Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Gesplitste aankoop

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GESPLITSTE AANKOOP

Gesplitste aankoop: regels in de drie gewesten nu opnieuw gelijk

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft eerder een betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd. De federale Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is. Moet u de voorafgaande schenking nu niet meer registreren? Wat zijn dan de gevolgen als u daarna binnen de drie jaar overlijdt? Meer...

ONROEREND GOED

Eerst vruchtgebruik bedrijfspand verkopen en dan de blote eigendom schenken?

Als u privé een waardevol bedrijfsgebouw of handelspand bezit, dan kan een verkoop van het vruchtgebruik aan uw vennootschap een goede manier zijn om geld uit die vennootschap te halen. Misschien wilt u daarbij in het kader van uw successieplanning de blote eigendom reeds op naam van uw kind zetten. Verkoopt u dan het best eerst het vruchtgebruik aan uw vennootschap of draagt u beter eerst de blote eigendom aan uw kind over? En hoe kunt u dan optimaliseren als uw vennootschap het vruchtgebruik ten gevolge van een eerdere gesplitste aankoop reeds bezit? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

De Raad van State fluit de Vlaamse Belastingdienst terug...

Het fel bekritiseerde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst over de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving van effecten (standpunt nr. 15004) werd onlangs door de Raad van State (arrest nr. 241.761, 12.06.2018) vernietigd. Wat zijn daarvan de concrete gevolgen voor wie een gesplitste aankoop of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik overweegt? Is dat arrest ook goed nieuws als u met een maatschap werkt of overweegt te werken? Meer...

TWEEDE VERBLIJF

Een vakantiewoning kopen in Nederland: welke fiscale gevolgen?

De Nederlandse kust ligt vlakbij en ze is nog relatief ongerept. Mede daarom kopen steeds meer Belgen een tweede verblijf in Nederland. Hoe wordt u dan belast, in België en in Nederland? Is er bij uw overlijden ook erfbelasting verschuldigd? Over welke mogelijkheden beschikt u om voor uw vakantieverblijf in Nederland een vermogensplanning uit te werken? Waarom is een schenking van Nederlands onroerend goed voordelig? Is een gesplitste aankoop ook mogelijk? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe bevoordeelt u de langstlevende en wanneer is dat noodzakelijk?

Op het eerste gezicht is de langstlevende voldoende beschermd door de bestaande en toekomstige wetgeving, omdat hij het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap. In de praktijk volstaat dat echter dikwijls niet, omdat het vermogen steeds vaker bestaat uit zaken die geen ‘vruchten’ voortbrengen. Wat zijn dan de mogelijke oplossingen als u wilt dat de langstlevende niets tekortkomt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gesplitste aankoop: zorg voor een ‘tijdige’ schenking

De gesplitste aankoop waarbij de ouders het vruchtgebruik van een pand kopen en de kinderen de blote eigendom, blijft één van de meest populaire technieken om een successieplanning uit te werken. De regels voor zo’n gesplitste aankoop zijn de laatste jaren een aantal keren gewijzigd. Hoe pakt u de zaken vandaag correct aan? Met welke praktische aspecten moet u rekening houden bij het organiseren van de voorafgaande schenking? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking met voorbehoud vruchtgebruik: nu ook na drie jaar toch nog erfbelasting?

De Vlaamse Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij niet-geregistreerde schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik altijd aan de erfbelasting zullen onderwerpen, zelfs als de schenker na de schenking nog drie jaar in leven blijft. Geldt dat nieuwe standpunt van de Vlabel ook voor schenkingen die u al eerder deed? Welke alternatieven zijn er nu nog om toch te schenken zonder schenkbelasting of erfbelasting te betalen? Hoe kunt u ook dan nog inkomsten uit uw vermogen en/of een stuk controle behouden? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

Gesplitste aankoop met uw kinderen: hoe het best aanpakken bij nieuwbouw?

Een gesplitste aankoop van een onroerend goed samen met uw kinderen blijft een goede techniek om aan successieplanning te doen. Is zo’n gesplitste aankoop vandaag, na de anti-misbruikbepaling, nog veilig? Hoe pakt u het dan correct aan? Hoe gaat u het best te werk als u samen met uw kinderen een nieuwbouwappartement ‘op plan’ (gesplitst) wilt aankopen? Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Hoe regelt u de betaling van de nog uit te voeren werken? Hoe zit het precies als u enkel een bouwgrond gesplitst aankoopt en daarop samen zal bouwen? De ouders-vruchtgebruikers kunnen eventueel ook zelf alleen op die grond bouwen. Waarom is dat in het kader van successieplanning geen goed idee? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

Gesplitste aankoop kan dan toch weer wel. Wat als u het pand later wilt verkopen?

Op 18 juli publiceerde de Administratie een nieuw standpunt. Onder bepaalde voorwaarden kan een ‘gesplitste aankoop’ sinds 1 september weer wel. Wat is het voordeel van zo’n gesplitste aankoop? Wat zijn die nieuwe voorwaarden? Hoe pakt u een gesplitste aankoop vanaf nu het best aan? Wat als u er achteraf toch voor kiest om het pand te verkopen? Waarom is uw vruchtgebruik verkopen niet evident? Hoe kan een gezamenlijke verkoop van vruchtgebruik en blote eigendom uw successieplanning doorkruisen? Hoe lost u dat op door vooraf bepaalde afspraken te maken? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Successieplanning met een buitenlands vakantieverblijf?

Via een buitenlands vakantieverblijf kunt u vaak fiscaalvriendelijk een deel van uw vermogen overdragen. Welke successierechten betaalt u op buitenlands onroerend goed? Zijn er in België schenkingsrechten te betalen als u buitenlands onroerend goed schenkt? Hoe zit het dan met de successierechten als u binnen de drie jaar overlijdt? Is het (fiscaal) interessant om uw tweede verblijf in het buitenland te schenken aan uw kinderen? Kunt u ook de blote eigendom schenken? Welke schenkingsrechten betaalt u in Italië, Portugal, Zwitserland, Spanje en Nederland? Is het in elk van die landen al dan niet zinvol om de blote eigendom te schenken? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator