Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Tijdskrediet

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EINDE LOOPBAAN

Oudere werknemers: zachte landingsbaan of tijdskrediet?

Sinds 1 januari 2018 is het systeem van zachte landingsbanen in voege. Wat houdt dit precies in? Wie kan zo’n zachte landingsbaan genieten en wat zijn dan de spelregels? Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om een landingsbaan op te nemen in het kader van het tijdskrediet. Wie komt daarvoor in aanmerking? Bent u als werkgever ook verplicht om op een aanvraag voor een landingsbaan in te gaan? Meer...

SCHORSING ARBEIDSOVEREENKOMST

Nu ruimere mogelijkheden voor tijdskrediet: hoeveel inspraak heeft u dan als werkgever?

De sociale partners hebben eind december 2016 de cao over het tijdskrediet aangepast. Het tijdskrediet zonder motief is afgeschaft en het tijdskrediet voor zorgmotieven werd uitgebreid. Wanneer heeft een werknemer nu precies recht op tijdskrediet? Mag u dat tijdskrediet weigeren of uitstellen? Kunt u bepaalde categorieën werknemers ook uitsluiten van de opname van tijdskrediet? Hoe pakt u dat dan aan? Meer...

TIJDSKREDIET

Landingsbaan: welke mogelijkheden bestaan er nog inzake eindeloopbaantijdskrediet?

In theorie zijn we het er allemaal over eens dat we met zijn allen langer moeten werken, maar toch willen heel wat werknemers het vanaf een bepaalde leeftijd wat kalmer aan doen. De regels om een landingsbaan op te nemen, zijn sinds 2014 gewijzigd en verstrengd. Door de vele aanpassingen is het moeilijk om door de bomen nog het bos te zien. Wanneer kan een werknemer vandaag nog een landingsbaan opnemen? Welke uitzonderingen bestaan er daarnaast in het kader van de specifieke landingsbanen? Kunt u zo’n landingsbaan als werkgever ook weigeren of de aanvang ervan uitstellen? Wat doet u het best zo snel mogelijk om te anticiperen op die discussie? Meer...

TIJDSKREDIET

Tijdskrediet: wanneer vandaag nog mogelijk?

De spelregels voor het opnemen van tijdskrediet worden almaar complexer. Sinds 1 januari 2015 (KB van 30.12.2014) zijn ze vrij ingrijpend gewijzigd. Wanneer kan uw werknemer vandaag nog tijdskrediet opnemen? En heeft hij dan altijd nog recht op een uitkering vanwege de RVA? Is er ook iets gewijzigd aan het systeem van de zgn. landingsbanen voor oudere werknemers? Daarnaast bestaan er ook ‘thematische verloven’. Wanneer kan een werknemer ouderschapsverlof of palliatief verlof opnemen of thuisblijven om voor een zwaar ziek familielid te zorgen? Meer...

BESCHERMDE WERKNEMERS

Een beschermd werknemer ontslaan?

U las het ook: “Pestende ploegbaas krijgt 57 maanden opzeg” . Welke mogelijkheden heeft u om toch tot ontslag over te gaan als een beschermd werknemer het echt te bont maakt? Wat zijn de sancties als u een lid van de ondernemingsraad of het CPBW ontslaat? Hoe kunt u soms ‘optimaliseren’? Wat moet u doen als u een ‘dringende’ of een ‘economische of technische’ reden wilt inroepen? Ook de leden van de vakbondsafvaardiging zijn beschermd. Hoe werkt die bescherming precies en wat doet u als u een ontslag overweegt? Wat kunt u doen als er een probleem is met de preventieadviseur of met andere beschermde werknemers (zwanger, tijdskrediet, educatief verlof, ...)? Waarom is een goed dossier opbouwen dan zo belangrijk? Meer...

TIJDSKREDIET

Di Rupo snoeit in het tijdskrediet van uw werknemers...

Het was de bedoeling van de nieuwe regering om serieus te besparen op de uitkeringen voor tijdskrediet. Is dat gelukt en is de regeling vanaf 1 januari 2012 inderdaad strenger geworden? In welke gevallen kunnen uw werknemers voortaan in tijdskrediet gaan en krijgen ze uitkeringen van de RVA? Kunt u het tijdskrediet nog altijd weigeren als het u niet goed uitkomt? Voor wie gelden de strengere spelregels? Gelden ze ook voor werknemers die nu al in tijdskrediet zijn of die onlangs tijdskrediet gevraagd hebben? Meer...

TIJDSKREDIET

U heeft een vinger in de tijdskredietpap, zei de rechter recentelijk...

Het tijdskrediet wordt alsmaar populairder. Steeds meer werknemers willen graag een ‘sabbatjaar’ nemen of willen een periode halftijds werken. Ook het systeem van 1/5 tijdskrediet waarbij werknemers één dag per week thuisblijven wordt meer en meer gebruikt. In hoeverre moet u daarin meegaan? Bent u verplicht om dit toe te kennen of kunt u dit soms ook weigeren? Kunt u een werknemer in tijdskrediet in een drukke periode toch nog terugroepen om te komen werken? Stel dat uw werknemer een 1/5 tijdskrediet wil opnemen, mag hij dan zelf bepalen op welke dag hij dit doet? Of heeft u daar nog iets in de pap te brokken? Recentelijk sprak een rechter zich hierover uit... Meer...

ARBEIDSDUUR

Kunt u uw deeltijdse werknemers (al dan niet in tijdskrediet) extra uren laten werken?

Nu de economie weer aantrekt, neemt ook de hoeveelheid werk in uw bedrijf weer toe. Het is echter nog te vroeg om nieuw personeel aan te trekken en u zou voorlopig liever uw huidige werknemers wat extra uren laten kloppen om het extra werk op te vangen. Uw deeltijdse werknemers bijkomende uren laten presteren, is vaak een stuk goedkoper dan uw voltijdse werknemers extra uren te laten doen. Deeltijdse werknemers mogen immers binnen bepaalde grenzen zgn. bijkomende uren presteren. Voor deze uren moet u dan geen ‘dure’ overurentoeslag betalen en u moet er evenmin voor zorgen dat uw deeltijdse werknemers die uren nadien inhalen. U heeft mogelijk ook een aantal werknemers die deeltijds werken omdat ze in tijdskrediet zijn of ouderschapsverlof genieten. Ook die werknemers wilt u mogelijk graag bijkomende uren l­aten presteren. Kan dit wel? Zij krijgen immers een uitkering van de RVA omdat ze minder uren ­werken... De RVA legde hiervoor recentelijk de krijtlijnen vast… Meer...
Geactualiseerd op: 22.10.2019

Meer van Indicator