Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Schenking - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHENKING

Schenking roerende goederen: aanwas, terugval of wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

Als u een goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan dooft dat vruchtgebruik uit bij uw overlijden en wordt de begiftigde volle eigenaar. Hoe kunt u het vruchtgebruik dan toch doen toekomen aan uw partner, als u (samen) de blote eigendom van het goed geschonken heeft aan uw kinderen? Opteert u dan het best voor het wettelijk opvolgend vruchtgebruik, de conventionele terugval of de conventionele aanwas? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Afstand doen van uw vruchtgebruik?

Een aantal jaren na een schenking of een erfenis vindt de vruchtgebruiker soms dat hij dat vruchtgebruik niet meer nodig heeft en overweegt hij om er afstand van te doen ten voordele van de blote eigenaars. Hoe kunt u afstand doen van uw vruchtgebruik? Is de afstand van vruchtgebruik belastbaar met schenk- of erfbelasting? Is dat anders als de oorspronkelijke schenking van de blote eigendom geregistreerd werd? Verschillen de regels als u zelf het vruchtgebruik geërfd heeft? Waarom biedt u de afstand van het vruchtgebruik het best ook altijd ter registratie aan? Meer...

SCHENKING

Geld of effecten schenken zonder (Belgische) notaris?

Wie geld of effecten schenkt voor een Belgische notaris betaalt 3% schenkbelasting en het ereloon van de notaris (± € 1.800). Wat zijn de alternatieven als u liever niet naar de notaris stapt om zo de schenkbelasting en het ereloon te vermijden? Hoe kunt u dan toch nog op veilig spelen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een familiale vennootschap ‘verderzetten’ om erf- of schenkbelasting te vermijden?

In de drie gewesten kunt u een familiale vennootschap schenken tegen 0% of laten vererven tegen een gunsttarief, als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit nadien nog drie jaar verdergezet wordt. Mag dat dan gelijk welke activiteit zijn, om zo belastingen te vermijden? Wat zijn de fiscale gevolgen als u de termijn van drie jaar niet volgens de regels uitzingt? Meer...

FAMILIALE ONDERNEMING

Uw bedrijf schenken of geschonken: opgelet voor de gevolgen van het nieuwe erfrecht!

U kunt uw familiebedrijf in de drie gewesten schenken tegen 0% schenkbelasting. Meestal gebeurt die schenking dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht zal echter vanaf 1 september 2018 een belangrijk ongewenst gevolg hebben voor dat soort schenkingen, ook als de schenking vóór die datum gebeurde. Hoe zit dat precies? Welke maatregelen kunt u voor schenkingen uit het verleden én voor nieuwe schenkingen treffen om die ongewenste effecten tegen te gaan? Meer...

VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK

Schenken met voorbehoud van vrucht- gebruik: hoe later problemen vermijden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik is populair, zowel voor beleggingsportefeuilles als voor onroerend goed, omdat de ouders zo levenslang de inkomsten uit het geschonkene behouden. Toch duiken er in de praktijk vaak problemen op als de ouders bv. een geschonken appartement willen verkopen of als een effectenportefeuille nog weinig of geen inkomsten oplevert. Hoe kunt u daar op een eenvoudige manier nu al op anticiperen? Hoe zorgt u ervoor dat u na een eventuele verkoop de inkomsten behoudt? Hoe bouwt u de zekerheid in dat u altijd voldoende inkomsten zal krijgen uit het vruchtgebruik van een effectenportefeuille? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Uw schenking ‘opsplitsen’?

Als ouders aan hun kinderen schenken, dan kiezen ze er meestal voor om geen schenkingsrechten te betalen. Ze werken daarom met een hand- of bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris. 85% van de schenkingen komt uit het gemeenschappelijk vermogen van de ouders. Bij een schenking wordt er dan ook meestal slechts één akte of bewijsdocument opgemaakt voor de gezamenlijke schenking door de ouders. Waarom kunt u die akte toch beter ‘opsplitsen’? Hoe werkt dat precies? Wat is het voordeel van zo’n opsplitsing? Hoe bespaart u daarmee schenkingsrechten als een van de ouders achteraf ernstig ziek wordt? En is zo’n opsplitsing ook mogelijk als u schenkt via een hand- of bankgift? Meer...

FAMILIEBEDRIJF

Uw familiebedrijf schenken tegen 0%, met behoud van controle en inkomsten

Als u van plan bent om uw bedrijf over te dragen aan uw kind(eren), dan wilt u dat wellicht fiscaal gezien zo gunstig mogelijk organiseren. Sinds 2012 kunt u in Vlaanderen uw familiale vennootschap schenken tegen 0%. Bij successie bedraagt het tarief 3%. De meeste ondernemers behouden echter graag de controle over en de inkomsten uit hun bedrijf. Hoe kunt u dat doen en uw bedrijf tegelijkertijd toch tegen 0% overdragen? Is de schenking van de blote eigendom van uw aandelen een oplossing? Hoe kunt u via een maatschap schenken met behoud van controle? Biedt zo’n maatschap ook de mogelijkheid om uw opvolging te regelen of een ruimere successieplanning uit te werken? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Kunt u uw familiebedrijf voortaan altijd schenken aan 0%?

Door een nieuw Vlaams decreet wordt het sinds begin dit jaar mogelijk om uw familiebedrijf tegen een tarief van 0% te schenken aan bv. uw kinderen. Hoe zit deze nieuwe regeling juist in elkaar? Bestaat er een gelijkaardige regeling in Wallonië en Brussel? Welke regels gelden er daar en kunt u als Waalse of Brusselse ondernemer ook van de Vlaamse regeling gebruik maken? Door het nieuwe decreet zal de schenker in bepaalde gevallen nog zeven jaar in plaats van drie jaar moeten blijven leven om successierechten te vermijden. Wanneer is dat precies het geval? Meer...
Geactualiseerd op: 27.03.2020

Meer van Indicator