Artikeldatabank

Zoekresultaat: 35 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Bescherming partner

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SAMENWONEN

Hoe uw samenwonende partner optimaal beschermen?

Het huwelijk biedt partners onmiskenbaar de sterkste bescherming door hun uitgebreide erfrecht. Daarnaast zijn er technieken van successieplanning die enkel voor gehuwden toepasbaar zijn. Hoe kunt u als samenwonende toch een afdoende bescherming voorzien voor uw partner voor het geval er vroegtijdig iets met u zou gebeuren of voor het geval het tot een relatiebreuk komt? Meer...

BESCHERMING PARTNER

Inbreng in de huwgemeenschap of schenking aan uw partner: hoe kiezen?

Als een van de partners een belangrijk eigen vermogen heeft, dan kan het in het kader van een successieplanning interessant zijn om vermogensbestanddelen in te brengen in de huwgemeenschap. Wat zijn daarvan de gevolgen als het dan later toch tot een relatiebreuk komt? Kan een schenking tussen echtgenoten soms een beter alternatief zijn? Waarom voorziet u dan altijd het best een beding van terugkeer? Meer...

BESCHERMING PARTNER

Bescherming van uw nieuwe partner en van uw kinderen: een gulden middenweg?

Omdat de langstlevende echtgenoot enkel het vruchtgebruik van de nalatenschap verkrijgt en omdat de niet-gemeenschappelijke kinderen dit vruchtgebruik kunnen laten omzetten, is de langstlevende partner vaak onvoldoende beschermd, zelfs als u opnieuw huwt. Als u de volle eigendom toebedeelt aan uw partner, benadeelt u uw kinderen omdat zij niet van hun stiefouder erven. Hoe kunt u uw partner meer beschermen zonder uw kinderen te benadelen? Meer...

NALATENSCHAP

Erfovereenkomsten: ook in nieuw samengestelde gezinnen?

Vandaag is het onder bepaalde, strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door één of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Uw partner beschermen zonder uw eigen familie in de kou te laten staan?

Gehuwden en samenwonenden die geen kinderen hebben willen doorgaans dat hun eigen vermogen in eerste instantie naar de langstlevende partner gaat, zodat die zeker niets tekortkomt. Het feit dat een schenking aan de partner ertoe zou kunnen leiden dat de rest van het geschonken vermogen bij het overlijden van de partner zou toekomen aan de familie van de partner wordt echter wel vaak als een probleem aanzien. Hoe kunt u er op een fiscaal vriendelijke manier voor zorgen dat uw eigen vermogen na het overlijden van uw partner naar uw eigen familie terugkeert? Meer...

SCHENKING

Schenken aan uw echtgenoot als (tijdelijke) successieplanning?

Het schenken tussen echtgenoten kan een handige techniek zijn om aan successieplanning te doen, mede omdat die schenkingen te allen tijde herroepbaar zijn. Wanneer is zo’n schenking vooral zinvol? Waar zit het fiscale voordeel precies? Wat gebeurt er dan als uw partner na die schenking toch voor u overlijdt? Hoe kunt u er via een maatschap voor zorgen dat u na die schenking de inkomsten uit en de controle over uw beleggingsportefeuille behoudt? Meer...

BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING

(Zorg)volmacht: nu ruimere toepassing?

Sinds 1 maart 2019 (wet van 21.12.2018) is het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming – onder de vorm van een zorgvolmacht – sterk verruimd en heeft de lastgever ook meer inspraak. Wat is daarvan voor u het belang? Daarnaast eindigen alle volmachten nu ook automatisch eens de lastgever onbekwaam wordt. Welke gevolgen heeft dat als u werkt met een maatschap of met een contract voor discretionair vermogensbeheer? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Keuzebeding: enkel opteren voor het vruchtgebruik ook fiscaal voordelig?

Veel koppels hebben vandaag een keuzebeding in hun huwelijkscontract. Bij een overlijden raadt de notaris dan vaak aan dat de langstlevende de gezinswoning in volle eigendom naar zich toe trekt en voor de rest het erfrecht laat spelen. Is dat wel altijd de beste oplossing? Hoe zorgt u dan voor dat u de beste (fiscale) keuze maakt? Waarom is ‘alles in vruchtgebruik’ voor de langstlevende vaak een interessante optie? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: een vergiftigd geschenk?

Ten gevolge van de hervorming van het erfrecht heeft de langstlevende automatisch een soort voortgezet vruchtgebruik, als u sinds 01.09.2018 schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanneer speelt dat wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik en wanneer niet? Wat zijn de nadelige fiscale gevolgen? Hoe vermijdt u die? Wat onderneemt u het best als u helemaal geen voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende wenst? Meer...

ERFRECHT

Nieuw erfrecht: gevolgen voor de langstlevende

Hoewel het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking getreden is noch het wettelijk noch het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigt, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen het oude en het nieuwe erfrecht. Wat verandert er voor schenkingen die u vóór uw huwelijk verricht heeft? Wat houdt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik concreet in? Gelden er ook nieuwe regels voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende? Meer...
Geactualiseerd op: 07.04.2020

Meer van Indicator