Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Behoud controle

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Maatschap: maak van de zaakvoerder geen zonnekoning

Volgens de media is de zaakvoerder van een maatschap niet langer een ‘zonnekoning’. Kunt u een maatschap dan niet meer gebruiken om uw vermogen met behoud van inkomsten en controle over te dragen? Met welke aandachtspunten moet u volgens recente rechtspraak en volgens een aantal beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst rekening houden? Welke bepalingen voorziet u daarom zoal het best in de statuten van uw maatschap? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe bevoordeelt u de langstlevende en wanneer is dat noodzakelijk?

Op het eerste gezicht is de langstlevende voldoende beschermd door de bestaande en toekomstige wetgeving, omdat hij het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap. In de praktijk volstaat dat echter dikwijls niet, omdat het vermogen steeds vaker bestaat uit zaken die geen ‘vruchten’ voortbrengen. Wat zijn dan de mogelijke oplossingen als u wilt dat de langstlevende niets tekortkomt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Successieplanning: regioshopping wordt steeds interessanter

Tussen de drie gewesten worden de verschillen inzake schenk- en erfbelasting steeds groter. Er gelden niet alleen andere tarieven, maar ook de interpretatie van de wetgeving verschilt. Hoe kunt u daarmee uw voordeel doen? Wanneer is verhuizen mogelijk een interessante optie? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

FAMILIALE ONDERNEMING

Uw bedrijf schenken of geschonken: opgelet voor de gevolgen van het nieuwe erfrecht!

U kunt uw familiebedrijf in de drie gewesten schenken tegen 0% schenkbelasting. Meestal gebeurt die schenking dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht zal echter vanaf 1 september 2018 een belangrijk ongewenst gevolg hebben voor dat soort schenkingen, ook als de schenking vóór die datum gebeurde. Hoe zit dat precies? Welke maatregelen kunt u voor schenkingen uit het verleden én voor nieuwe schenkingen treffen om die ongewenste effecten tegen te gaan? Meer...

SCHENKING

Een ‘echte’ schenking combineren met een ‘welzijnsclausule’?

Als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik of als u controle inbouwt via een maatschap, dan hebben uw kinderen meestal niet het gevoel dat ze echt iets gekregen hebben, maar wel dat het eerder om een ‘papieren’ schenking gaat. Hoe kunt u tegelijkertijd ‘echt’ schenken en toch via een ‘welzijnsclausule’ een vangnet inbouwen voor het geval dat u later zelf behoeftig wordt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

‘Creatieve’ alternatieven voor een bankgift: opletten geblazen?

In de praktijk merken we dat heel wat Belgen ‘alternatieven’ bedenken voor de klassieke bankgift om zo de termijn van drie jaar te omzeilen en/of om meer controle te behouden. De fiscale droom van veel schenkers is immers om zonder kosten te schenken én dan nog liefst met behoud van controle. Welke van deze technieken worden in de praktijk gebruikt en welke daarvan zijn een goed en sluitend alternatief? Meer...

OVERDRACHT

Uw familiebedrijf overdragen: controle via een Belgische of een Nederlandse STAK?

Een stichting administratiekantoor is ideaal om uw familiebedrijf met behoud van controle over te dragen als bepaalde kinderen in het bedrijf actief zijn en andere niet. Hoe werkt dat dan precies? Wat kost het oprichten van zo’n STAK en hoe pakt u de zaken dan aan? De meeste ondernemers kiezen in de praktijk voor een Nederlandse eerder dan voor een Belgische stichting. Waarom? Meer...

BEHOUD CONTROLE

De voordelen van een stichting combineren met die van een maatschap?

Heel wat ondernemers brengen hun familiebedrijf of vastgoedvennootschap onder in een controlestructuur om de volledige zeggenschap te behouden en anderzijds om in het kader van een successieplanning de aandelen toch door te schuiven naar hun kinderen. Doorgaans wordt er dan gewerkt met een stichting administratiekantoor (STAK) of een maatschap. Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van die controlevehikels? Wist u dat een combinatie van een stichting en een maatschap vaak interessante mogelijkheden biedt? In welke situaties is het voordelig om de certificaten van een stichting administratiekantoor in een maatschap in te brengen? Meer...

SCHENKING

Schenken, maar dan wel alleen om een onroerend goed te kopen?

Ouders willen hun kinderen soms een duwtje in de rug geven bij de start van hun actieve beroepsleven door hen een som geld te schenken. Meestal willen die ouders dan vermijden dat hun kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een speedboot, exotische reizen, ... of andere frivoliteiten. De ouders denken er dan bv. aan om in de schenkingsakte op te nemen dat het geld enkel gebruikt mag worden voor de aankoop van vastgoed. Kan dat? Welke andere voorwaarden kunt u als ouder nog overwegen? En wanneer zijn die voorwaarden ook fiscaal interessant? Meer...

SCHENKING

Via twee klassieke schenkingstechnieken schenkingen uit het verleden ‘rechtzetten’?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik of met rentelast (lijfrente) wordt in de praktijk heel vaak gebruikt om iets te schenken aan bv. de kinderen en toch nog inkomsten te behouden. Deze klassieke schenkingstechnieken kunnen echter ook gebruikt worden om bv. een kind dat meer pech heeft gehad in het leven te bevoordelen ten opzichte van de andere kinderen. Het kan echter ook omgekeerd, nl. dat u deze technieken gebruikt wanneer bv. het ene kind meer heeft gekregen dan het andere (in werkelijkheid of louter vanuit juridisch oogpunt) en u bepaalde zaken uit het verleden terug wilt ‘rechtzetten’. Hoe moet u dan concreet te werk gaan? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator