Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Behoud controle

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Maatschap: maak van de zaakvoerder geen zonnekoning

Volgens de media is de zaakvoerder van een maatschap niet langer een ‘zonnekoning’. Kunt u een maatschap dan niet meer gebruiken om uw vermogen met behoud van inkomsten en controle over te dragen? Met welke aandachtspunten moet u volgens recente rechtspraak en volgens een aantal beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst rekening houden? Welke bepalingen voorziet u daarom zoal het best in de statuten van uw maatschap? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe vermijden dat uw schenking bij uw schoonkinderen terechtkomt?

Met welke modaliteiten in de schenkingsakte vermijdt u dat uw schenking bij uw schoonkind terechtkomt als het tot een relatiebreuk komt of als uw kind overlijdt? Kunt u diezelfde modaliteiten ook voorzien als u zonder tussenkomst van een notaris schenkt? Wat zijn de aandachtspunten als u een bouwgrond schenkt waarop de partners nadien samen gaan bouwen? Meer...

FAMILIALE ONDERNEMING

Uw bedrijf schenken of geschonken: opgelet voor de gevolgen van het nieuwe erfrecht!

U kunt uw familiebedrijf in de drie gewesten schenken tegen 0% schenkbelasting. Meestal gebeurt die schenking dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht zal echter vanaf 1 september 2018 een belangrijk ongewenst gevolg hebben voor dat soort schenkingen, ook als de schenking vóór die datum gebeurde. Hoe zit dat precies? Welke maatregelen kunt u voor schenkingen uit het verleden én voor nieuwe schenkingen treffen om die ongewenste effecten tegen te gaan? Meer...

SCHENKING

Een ‘echte’ schenking combineren met een ‘welzijnsclausule’?

Als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik of als u controle inbouwt via een maatschap, dan hebben uw kinderen meestal niet het gevoel dat ze echt iets gekregen hebben, maar wel dat het eerder om een ‘papieren’ schenking gaat. Hoe kunt u tegelijkertijd ‘echt’ schenken en toch via een ‘welzijnsclausule’ een vangnet inbouwen voor het geval dat u later zelf behoeftig wordt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

‘Creatieve’ alternatieven voor een bankgift: opletten geblazen?

In de praktijk merken we dat heel wat Belgen ‘alternatieven’ bedenken voor de klassieke bankgift om zo de termijn van drie jaar te omzeilen en/of om meer controle te behouden. De fiscale droom van veel schenkers is immers om zonder kosten te schenken én dan nog liefst met behoud van controle. Welke van deze technieken worden in de praktijk gebruikt en welke daarvan zijn een goed en sluitend alternatief? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking van een maatschap met een rentelast: nu een probleem voor de fiscus?

Volgens de media is een schenking van een maatschap met een rentelast nu omwille van een recente ruling ook geen veilige oplossing meer. Wat zegt die ruling eigenlijk echt? Wanneer kan zo’n schenking nog wel en waarmee moet u toch opletten? Is de situatie anders als u in Brussel of in Wallonië woont? Meer...

OVERDRACHT

Uw familiebedrijf overdragen: controle via een Belgische of een Nederlandse STAK?

Een stichting administratiekantoor is ideaal om uw familiebedrijf met behoud van controle over te dragen als bepaalde kinderen in het bedrijf actief zijn en andere niet. Hoe werkt dat dan precies? Wat kost het oprichten van zo’n STAK en hoe pakt u de zaken dan aan? De meeste ondernemers kiezen in de praktijk voor een Nederlandse eerder dan voor een Belgische stichting. Waarom? Meer...

SCHENKING

Hoe familiesouvenirs en familiejuwelen schenken?

U vindt ze terug in elke familie: familieportretten, decoraties, brieven, nota’s, juwelen, … Is de schenking van dergelijke voorwerpen onderhevig aan specifieke regels? Volgens veel mensen heeft het oudste kind dan bv. een voorrecht. Klopt dat? Hoe kunt u als schenker toch nog levenslang in het bezit blijven van deze voorwerpen? Is schenken met voorbehoud van vruchtgebruik ook bij een handgift mogelijk? Meer...

BEHOUD CONTROLE

De voordelen van een stichting combineren met die van een maatschap?

Heel wat ondernemers brengen hun familiebedrijf of vastgoedvennootschap onder in een controlestructuur om de volledige zeggenschap te behouden en anderzijds om in het kader van een successieplanning de aandelen toch door te schuiven naar hun kinderen. Doorgaans wordt er dan gewerkt met een stichting administratiekantoor (STAK) of een maatschap. Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van die controlevehikels? Wist u dat een combinatie van een stichting en een maatschap vaak interessante mogelijkheden biedt? In welke situaties is het voordelig om de certificaten van een stichting administratiekantoor in een maatschap in te brengen? Meer...

SCHENKING

Bouw de nodige opties in bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Als ouders vastgoed, een effectenportefeuille of de aandelen van een familiebedrijf schenken, dan zorgen zij er via een voorbehoud van vruchtgebruik meestal voor dat zij de inkomsten uit het geschonkene behouden. Vaak staan de schenkers er echter onvoldoende bij stil dat ze daarna niet meer autonoom over een verkoop kunnen beslissen. Komt het toch tot een verkoop, dan is het aandeel van de vruchtgebruiker in de verkoopprijs daarenboven vaak een zware tegenvaller. Hoe zorgt u ervoor dat u achteraf de keuze heeft om uw aandeel in de verkoopprijs op te vragen of zelf de totale opbrengst te herbeleggen, zodat u dan de inkomsten blijft genieten? Kunt u daarnaast ook een volmacht inbouwen zodat u zelf over een verkoop kunt beslissen? Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator