Artikeldatabank

Zoekresultaat: 20 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Maatschap

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Restschenking voor de Nederlandse notaris: twee keer bingo of twee keer erfbelasting?

Wie naar de Nederlandse notaris stapt voor een restschenking van zijn vastgoedvennootschap, maatschap of beleggingsportefeuille, ontsnapt met wat geluk twee generaties lang aan erfbelasting. Maar als u pech heeft, betaalt u toch twee keer erfbelasting. Hoe zit dat precies in elkaar en hoe vermijdt u dat u twee keer erfbelasting betaalt? Meer...

SCHENKING

Schenken aan uw echtgenoot als (tijdelijke) successieplanning?

Het schenken tussen echtgenoten kan een handige techniek zijn om aan successieplanning te doen, mede omdat die schenkingen te allen tijde herroepbaar zijn. Wanneer is zo’n schenking vooral zinvol? Waar zit het fiscale voordeel precies? Wat gebeurt er dan als uw partner na die schenking toch voor u overlijdt? Hoe kunt u er via een maatschap voor zorgen dat u na die schenking de inkomsten uit en de controle over uw beleggingsportefeuille behoudt? Meer...

BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING

(Zorg)volmacht: nu ruimere toepassing?

Sinds 1 maart 2019 (wet van 21.12.2018) is het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming – onder de vorm van een zorgvolmacht – sterk verruimd en heeft de lastgever ook meer inspraak. Wat is daarvan voor u het belang? Daarnaast eindigen alle volmachten nu ook automatisch eens de lastgever onbekwaam wordt. Welke gevolgen heeft dat als u werkt met een maatschap of met een contract voor discretionair vermogensbeheer? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Maatschap: maak van de zaakvoerder geen zonnekoning

Volgens de media is de zaakvoerder van een maatschap niet langer een ‘zonnekoning’. Kunt u een maatschap dan niet meer gebruiken om uw vermogen met behoud van inkomsten en controle over te dragen? Met welke aandachtspunten moet u volgens recente rechtspraak en volgens een aantal beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst rekening houden? Welke bepalingen voorziet u daarom zoal het best in de statuten van uw maatschap? Meer...

INFORMATIEVERPLICHTING

UBO-register: weet iedereen binnenkort alles over uw bedrijf en uw maatschap?

U moet nu tegen 31 maart 2019 de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap aanmelden bij het UBO-register. Wat is het doel van dat register? Welke informatie moet u precies doorgeven? Wie zal toegang hebben tot het UBO-register? Welke gegevens zijn ook toegankelijk voor elke geïnteresseerde burger? Moet u via het UBO-register ook informatie over uw maatschap bekendmaken? Welke gevolgen heeft het nieuwe ondernemingsrecht daarnaast voor het discreet karakter van uw maatschap? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

De Raad van State fluit de Vlaamse Belastingdienst terug...

Het fel bekritiseerde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst over de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving van effecten (standpunt nr. 15004) werd onlangs door de Raad van State (arrest nr. 241.761, 12.06.2018) vernietigd. Wat zijn daarvan de concrete gevolgen voor wie een gesplitste aankoop of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik overweegt? Is dat arrest ook goed nieuws als u met een maatschap werkt of overweegt te werken? Meer...

MAATSCHAP

Burgerlijke maatschap: aandachtspunten voor de ‘corporate housekeeping’

Bij het oprichten van een maatschap wordt terecht veel belang gehecht aan het op maat opstellen van de statuten. De meeste oprichters laten zich daarbij ook grondig adviseren. Zodra de maatschap bestaat, krijgt de ‘corporate housekeeping’ van die maatschap vaak een stuk minder aandacht. Waarmee moet u zoal rekening houden als u de algemene vergadering van uw maatschap organiseert? Waarom is een goede ‘corporate housekeeping’ na een recent standpunt van de Vlaamse Belastingdienst nu zelfs nog een stuk belangrijker dan vroeger? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe bevoordeelt u de langstlevende en wanneer is dat noodzakelijk?

Op het eerste gezicht is de langstlevende voldoende beschermd door de bestaande en toekomstige wetgeving, omdat hij het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap. In de praktijk volstaat dat echter dikwijls niet, omdat het vermogen steeds vaker bestaat uit zaken die geen ‘vruchten’ voortbrengen. Wat zijn dan de mogelijke oplossingen als u wilt dat de langstlevende niets tekortkomt? Meer...

MAATSCHAP

Nu ook erfbelasting op niet-uitgekeerde inkomsten van uw maatschap?

Volgens een recent standpunt van de Vlaamse Belastingdienst is er nu ook erfbelasting verschuldigd bij een niet-geregistreerde schenking van de delen van een maatschap. Daarnaast zal Vlabel ook de niet-uitgekeerde inkomsten van de maatschap aan de erfbelasting onderwerpen. Welke impact heeft dat standpunt op de keuze van de beleggingen van uw maatschap? Heeft dat standpunt voor u mogelijk ook belang als u vandaag in Brussel of Wallonië woont? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking van een maatschap met een rentelast: nu een probleem voor de fiscus?

Volgens de media is een schenking van een maatschap met een rentelast nu omwille van een recente ruling ook geen veilige oplossing meer. Wat zegt die ruling eigenlijk echt? Wanneer kan zo’n schenking nog wel en waarmee moet u toch opletten? Is de situatie anders als u in Brussel of in Wallonië woont? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator