Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HOSPITALISATIE

Premie hospitalisatieverzekering: mag u zich nu ook aan een forse stijging verwachten?

De media berichtten uitgebreid over de premiestijging tot 9% bovenop de medische index bij een grote verzekeraar. Moet ook u zich aan zo’n prijsverhoging verwachten? Wat is daarbij het belang van het onderscheid tussen een collectieve en een individuele polis? Wat kunt u ondernemen als uw verzekeraar de premies fors verhoogt? Hoeveel speelruimte heeft u dan als uw personeel ook mee verzekerd is? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Hospitalisatieverzekering: verlies de wachtpolis niet uit het oog!

Veel bedrijven hebben voor hun personeel een collectieve hospitalisatieverzekering onderschreven. Dat kan u echter duur te staan komen als u vergeet uw personeel over het bestaan van een wachtpolis te informeren. Wat verzekert zo’n wachtpolis precies? Wat is het risico als u daarover geen informatie geeft? Hoe zorgt u er dan voor dat uw bedrijf te allen tijde aan zijn informatieplicht voldoet? Waarmee moet u opletten als u in het verleden al een informatievergadering organiseerde? Meer...

GEWAARBORGD INKOMEN

Hoe de kosten van uw ‘gewaarborgd inkomen’ binnen de perken houden?

Een verzekering gewaarborgd inkomen is een must voor bedrijfsleiders en hogere kaderleden. Hoe houdt u de dure premies dan zo goed mogelijk onder controle? Waarom koppelt u zo’n verzekering het best aan uw pensioenverzekering? Wat zijn dan de aandachtspunten? Welke wachttijd kiest u? Wanneer is een indexatie van de uitkering zinvol en wanneer wellicht niet meer? Verzekert u het best invaliditeit bij ziekte én bij ongeval? Wanneer wel en wanneer niet? Is dat anders voor uw werknemers? Is de premie aftrekbaar? Wordt de uitkering dan belast? Wat zei de minister daarover onlangs? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Verplichte rendementsgarantie voor groepsverzekeringen aangepast: gevolgen voor u?

De sociale partners bereikten recent een akkoord over het door de werkgevers te garanderen minimumrendement op stortingen in een groepsverzekering. In de media werd dat rendement op een hoopje gegooid met het door de verzekeraar contractueel gegarandeerde rendement. Wat verandert het sociaal akkoord voor u? Welke garanties moet u in de toekomst geven? Kan dat in de praktijk nog een probleem stellen? Loopt u nog altijd een risico om te moeten bijpassen op stortingen uit het verleden? Hoe wordt het contractueel gegarandeerd rendement bepaald, voor vroegere en voor toekomstige stortingen? Verandert het sociaal akkoord daar iets aan? En voor uw IPT? Meer...

LOONNORM

Loonnorm: welke speelruimte voor loonverhogingen heeft u in 2015 en 2016?

Voor 2015 bedraagt de loonnorm 0%. Wil dat zeggen dat u nu geen enkele speelruimte meer heeft? Welke voordelen en loonverhogingen vallen toch buiten de berekening van de loonnorm, zowel in 2015 als in 2016? Hoeveel flexibiliteit biedt het feit dat de loonnorm refereert aan de globale loonkosten u daarnaast? Zijn individuele loonverhogingen dan toch nog mogelijk? Kunt u het nettoloon zelf eventueel ook optimaliseren mits de loonkosten daardoor niet stijgen? In 2016 stijgt ook de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. Waarom is het toch niet altijd een goed idee om daar nu al toezeggingen over te doen? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator