keuzebeding in hun huwelijkscontract. Bij een overlijden raadt de notaris dan vaak aan dat de langstlevende de gezinswoning in volle eigendom naar zich toe trekt en voor de rest het erfrecht laat spelen. Is dat wel altijd de beste oplossing? Hoe zorgt u dan voor dat u de beste (fiscale) keuze maakt? Waarom is ‘alles in vruchtgebruik’ voor de langstlevende vaak een interessante optie? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Maatschap: maak van de zaakvoerder geen zonnekoning

Volgens de media is de zaakvoerder van een maatschap niet langer een ‘zonnekoning’. Kunt u een maatschap dan niet meer gebruiken om uw vermogen met behoud van inkomsten en controle over te dragen? Met welke aandachtspunten moet u volgens recente rechtspraak en volgens een aantal beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst rekening houden? Welke bepalingen voorziet u daarom zoal het best in de statuten van uw maatschap? Meer...

ZORGVOLMACHT

Kies voor een zorgvolmacht 2.0 op maat van uw behoeften

De zorgvolmacht bestaat ondertussen meer dan drie jaar en begint juridisch stilaan volwassen te worden. Wat is het belang van zo’n zorgvolmacht? Moet u daarvoor altijd naar de notaris? Waar houdt u het best rekening mee als u een zorgvolmacht laat opstellen? Hoe vermijdt u via die volmacht dat uw kinderen u later al te vlug naar een woonzorgcentrum verhuizen? Meer...

SCHENKING

Schenken, maar dan wel alleen om een onroerend goed te kopen?

Ouders willen hun kinderen soms een duwtje in de rug geven bij de start van hun actieve beroepsleven door hen een som geld te schenken. Meestal willen die ouders dan vermijden dat hun kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een speedboot, exotische reizen, ... of andere frivoliteiten. De ouders denken er dan bv. aan om in de schenkingsakte op te nemen dat het geld enkel gebruikt mag worden voor de aankoop van vastgoed. Kan dat? Welke andere voorwaarden kunt u als ouder nog overwegen? En wanneer zijn die voorwaarden ook fiscaal interessant? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Beding van terugkeer: maatwerk om onaangename verrassingen te vermijden!

Tegenwoordig wordt er bij een schenking bijna altijd gewerkt met een beding van terugkeer, in de notariële akte of in het bewijsdocument van een hand- of bankgift. Heeft zo’n beding nog zin nu de regels voor de wettelijke terugkeer gewijzigd zijn? Hoe wordt zo’n beding nu het best opgesteld? Waarom maakt u het beding beter optioneel? Wat is zaakvervanging? Hoe zorgt u ervoor dat de zaakvervanging uitwerking heeft zonder tot onduidelijkheden of discussies aanleiding te geven? Hoe vermijdt u onaangename verrassingen voor de ergenamen van de begunstigde? Meer...

FAMILIEBEDRIJF

Uw bedrijf verkocht: kunt u het saldo van de verkoopprijs achteraf zomaar kwijtschelden?

Als u uw bedrijf aan een van uw kinderen verkoopt, dan helpt u wellicht een handje door dat kind een lening of een betalingsuitstel te geven. Hoe pakt u dat praktisch aan en waarop moet u daarbij letten? Na een aantal jaar zien de ouders vaak dat ze het geld niet echt meer nodig hebben. Kunt u de resterende schuld dan zomaar kwijtschelden? Waarom is het belangrijk om ook op dat moment een schriftelijke overeenkomst op te maken? Wat zijn de fiscale gevolgen van zo’n ‘onrechtstreekse schenking’? Hoe pakt u die kwijtschelding in de praktijk correct aan? Wanneer laat u de overeenkomst beter toch nog registreren? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator