Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Gesplitste aankoop

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Hoe bevoordeelt u de langstlevende en wanneer is dat noodzakelijk?

Op het eerste gezicht is de langstlevende voldoende beschermd door de bestaande en toekomstige wetgeving, omdat hij het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap. In de praktijk volstaat dat echter dikwijls niet, omdat het vermogen steeds vaker bestaat uit zaken die geen ‘vruchten’ voortbrengen. Wat zijn dan de mogelijke oplossingen als u wilt dat de langstlevende niets tekortkomt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gesplitste aankoop: zorg voor een ‘tijdige’ schenking

De gesplitste aankoop waarbij de ouders het vruchtgebruik van een pand kopen en de kinderen de blote eigendom, blijft één van de meest populaire technieken om een successieplanning uit te werken. De regels voor zo’n gesplitste aankoop zijn de laatste jaren een aantal keren gewijzigd. Hoe pakt u de zaken vandaag correct aan? Met welke praktische aspecten moet u rekening houden bij het organiseren van de voorafgaande schenking? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking met voorbehoud vruchtgebruik: nu ook na drie jaar toch nog erfbelasting?

De Vlaamse Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij niet-geregistreerde schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik altijd aan de erfbelasting zullen onderwerpen, zelfs als de schenker na de schenking nog drie jaar in leven blijft. Geldt dat nieuwe standpunt van de Vlabel ook voor schenkingen die u al eerder deed? Welke alternatieven zijn er nu nog om toch te schenken zonder schenkbelasting of erfbelasting te betalen? Hoe kunt u ook dan nog inkomsten uit uw vermogen en/of een stuk controle behouden? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

Gesplitste aankoop met uw kinderen: hoe het best aanpakken bij nieuwbouw?

Een gesplitste aankoop van een onroerend goed samen met uw kinderen blijft een goede techniek om aan successieplanning te doen. Is zo’n gesplitste aankoop vandaag, na de anti-misbruikbepaling, nog veilig? Hoe pakt u het dan correct aan? Hoe gaat u het best te werk als u samen met uw kinderen een nieuwbouwappartement ‘op plan’ (gesplitst) wilt aankopen? Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Hoe regelt u de betaling van de nog uit te voeren werken? Hoe zit het precies als u enkel een bouwgrond gesplitst aankoopt en daarop samen zal bouwen? De ouders-vruchtgebruikers kunnen eventueel ook zelf alleen op die grond bouwen. Waarom is dat in het kader van successieplanning geen goed idee? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

Gesplitste aankoop kan dan toch weer wel. Wat als u het pand later wilt verkopen?

Op 18 juli publiceerde de Administratie een nieuw standpunt. Onder bepaalde voorwaarden kan een ‘gesplitste aankoop’ sinds 1 september weer wel. Wat is het voordeel van zo’n gesplitste aankoop? Wat zijn die nieuwe voorwaarden? Hoe pakt u een gesplitste aankoop vanaf nu het best aan? Wat als u er achteraf toch voor kiest om het pand te verkopen? Waarom is uw vruchtgebruik verkopen niet evident? Hoe kan een gezamenlijke verkoop van vruchtgebruik en blote eigendom uw successieplanning doorkruisen? Hoe lost u dat op door vooraf bepaalde afspraken te maken? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Successieplanning met een buitenlands vakantieverblijf?

Via een buitenlands vakantieverblijf kunt u vaak fiscaalvriendelijk een deel van uw vermogen overdragen. Welke successierechten betaalt u op buitenlands onroerend goed? Zijn er in België schenkingsrechten te betalen als u buitenlands onroerend goed schenkt? Hoe zit het dan met de successierechten als u binnen de drie jaar overlijdt? Is het (fiscaal) interessant om uw tweede verblijf in het buitenland te schenken aan uw kinderen? Kunt u ook de blote eigendom schenken? Welke schenkingsrechten betaalt u in Italië, Portugal, Zwitserland, Spanje en Nederland? Is het in elk van die landen al dan niet zinvol om de blote eigendom te schenken? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

Bestaan er goede alternatieven voor de ‘gesplitste aankoop’?

Een heel populaire vorm van successieplanning voor bv. de aankoop van een buitenverblijf is (was) de zgn. gesplitste aankoop. Sinds de circulaire van 19 juli 2012 staat deze gesplitste aankoop, vooraf­gegaan door een schenking van (een deel van) de aankoopprijs voor de blote eigendom aan bv. de kinderen, echter op de zgn. zwarte lijst van de fiscus en wordt hij dus als ‘fiscaal misbruik’ aanzien. In de praktijk is de techniek van de gesplitste aankoop dan ook in veel gevallen onmogelijk geworden (doorgaans beschikken de kinderen immers niet over de nodige middelen om de prijs van de blote eigendom zelf te betalen) en daarom wordt er gezocht naar mogelijke alternatieven. We bekijken er enkele... Meer...

MAATSCHAP

Maatschap als alternatief voor de gesplitste aankoop van onroerend goed?

In het kader van de successieplanning werden heel wat aankopen van onroerend goed gedaan door middel van een zgn. gesplitste aankoop. Hierbij kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom om zo de successierechten op dat onroerend goed te vermijden. Sinds 1 juni 2012 staat de gesplitste aankoop echter op de ‘zwarte lijst’ van de fiscus wanneer er met het oog op de aankoop van blote eigendom vooraf geld geschonken wordt aan de kinderen. Een mogelijk alternatief voor zo’n gesplitste aankoop is de aankoop via een maatschap. Hoe zit dat nu precies? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

Een gesplitste ‘bouw’ van een pand i.p.v. een gesplitste aankoop?

Wanneer ouders op latere leeftijd een onroerend goed aankopen, bv. een appartement aan zee (maar het kan evengoed om hun ‘gezinswoning’ gaan), dan gebeurt dat vaak via een zgn. ‘gesplitste aankoop’, waarbij de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de blote eigendom. Een van de voordelen daarvan is dat bij het overlijden van de ouders de kinderen ‘automatisch’ volle eigenaar worden zonder dat er op dat onroerend goed nog successierechten betaald moeten worden. Kan dezelfde techniek ook gebruikt worden wanneer dat onroerend goed niet aangekocht wordt, maar nieuw gebouwd wordt? Hoe pakt u dat concreet aan? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Kunt u een ‘verkeerde’ gesplitste aankoop achteraf nog ‘rechtzetten’?

Uit de praktijk blijkt dat in het verleden sommige ‘gesplitste’ aankopen van onroerende goederen (de ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom) niet volledig volgens de regels van de kunst gebeurden. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het nl. onvoldoende dat in de notariële akte de opsplitsing gemaakt wordt met het exacte percentage vruchtgebruik/blote eigendom, zelfs als de akte vermeldt dat de aankoop met twee bankcheques betaald werd. Wanneer heeft u een sluitende gesplitste aankoop en wat kunt u nog doen als dat bij u niet het geval blijkt te zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator