Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Successierechten - trefwoord: Beding van aanwas

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BESCHERMING PARTNER

Bescherming van uw nieuwe partner en van uw kinderen: een gulden middenweg?

Omdat de langstlevende echtgenoot enkel het vruchtgebruik van de nalatenschap verkrijgt en omdat de niet-gemeenschappelijke kinderen dit vruchtgebruik kunnen laten omzetten, is de langstlevende partner vaak onvoldoende beschermd, zelfs als u opnieuw huwt. Als u de volle eigendom toebedeelt aan uw partner, benadeelt u uw kinderen omdat zij niet van hun stiefouder erven. Hoe kunt u uw partner meer beschermen zonder uw kinderen te benadelen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe uw feitelijk samenwonende partner optimaal beschermen?

Als u feitelijk samenwoont, wilt u uw partner bij uw overlijden wellicht een bepaalde bescherming geven. Als u niets onderneemt, kan uw partner bij uw overlijden immers zelfs niet meer in de gezinswoning blijven wonen. Hoe zorgt u er dan voor dat uw partner minstens (nog een bepaalde tijd) in de gezinswoning kan verblijven? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties zoals een vruchtgebruik, een recht van bewoning, een aankoopoptie of een levenslange huur? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Beding van aanwas: Vlabel verscherpt de regels

Een beding van aanwas kan in specifieke omstandigheden een mooie besparing opleveren in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst heeft in een recent standpunt aangegeven wat volgens hem de voorwaarden en de beperkingen zijn. Wie kan zo’n beding van aanwas sluiten en voor welke goederen? Waarom moet u een bestaand beding van aanwas nu opnieuw tegen het licht laten houden? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Erfbelasting besparen via een beding van aanwas voor roerende goederen?

Een beding van aanwas (tontine) is vooral gekend bij de aankoop van onroerend goed, maar wist u dat deze techniek ook interessant is voor roerende goederen? Hoe kunt u zo’n beding van aanwas gebruiken om erfbelasting te besparen of om (stief)kinderen deels te onterven? Welke voorzorgen bouwt u dan het best in voor het geval uw relatie later spaak loopt? Meer...

PARTNER BESCHERMEN

Uw partner beschermen: een wederzijdse schenking of een finaal verrekenbeding?

Echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, kunnen elkaar op verschillende manieren begunstigen. Met een finaal verrekenbeding kunnen gehuwden elkaar een deel van hun vermogen toekennen. Maar ook de wederzijdse schenking van roerende goederen is tussen echtgenoten een populaire techniek van successieplanning. Wanneer kiest u voor welke techniek? Wat zijn de fiscale gevolgen van uw keuze? Heeft die keuze ook gevolgen voor de reserve van uw kinderen? In welke mate kunt u achteraf nog eenzijdig op uw beslissing terugkomen? Is dat anders bij een verrekenbeding dan bij een wederzijdse schenking? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Maatschap: te vroeg om nu al te schenken aan uw kinderen?

Een maatschap is een flexibel, discreet en relatief goedkoop instrument om uw vermogen op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen. Kunt u al met een maatschap werken als u, bv. omwille van uw eigen leeftijd, toch al een successieplanning wilt uitwerken, terwijl uw kinderen nog te jong zijn om aan hen te schenken? In welke mate laat een wederzijdse schenking van de delen van de maatschap u toe om uw vermogen in afwachting dat uw kinderen oud genoeg zijn te ‘parkeren’ tussen echtgenoten? Hoe vangt u een aantal nadelen van zo’n schenking op door te opteren voor een beding van aanwas? Wanneer zit u met zo’n beding van aanwas ook fiscaal veilig? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Te vroeg om te schenken aan uw kinderen? ‘Parkeer’ uw vermogen tussen de ouders!

Veel ouders willen al een successieplanning uitwerken terwijl ze het eigenlijk nog te vroeg vinden om al te schenken aan hun kinderen. Kan een (wederzijdse) schenking van eigen vermogen tussen de ouders dan een oplossing zijn? Kunt u er dan via een beding van terugkeer voor zorgen dat het geschonkene bij het vooroverlijden van uw partner belastingvrij naar u terugkeert en dus te allen tijde buiten het bereik van de erfbelasting blijft? Is zo’n wederzijdse schenking met een beding van terugkeer ook een oplossing om uw partner beter te beschermen? Hoe springt u dan om met het risico dat zo’n schenking te allen tijde herroepbaar is? En waarom is een wederzijdse schenking fiscaal extra voordelig? Meer...

NALATENSCHAP

Hoe een van uw kinderen (voor zijn eigen bestwil) een stuk onterven?

Als ouders overwegen om één kind voor een belangrijk stuk te onterven, dan hebben zij daar meestal een goede reden voor. Vaak doen ze dat zelfs in het belang van het kind. In welke mate kunt u een kind vandaag onterven via een schenking of testament? In hoeverre beperkt de wettelijke reserve dan uw vrijheid? Met welke andere technieken kunt u een schenking of testament combineren om rekening te houden met die beperkingen? Is ‘geruisloos schenken’ misschien een oplossing? Wanneer kan een ‘beding van aanwas’ daarbij een (gedeeltelijke) oplossing bieden? Waarop moet u dan in de praktijk zoal letten? Meer...
Geactualiseerd op: 27.03.2020

Meer van Indicator