Artikeldatabank

Zoekresultaat: 32 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Bescherming partner

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

NALATENSCHAP

Erfovereenkomsten: ook in nieuw samengestelde gezinnen?

Vandaag is het onder bepaalde, strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door één of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Uw partner beschermen zonder uw eigen familie in de kou te laten staan?

Gehuwden en samenwonenden die geen kinderen hebben willen doorgaans dat hun eigen vermogen in eerste instantie naar de langstlevende partner gaat, zodat die zeker niets tekortkomt. Het feit dat een schenking aan de partner ertoe zou kunnen leiden dat de rest van het geschonken vermogen bij het overlijden van de partner zou toekomen aan de familie van de partner wordt echter wel vaak als een probleem aanzien. Hoe kunt u er op een fiscaal vriendelijke manier voor zorgen dat uw eigen vermogen na het overlijden van uw partner naar uw eigen familie terugkeert? Meer...

BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING

(Zorg)volmacht: nu ruimere toepassing?

Sinds 1 maart 2019 (wet van 21.12.2018) is het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming – onder de vorm van een zorgvolmacht – sterk verruimd en heeft de lastgever ook meer inspraak. Wat is daarvan voor u het belang? Daarnaast eindigen alle volmachten nu ook automatisch eens de lastgever onbekwaam wordt. Welke gevolgen heeft dat als u werkt met een maatschap of met een contract voor discretionair vermogensbeheer? Meer...

SCHENKING

Schenken aan uw echtgenoot als (tijdelijke) successieplanning?

Het schenken tussen echtgenoten kan een handige techniek zijn om aan successieplanning te doen, mede omdat die schenkingen te allen tijde herroepbaar zijn. Wanneer is zo’n schenking vooral zinvol? Waar zit het fiscale voordeel precies? Wat gebeurt er dan als uw partner na die schenking toch voor u overlijdt? Hoe kunt u er via een maatschap voor zorgen dat u na die schenking de inkomsten uit en de controle over uw beleggingsportefeuille behoudt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Keuzebeding: enkel opteren voor het vruchtgebruik ook fiscaal voordelig?

Veel koppels hebben vandaag een keuzebeding in hun huwelijkscontract. Bij een overlijden raadt de notaris dan vaak aan dat de langstlevende de gezinswoning in volle eigendom naar zich toe trekt en voor de rest het erfrecht laat spelen. Is dat wel altijd de beste oplossing? Hoe zorgt u dan voor dat u de beste (fiscale) keuze maakt? Waarom is ‘alles in vruchtgebruik’ voor de langstlevende vaak een interessante optie? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: een vergiftigd geschenk?

Ten gevolge van de hervorming van het erfrecht heeft de langstlevende automatisch een soort voortgezet vruchtgebruik, als u sinds 01.09.2018 schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanneer speelt dat wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik en wanneer niet? Wat zijn de nadelige fiscale gevolgen? Hoe vermijdt u die? Wat onderneemt u het best als u helemaal geen voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende wenst? Meer...

ERFRECHT

Nieuw erfrecht: gevolgen voor de langstlevende

Hoewel het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking getreden is noch het wettelijk noch het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigt, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen het oude en het nieuwe erfrecht. Wat verandert er voor schenkingen die u vóór uw huwelijk verricht heeft? Wat houdt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik concreet in? Gelden er ook nieuwe regels voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Waardering vruchtgebruik in familiale context: ongewenste gevolgen voor langstlevende?

In de familiale context worden we vaak met vruchtgebruik geconfronteerd. Zo erft de langstlevende in principe het vruchtgebruik, terwijl de kinderen de blote eigendom erven. Wanneer kan dat vruchtgebruik omgezet worden? Kunt u uw kinderen het recht ontnemen de omzetting te vragen? Welke nadelige gevolgen kan het verschil tussen de fiscale en de burgerrechtelijke waardering van het vruchtgebruik dan hebben voor de langstlevende, vooral in nieuw samengestelde gezinnen? Hoe vermijdt u dat probleem? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe uw feitelijk samenwonende partner optimaal beschermen?

Als u feitelijk samenwoont, wilt u uw partner bij uw overlijden wellicht een bepaalde bescherming geven. Als u niets onderneemt, kan uw partner bij uw overlijden immers zelfs niet meer in de gezinswoning blijven wonen. Hoe zorgt u er dan voor dat uw partner minstens (nog een bepaalde tijd) in de gezinswoning kan verblijven? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties zoals een vruchtgebruik, een recht van bewoning, een aankoopoptie of een levenslange huur? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hervorming erfbelasting in het Vlaams gewest

De Vlaamse regering heeft op 23 februari 2018 een hervorming van de erfbelasting goedgekeurd. De nieuwe regels zullen in principe op 1 september 2018 ingaan. Wat verandert er aan de tarieven en de vrijstellingen? Voor wie wordt erven nu goedkoper? Waarom blijft een duolegaat toch aangewezen als u enkel verre verwanten nalaat? Kunt u nu zelf eenvoudiger een erfenissprong organiseren ten voordele van uw kinderen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator