Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Beleggingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHENKING

Indexatie van schenkingen: opgelet voor de gevolgen bij uw overlijden

De waardering van schenkingen voor de berekening van inbreng of inkorting gebeurt bij uw overlijden in principe volgens de geïndexeerde intrinsieke waarde. Hoe werken inbreng en inkorting en hoe gebeurt die indexatie? Tot welke onaangename gevolgen kan de discrepantie tussen de geïndexeerde en de reële economische waarde aanleiding geven? Kunt u in onderling overleg van die regels afwijken? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking: verklaring tot behoud nu tot 1 september 2019 mogelijk, wanneer zinvol?

Het nieuwe erfrecht heeft de manier gewijzigd waarop schenkingen bij uw overlijden gewaardeerd worden. Wat houden de nieuwe regels concreet in? Die nieuwe regels gelden ook voor schenkingen uit het verleden. U kunt echter een ‘verklaring tot behoud’ afleggen, waardoor de oude regels blijven gelden. Wanneer is dat vooral zinvol? Meer...

VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK

Schenken met voorbehoud van vrucht- gebruik: hoe later problemen vermijden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik is populair, zowel voor beleggingsportefeuilles als voor onroerend goed, omdat de ouders zo levenslang de inkomsten uit het geschonkene behouden. Toch duiken er in de praktijk vaak problemen op als de ouders bv. een geschonken appartement willen verkopen of als een effectenportefeuille nog weinig of geen inkomsten oplevert. Hoe kunt u daar op een eenvoudige manier nu al op anticiperen? Hoe zorgt u ervoor dat u na een eventuele verkoop de inkomsten behoudt? Hoe bouwt u de zekerheid in dat u altijd voldoende inkomsten zal krijgen uit het vruchtgebruik van een effectenportefeuille? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Uw schenking ‘opsplitsen’?

Als ouders aan hun kinderen schenken, dan kiezen ze er meestal voor om geen schenkingsrechten te betalen. Ze werken daarom met een hand- of bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris. 85% van de schenkingen komt uit het gemeenschappelijk vermogen van de ouders. Bij een schenking wordt er dan ook meestal slechts één akte of bewijsdocument opgemaakt voor de gezamenlijke schenking door de ouders. Waarom kunt u die akte toch beter ‘opsplitsen’? Hoe werkt dat precies? Wat is het voordeel van zo’n opsplitsing? Hoe bespaart u daarmee schenkingsrechten als een van de ouders achteraf ernstig ziek wordt? En is zo’n opsplitsing ook mogelijk als u schenkt via een hand- of bankgift? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een beter alternatief voor een voorbehoud van vruchtgebruik?

Als u roerende goederen schenkt met een voorbehoud van vruchtgebruik, dan besparen uw kinderen meestal veel successierechten. Zelf behoudt u toch de inkomsten en de controle. Is een schenking met last tot afstand van de vruchten een alternatief? Wat houdt zo’n schenking precies in? Waarom is het belangrijk om de vruchten goed te definiëren? Wat zijn de nadelen? Hoe kunt u het verlies aan controle eventueel opvangen? U kunt de last tot afstand van de vruchten facultatief maken. Waarom kan dat interessant zijn? Welke andere clausules kunt u dan het best voorzien? Wanneer is zo’n last tot afstand van vruchten zinvol en wanneer niet? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator