Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Huwelijkscontract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN

Valkeniersbeding: uw kinderen nu na een tweede huwelijk nog beter beschermen?

Een tweede huwelijk kan grote gevolgen hebben voor het erfrecht van uw kinderen uit een vorige relatie. Hoe kunt u er in samenspraak met uw nieuwe partner via een zgn. Valkeniers-clausule voor zorgen dat uw kinderen beter beschermd zijn en dus minder moeite hebben met het huwelijk? Het nieuwe erfrecht heeft de mogelijkheid voor de partners om elkaars erfrechten te beperken nu nog uitgebreid, maar anderzijds wordt het invoeren van deze regeling nu onderworpen aan een strikt na te leven procedure. Wat moet u daarover zoal weten? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Keuzebeding: enkel opteren voor het vruchtgebruik ook fiscaal voordelig?

Veel koppels hebben vandaag een keuzebeding in hun huwelijkscontract. Bij een overlijden raadt de notaris dan vaak aan dat de langstlevende de gezinswoning in volle eigendom naar zich toe trekt en voor de rest het erfrecht laat spelen. Is dat wel altijd de beste oplossing? Hoe zorgt u dan voor dat u de beste (fiscale) keuze maakt? Waarom is ‘alles in vruchtgebruik’ voor de langstlevende vaak een interessante optie? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe vermijden dat uw schenking bij uw schoonkinderen terechtkomt?

Met welke modaliteiten in de schenkingsakte vermijdt u dat uw schenking bij uw schoonkind terechtkomt als het tot een relatiebreuk komt of als uw kind overlijdt? Kunt u diezelfde modaliteiten ook voorzien als u zonder tussenkomst van een notaris schenkt? Wat zijn de aandachtspunten als u een bouwgrond schenkt waarop de partners nadien samen gaan bouwen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe bevoordeelt u de langstlevende en wanneer is dat noodzakelijk?

Op het eerste gezicht is de langstlevende voldoende beschermd door de bestaande en toekomstige wetgeving, omdat hij het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap. In de praktijk volstaat dat echter dikwijls niet, omdat het vermogen steeds vaker bestaat uit zaken die geen ‘vruchten’ voortbrengen. Wat zijn dan de mogelijke oplossingen als u wilt dat de langstlevende niets tekortkomt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hertrouwen: wat zijn de gevolgen voor het erfrecht van uw kinderen?

Een tweede huwelijk kan grote gevolgen hebben voor het erfrecht van uw kinderen uit een vorige relatie. Hoe zit dat concreet? In welke compenserende maatregelen heeft de wetgever voorzien? Hoe kunt u er in samenspraak met uw nieuwe partner via een zgn. Valkeniers-clausule voor zorgen dat uw kinderen beter beschermd zijn? Hoever kunt u daarin gaan? Meer...

SCHEIDING VAN GOEDEREN

Uw partner fiscaal voordelig beschermen met een finaal verrekenbeding?

Met een finaal verrekenbeding kunnen gehuwden met een scheiding van goederen elkaar een deel van hun vermogen toekennen. Aangezien er dan geen successierechten betaald moeten worden, vecht de fiscus die werkwijze steevast aan. In 2015 sprak het hof van beroep zich daarover verschillende malen uit. Wat houdt zo’n finaal verrekenbeding precies in? In welke mate kan zo’n beding u toelaten om uw partner beter te beschermen en de reserve van de kinderen te omzeilen? En is zo’n beding ook fiscaal voordelig? Waarom? Wat zei het hof daarover onlangs in meerdere arresten? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Te vroeg om te schenken aan uw kinderen? ‘Parkeer’ uw vermogen tussen de ouders!

Veel ouders willen al een successieplanning uitwerken terwijl ze het eigenlijk nog te vroeg vinden om al te schenken aan hun kinderen. Kan een (wederzijdse) schenking van eigen vermogen tussen de ouders dan een oplossing zijn? Kunt u er dan via een beding van terugkeer voor zorgen dat het geschonkene bij het vooroverlijden van uw partner belastingvrij naar u terugkeert en dus te allen tijde buiten het bereik van de erfbelasting blijft? Is zo’n wederzijdse schenking met een beding van terugkeer ook een oplossing om uw partner beter te beschermen? Hoe springt u dan om met het risico dat zo’n schenking te allen tijde herroepbaar is? En waarom is een wederzijdse schenking fiscaal extra voordelig? Meer...

NALATENSCHAP

Hoe een van uw kinderen (voor zijn eigen bestwil) een stuk onterven?

Als ouders overwegen om één kind voor een belangrijk stuk te onterven, dan hebben zij daar meestal een goede reden voor. Vaak doen ze dat zelfs in het belang van het kind. In welke mate kunt u een kind vandaag onterven via een schenking of testament? In hoeverre beperkt de wettelijke reserve dan uw vrijheid? Met welke andere technieken kunt u een schenking of testament combineren om rekening te houden met die beperkingen? Is ‘geruisloos schenken’ misschien een oplossing? Wanneer kan een ‘beding van aanwas’ daarbij een (gedeeltelijke) oplossing bieden? Waarop moet u dan in de praktijk zoal letten? Meer...

TESTAMENT

Een slim testament om fiscaal te optimaliseren?

Als fiscaal instrument lijkt een testament op het eerste gezicht minder interessant omdat er bij een vererving altijd successierechten betaald moeten worden. Een slim testament kan echter toch nuttig zijn in het kader van uw successieplanning. Hoe pakt u dat het best aan? Kan de fiscus achteraf moeilijk doen op basis van de antimisbruikbepaling? Wat zijn de mogelijkheden om via een testament te optimaliseren? Wat is daarbij de rol van ‘generation skipping’, een keuzelegaat of een duolegaat? Met welke beperkingen moet u wel rekening houden en wat is daarbij het belang van uw huwelijkscontract? Meer...

GEZINSWONING

Vererving gezinswoning: nu altijd vrijgesteld?

Sinds 1 januari 2014 is er, net zoals in het Vlaams gewest, nu ook in het Brussels Hoofdstedelijk gewest een vrijstelling voor de gezinswoning. Elk gewest hanteert echter eigen spelregels voor de vererving van die gezinswoning. Geldt de vrijstelling zowel voor gehuwden als voor wettelijk en feitelijk samenwonenden? Onder welke voorwaarden? Is dat anders in Brussel dan in Vlaanderen? Wie is er in elk van beide gewesten uitgesloten van het vrijstellingsregime? In het Waals gewest is er enkel een voordeeltarief. Voor wie geldt dat tarief en hoeveel bedraagt het? Kunt u successierechten besparen door, omwille van de vrijstelling, de gezinswoning in volle eigendom aan de langstlevende toe te kennen? En wat doet u in het Waals gewest? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator