Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Onroerend goed

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GESPLITSTE AANKOOP

Gesplitste aankoop: regels in de drie gewesten nu opnieuw gelijk

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft eerder een betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd. De federale Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is. Moet u de voorafgaande schenking nu niet meer registreren? Wat zijn dan de gevolgen als u daarna binnen de drie jaar overlijdt? Meer...

GENERATIESPRONG

Gedeeltelijke erfenissprong: nu ook mogelijk in het Waals gewest

In navolging van het Vlaams gewest (decreet van 06.07.2018) , heeft nu ook het Waals gewest een regeling ingevoerd op grond waarvan een kind geërfde goederen belastingvrij kan doorschenken aan de eigen kinderen. Wat zijn de voorwaarden voor deze belastingvrije doorschenking in Wallonië en wat zijn de verschillen met de Vlaamse variant? Meer...

AANGIFTE NALATENSCHAP

Onroerend goed in nalatenschap: nu kosteloze schatting door Vlabel mogelijk

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Als u de waarde te hoog inschat, betaalt u te veel erfbelasting. Als u de waarde te laag inschat, wordt mogelijk een belastingverhoging toegepast. Binnenkort kunt u nu bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een schatting aanvragen. Hoe werkt dat precies en wat zijn de gevolgen? Kunt u daarnaast nog steeds een (erkend) schatter-expert inschakelen? Wat zijn de mogelijkheden als de erflater in het Brussels of Waals gewest woonde? Meer...

AANGIFTE NALATENSCHAP

Aangifte nalatenschap: hoe bepaalt u de waarde van een onroerend goed?

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Als u de waarde te hoog inschat, betaalt u te veel erfbelasting... Welke boetes of belastingverhogingen kan de fiscus u opleggen als hij de opgegeven waarde te laag acht? Kunt u discussies vermijden door het pand vooraf te laten schatten? Wanneer is dat zinvol? Wat onderneemt u als u het onroerend goed achteraf toch tegen een hogere prijs verkoopt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

‘Regioshopping’ als successieplanning?

Inzake erf- en schenkbelasting zijn er belangrijke verschillen tussen de drie gewesten. Door de Vlaamse hervorming van de erfbelasting zijn de verschillen sinds 1 september 2018 nog groter geworden. Hierdoor wordt uw woonplaats bij overlijden of op het moment van schenken steeds belangrijker. Welke voordelen heeft verhuizen naar een appartement, een serviceflat of een woonzorgcentrum in het Vlaams gewest, bv. aan de kust of in de Brusselse rand, dan zoal? Meer...

ONROEREND GOED

Eerst vruchtgebruik bedrijfspand verkopen en dan de blote eigendom schenken?

Als u privé een waardevol bedrijfsgebouw of handelspand bezit, dan kan een verkoop van het vruchtgebruik aan uw vennootschap een goede manier zijn om geld uit die vennootschap te halen. Misschien wilt u daarbij in het kader van uw successieplanning de blote eigendom reeds op naam van uw kind zetten. Verkoopt u dan het best eerst het vruchtgebruik aan uw vennootschap of draagt u beter eerst de blote eigendom aan uw kind over? En hoe kunt u dan optimaliseren als uw vennootschap het vruchtgebruik ten gevolge van een eerdere gesplitste aankoop reeds bezit? Meer...

TWEEDE VERBLIJF

Een vakantiewoning kopen in Nederland: welke fiscale gevolgen?

De Nederlandse kust ligt vlakbij en ze is nog relatief ongerept. Mede daarom kopen steeds meer Belgen een tweede verblijf in Nederland. Hoe wordt u dan belast, in België en in Nederland? Is er bij uw overlijden ook erfbelasting verschuldigd? Over welke mogelijkheden beschikt u om voor uw vakantieverblijf in Nederland een vermogensplanning uit te werken? Waarom is een schenking van Nederlands onroerend goed voordelig? Is een gesplitste aankoop ook mogelijk? Meer...

LIJFRENTE

Alternatieven voor een klassieke verkoop op lijfrente?

Een klassieke verkoop op lijfrente komt in de praktijk nog weinig voor, maar er duiken wel nieuwe vormen op die interessant kunnen zijn voor wie zijn pensioen wil aanvullen. Kunt u zo’n verkoop op lijfrente ook gebruiken in het kader van uw successieplanning? Wat zijn dan de aandachtspunten? Met welke fiscale gevolgen moet u rekening houden? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Beding van aanwas: Vlabel verscherpt de regels

Een beding van aanwas kan in specifieke omstandigheden een mooie besparing opleveren in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst heeft in een recent standpunt aangegeven wat volgens hem de voorwaarden en de beperkingen zijn. Wie kan zo’n beding van aanwas sluiten en voor welke goederen? Waarom moet u een bestaand beding van aanwas nu opnieuw tegen het licht laten houden? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Successieplanning: regioshopping wordt steeds interessanter

Tussen de drie gewesten worden de verschillen inzake schenk- en erfbelasting steeds groter. Er gelden niet alleen andere tarieven, maar ook de interpretatie van de wetgeving verschilt. Hoe kunt u daarmee uw voordeel doen? Wanneer is verhuizen mogelijk een interessante optie? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...
Geactualiseerd op: 07.04.2020

Meer van Indicator