Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Bescherming partner

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Hoe bevoordeelt u de langstlevende en wanneer is dat noodzakelijk?

Op het eerste gezicht is de langstlevende voldoende beschermd door de bestaande en toekomstige wetgeving, omdat hij het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap. In de praktijk volstaat dat echter dikwijls niet, omdat het vermogen steeds vaker bestaat uit zaken die geen ‘vruchten’ voortbrengen. Wat zijn dan de mogelijke oplossingen als u wilt dat de langstlevende niets tekortkomt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe de nadelen van een keuzebeding eenvoudig opvangen?

Na een overlijden moet de bank de rekeningen blokkeren. Als u een keuzebeding heeft, gaan er in de praktijk vaak een aantal maanden voorbij vooraleer de bank de rekeningen kan vrijgeven. Hoe beperkt u de tijd die daarvoor nodig is? Op welke manier kunt u er daarnaast via een spaarverzekering (Tak 21) voor zorgen dat de langstlevende snel over voldoende liquiditeiten beschikt? Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Erfbelasting besparen via een beding van aanwas voor roerende goederen?

Een beding van aanwas (tontine) is vooral gekend bij de aankoop van onroerend goed, maar wist u dat deze techniek ook interessant is voor roerende goederen? Hoe kunt u zo’n beding van aanwas gebruiken om erfbelasting te besparen of om (stief)kinderen deels te onterven? Welke voorzorgen bouwt u dan het best in voor het geval uw relatie later spaak loopt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hertrouwen: wat zijn de gevolgen voor het erfrecht van uw kinderen?

Een tweede huwelijk kan grote gevolgen hebben voor het erfrecht van uw kinderen uit een vorige relatie. Hoe zit dat concreet? In welke compenserende maatregelen heeft de wetgever voorzien? Hoe kunt u er in samenspraak met uw nieuwe partner via een zgn. Valkeniers-clausule voor zorgen dat uw kinderen beter beschermd zijn? Hoever kunt u daarin gaan? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Is er toch ook voor uw gezinswoning een successieplanning nodig?

Aangezien de gezinswoning in de drie gewesten in de erfbelasting vrijgesteld is voor de langstlevende, wordt er aan die gezinswoning bij het uitwerken van een successieplanning vaak te weinig aandacht besteed. Bij het overlijden van de eerststervende volgt er dan dikwijls een onaangename verrassing. Waarom werkt u toch het best ook voor uw gezinswoning een successieplanning uit? Over welke alternatieven beschikt u dan? Meer...

SAMENLEVINGSVORMEN

Trouwen of samenwonen: toch gevolgen voor de langstlevende?

Steeds meer mensen opteren voor de een of andere vorm van samenwonen. Zij gaan er dan vaak van uit dat er nog weinig verschil is tussen huwen en (wettelijk) samenwonen. Toch zijn er belangrijke verschillen, zowel voor de tarieven in de erfbelasting als voor het erfrecht van de langstlevende. Wat moet u daarover weten, als uw kind bv. overweegt om te gaan samenwonen? Meer...

PARTNER BESCHERMEN

Uw partner beschermen: een wederzijdse schenking of een finaal verrekenbeding?

Echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, kunnen elkaar op verschillende manieren begunstigen. Met een finaal verrekenbeding kunnen gehuwden elkaar een deel van hun vermogen toekennen. Maar ook de wederzijdse schenking van roerende goederen is tussen echtgenoten een populaire techniek van successieplanning. Wanneer kiest u voor welke techniek? Wat zijn de fiscale gevolgen van uw keuze? Heeft die keuze ook gevolgen voor de reserve van uw kinderen? In welke mate kunt u achteraf nog eenzijdig op uw beslissing terugkomen? Is dat anders bij een verrekenbeding dan bij een wederzijdse schenking? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking: fiscaal optimaliseren via de wettelijke ‘inbreng’?

De meeste schenkingen en bankgiften gebeuren als voorschot op een erfenis. Dat betekent dat ze bij het overlijden van de schenker ‘verrekend’ en eventueel ‘ingebracht’ moeten worden om de gelijkheid tussen de erfgenamen te behouden. Moet er dan toch nog erfbelasting op die goederen betaald worden, ook al zijn ze weggeschonken? En hoe kunt u fiscaal optimaliseren tussen echtgenoten door gebruik te maken van die inbreng? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Maatschap: te vroeg om nu al te schenken aan uw kinderen?

Een maatschap is een flexibel, discreet en relatief goedkoop instrument om uw vermogen op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen. Kunt u al met een maatschap werken als u, bv. omwille van uw eigen leeftijd, toch al een successieplanning wilt uitwerken, terwijl uw kinderen nog te jong zijn om aan hen te schenken? In welke mate laat een wederzijdse schenking van de delen van de maatschap u toe om uw vermogen in afwachting dat uw kinderen oud genoeg zijn te ‘parkeren’ tussen echtgenoten? Hoe vangt u een aantal nadelen van zo’n schenking op door te opteren voor een beding van aanwas? Wanneer zit u met zo’n beding van aanwas ook fiscaal veilig? Meer...

SCHEIDING VAN GOEDEREN

Uw partner fiscaal voordelig beschermen met een finaal verrekenbeding?

Met een finaal verrekenbeding kunnen gehuwden met een scheiding van goederen elkaar een deel van hun vermogen toekennen. Aangezien er dan geen successierechten betaald moeten worden, vecht de fiscus die werkwijze steevast aan. In 2015 sprak het hof van beroep zich daarover verschillende malen uit. Wat houdt zo’n finaal verrekenbeding precies in? In welke mate kan zo’n beding u toelaten om uw partner beter te beschermen en de reserve van de kinderen te omzeilen? En is zo’n beding ook fiscaal voordelig? Waarom? Wat zei het hof daarover onlangs in meerdere arresten? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator