Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Echtgenoten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHENKING

Schenken aan uw echtgenoot als (tijdelijke) successieplanning?

Het schenken tussen echtgenoten kan een handige techniek zijn om aan successieplanning te doen, mede omdat die schenkingen te allen tijde herroepbaar zijn. Wanneer is zo’n schenking vooral zinvol? Waar zit het fiscale voordeel precies? Wat gebeurt er dan als uw partner na die schenking toch voor u overlijdt? Hoe kunt u er via een maatschap voor zorgen dat u na die schenking de inkomsten uit en de controle over uw beleggingsportefeuille behoudt? Meer...

ERFRECHT

Nieuw erfrecht: gevolgen voor de langstlevende

Hoewel het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking getreden is noch het wettelijk noch het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigt, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen het oude en het nieuwe erfrecht. Wat verandert er voor schenkingen die u vóór uw huwelijk verricht heeft? Wat houdt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik concreet in? Gelden er ook nieuwe regels voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe bevoordeelt u de langstlevende en wanneer is dat noodzakelijk?

Op het eerste gezicht is de langstlevende voldoende beschermd door de bestaande en toekomstige wetgeving, omdat hij het vruchtgebruik krijgt over de nalatenschap. In de praktijk volstaat dat echter dikwijls niet, omdat het vermogen steeds vaker bestaat uit zaken die geen ‘vruchten’ voortbrengen. Wat zijn dan de mogelijke oplossingen als u wilt dat de langstlevende niets tekortkomt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Erfbelasting besparen via een beding van aanwas voor roerende goederen?

Een beding van aanwas (tontine) is vooral gekend bij de aankoop van onroerend goed, maar wist u dat deze techniek ook interessant is voor roerende goederen? Hoe kunt u zo’n beding van aanwas gebruiken om erfbelasting te besparen of om (stief)kinderen deels te onterven? Welke voorzorgen bouwt u dan het best in voor het geval uw relatie later spaak loopt? Meer...

PARTNER BESCHERMEN

Uw partner beschermen: een wederzijdse schenking of een finaal verrekenbeding?

Echtgenoten, gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, kunnen elkaar op verschillende manieren begunstigen. Met een finaal verrekenbeding kunnen gehuwden elkaar een deel van hun vermogen toekennen. Maar ook de wederzijdse schenking van roerende goederen is tussen echtgenoten een populaire techniek van successieplanning. Wanneer kiest u voor welke techniek? Wat zijn de fiscale gevolgen van uw keuze? Heeft die keuze ook gevolgen voor de reserve van uw kinderen? In welke mate kunt u achteraf nog eenzijdig op uw beslissing terugkomen? Is dat anders bij een verrekenbeding dan bij een wederzijdse schenking? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Maatschap: te vroeg om nu al te schenken aan uw kinderen?

Een maatschap is een flexibel, discreet en relatief goedkoop instrument om uw vermogen op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen. Kunt u al met een maatschap werken als u, bv. omwille van uw eigen leeftijd, toch al een successieplanning wilt uitwerken, terwijl uw kinderen nog te jong zijn om aan hen te schenken? In welke mate laat een wederzijdse schenking van de delen van de maatschap u toe om uw vermogen in afwachting dat uw kinderen oud genoeg zijn te ‘parkeren’ tussen echtgenoten? Hoe vangt u een aantal nadelen van zo’n schenking op door te opteren voor een beding van aanwas? Wanneer zit u met zo’n beding van aanwas ook fiscaal veilig? Meer...

SCHEIDING VAN GOEDEREN

Uw partner fiscaal voordelig beschermen met een finaal verrekenbeding?

Met een finaal verrekenbeding kunnen gehuwden met een scheiding van goederen elkaar een deel van hun vermogen toekennen. Aangezien er dan geen successierechten betaald moeten worden, vecht de fiscus die werkwijze steevast aan. In 2015 sprak het hof van beroep zich daarover verschillende malen uit. Wat houdt zo’n finaal verrekenbeding precies in? In welke mate kan zo’n beding u toelaten om uw partner beter te beschermen en de reserve van de kinderen te omzeilen? En is zo’n beding ook fiscaal voordelig? Waarom? Wat zei het hof daarover onlangs in meerdere arresten? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Te vroeg om te schenken aan uw kinderen? ‘Parkeer’ uw vermogen tussen de ouders!

Veel ouders willen al een successieplanning uitwerken terwijl ze het eigenlijk nog te vroeg vinden om al te schenken aan hun kinderen. Kan een (wederzijdse) schenking van eigen vermogen tussen de ouders dan een oplossing zijn? Kunt u er dan via een beding van terugkeer voor zorgen dat het geschonkene bij het vooroverlijden van uw partner belastingvrij naar u terugkeert en dus te allen tijde buiten het bereik van de erfbelasting blijft? Is zo’n wederzijdse schenking met een beding van terugkeer ook een oplossing om uw partner beter te beschermen? Hoe springt u dan om met het risico dat zo’n schenking te allen tijde herroepbaar is? En waarom is een wederzijdse schenking fiscaal extra voordelig? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een alternatief voor de sterfhuisconstructie?

De sterfhuisconstructie is een interessante techniek om successierechten te besparen voor koppels van wie een van de partners zwaar ziek is. Wat houdt deze techniek precies in? Kunt u ze vandaag, na de antimisbruikbepaling, nog toepassen? Wat zijn de alternatieven? Kunt u bij testament uw partner bevoordelen? Wat zijn daarbij de mogelijkheden en de beperkingen en hoe zit het dan met de successierechten? Kan een schenking een oplossing zijn? Wat zijn de beperkingen bij een schenking? Waarom is een uitbreng uit de huwgemeenschap meestal een beter alternatief? Wat houdt zo’n uitbreng in? Hoe bespaart u daarmee successierechten? Wat zijn de andere voordelen? En ten slotte, is zo’n uitbreng dan geen fiscaal misbruik? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een beter alternatief voor een voorbehoud van vruchtgebruik?

Als u roerende goederen schenkt met een voorbehoud van vruchtgebruik, dan besparen uw kinderen meestal veel successierechten. Zelf behoudt u toch de inkomsten en de controle. Is een schenking met last tot afstand van de vruchten een alternatief? Wat houdt zo’n schenking precies in? Waarom is het belangrijk om de vruchten goed te definiëren? Wat zijn de nadelen? Hoe kunt u het verlies aan controle eventueel opvangen? U kunt de last tot afstand van de vruchten facultatief maken. Waarom kan dat interessant zijn? Welke andere clausules kunt u dan het best voorzien? Wanneer is zo’n last tot afstand van vruchten zinvol en wanneer niet? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator