Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Beleggingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Restschenking voor de Nederlandse notaris: twee keer bingo of twee keer erfbelasting?

Wie naar de Nederlandse notaris stapt voor een restschenking van zijn vastgoedvennootschap, maatschap of beleggingsportefeuille, ontsnapt met wat geluk twee generaties lang aan erfbelasting. Maar als u pech heeft, betaalt u toch twee keer erfbelasting. Hoe zit dat precies in elkaar en hoe vermijdt u dat u twee keer erfbelasting betaalt? Meer...

GENERATIESPRONG

Gedeeltelijke erfenissprong: nu ook mogelijk in het Waals gewest

In navolging van het Vlaams gewest (decreet van 06.07.2018) , heeft nu ook het Waals gewest een regeling ingevoerd op grond waarvan een kind geërfde goederen belastingvrij kan doorschenken aan de eigen kinderen. Wat zijn de voorwaarden voor deze belastingvrije doorschenking in Wallonië en wat zijn de verschillen met de Vlaamse variant? Meer...

SCHENKING

Schenking roerende goederen: aanwas, terugval of wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

Als u een goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan dooft dat vruchtgebruik uit bij uw overlijden en wordt de begiftigde volle eigenaar. Hoe kunt u het vruchtgebruik dan toch doen toekomen aan uw partner, als u (samen) de blote eigendom van het goed geschonken heeft aan uw kinderen? Opteert u dan het best voor het wettelijk opvolgend vruchtgebruik, de conventionele terugval of de conventionele aanwas? Meer...

SCHENKING

Schenking met ‘uitgesteld meesterschap’: erfrechtelijke gevolgen?

Ouders die schenken willen vaak de gelijkheid tussen hun kinderen bewaren. Het nieuwe erfrecht verrekent een schenking erfrechtelijk echter verschillend naargelang van de specifieke voorwaarden en lasten die aan de schenking gekoppeld zijn. Tegen welke waarde moeten schenkingen verrekend worden? Wanneer is er sprake van een ‘uitgesteld meesterschap’ en wat zijn daarvan de gevolgen voor de waardering van de schenking? Meer...

SCHENKING

Geld of effecten schenken zonder (Belgische) notaris?

Wie geld of effecten schenkt voor een Belgische notaris betaalt 3% schenkbelasting en het ereloon van de notaris (± € 1.800). Wat zijn de alternatieven als u liever niet naar de notaris stapt om zo de schenkbelasting en het ereloon te vermijden? Hoe kunt u dan toch nog op veilig spelen? Meer...

SCHENKING

Indexatie van schenkingen: opgelet voor de gevolgen bij uw overlijden

De waardering van schenkingen voor de berekening van inbreng of inkorting gebeurt bij uw overlijden in principe volgens de geïndexeerde intrinsieke waarde. Hoe werken inbreng en inkorting en hoe gebeurt die indexatie? Tot welke onaangename gevolgen kan de discrepantie tussen de geïndexeerde en de reële economische waarde aanleiding geven? Kunt u in onderling overleg van die regels afwijken? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking: verklaring tot behoud nu tot 1 september 2019 mogelijk, wanneer zinvol?

Het nieuwe erfrecht heeft de manier gewijzigd waarop schenkingen bij uw overlijden gewaardeerd worden. Wat houden de nieuwe regels concreet in? Die nieuwe regels gelden ook voor schenkingen uit het verleden. U kunt echter een ‘verklaring tot behoud’ afleggen, waardoor de oude regels blijven gelden. Wanneer is dat vooral zinvol? Meer...

VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK

Schenken met voorbehoud van vrucht- gebruik: hoe later problemen vermijden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik is populair, zowel voor beleggingsportefeuilles als voor onroerend goed, omdat de ouders zo levenslang de inkomsten uit het geschonkene behouden. Toch duiken er in de praktijk vaak problemen op als de ouders bv. een geschonken appartement willen verkopen of als een effectenportefeuille nog weinig of geen inkomsten oplevert. Hoe kunt u daar op een eenvoudige manier nu al op anticiperen? Hoe zorgt u ervoor dat u na een eventuele verkoop de inkomsten behoudt? Hoe bouwt u de zekerheid in dat u altijd voldoende inkomsten zal krijgen uit het vruchtgebruik van een effectenportefeuille? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Uw schenking ‘opsplitsen’?

Als ouders aan hun kinderen schenken, dan kiezen ze er meestal voor om geen schenkingsrechten te betalen. Ze werken daarom met een hand- of bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris. 85% van de schenkingen komt uit het gemeenschappelijk vermogen van de ouders. Bij een schenking wordt er dan ook meestal slechts één akte of bewijsdocument opgemaakt voor de gezamenlijke schenking door de ouders. Waarom kunt u die akte toch beter ‘opsplitsen’? Hoe werkt dat precies? Wat is het voordeel van zo’n opsplitsing? Hoe bespaart u daarmee schenkingsrechten als een van de ouders achteraf ernstig ziek wordt? En is zo’n opsplitsing ook mogelijk als u schenkt via een hand- of bankgift? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een beter alternatief voor een voorbehoud van vruchtgebruik?

Als u roerende goederen schenkt met een voorbehoud van vruchtgebruik, dan besparen uw kinderen meestal veel successierechten. Zelf behoudt u toch de inkomsten en de controle. Is een schenking met last tot afstand van de vruchten een alternatief? Wat houdt zo’n schenking precies in? Waarom is het belangrijk om de vruchten goed te definiëren? Wat zijn de nadelen? Hoe kunt u het verlies aan controle eventueel opvangen? U kunt de last tot afstand van de vruchten facultatief maken. Waarom kan dat interessant zijn? Welke andere clausules kunt u dan het best voorzien? Wanneer is zo’n last tot afstand van vruchten zinvol en wanneer niet? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator