Artikeldatabank

Zoekresultaat: 32 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Ontslag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SOCIALE VERKIEZINGEN

Opgelet voor de ‘occulte’ bescherming

Zoals u weet genieten werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen een bijzondere bescherming tegen ontslag. Welke praktische gevolgen heeft het feit dat die bescherming al begint te lopen voor de kandidatenlijsten bekend zijn? Kunt u een beschermde werknemer dan helemaal niet meer ontslaan? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Moet ook u binnenkort sociale verkiezingen organiseren?

Het wetsontwerp dat de procedure voor de sociale verkiezingen van 2020 wijzigt is op 28.03.2019 goedgekeurd. Wat is daarbij het belang van de technische bedrijfseenheid? Hoe bepaalt u de gemiddelde tewerkstelling? Welke nieuwe regels gelden er nu voor interims? Wanneer heeft u er toch belang bij om twee vennootschappen als één technische bedrijfseenheid te bekijken? Wat zijn de aandachtspunten als u flirt met de drempels van 50 en 100 werknemers? Meer...

STAKING

Staking? Ook werkgevers hebben rechten!

Misschien heeft u naar aanleiding van de recente staking ook discussies gehad met een aantal werknemers? Moet u loon betalen als een werknemer omwille van een staking niet op zijn werk geraakt of niet aan het werk kan gaan? Mag u uw werknemers met een extraatje proberen te overtuigen om niet mee te staken? Kunt u stakers vervangen door interims? Wat kunt u ondernemen als een stakingspost de toegang tot het bedrijf probeert te blokkeren? Wanneer is er dan sprake van een ‘onrechtmatige actie’ en wanneer niet? Meer...

ONGEWETTIGDE AFWEZIGHEID

Ongewettigd afwezig: toch beter niet overhaast reageren?

Welke maatregelen kunt u nemen wanneer een werknemer ongewettigd afwezig is? Kunt u het loon voor de niet-gewerkte dagen inhouden? Kunt u ook meteen tot een ontslag overgaan? Welke voorzorgen moet u zoal nemen alvorens u effectief een sanctie treft? Waarom is het belangrijk om kort op de bal te spelen en onmiddellijk een dossier op te bouwen? Meer...

VERPLICHTINGEN WERKNEMERS

Uw bedrijfsgeheimen nu beter beschermd?

Wat kunt u als werkgever ondernemen wanneer een werknemer bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruikt of bekendmaakt? Welke bijkomende mogelijkheden biedt een nieuwe wet (wet van 30.07.2018, BS 14.08.2018) u nu sinds 24.08.2018 in dergelijke situaties? Kunt u nu eenvoudiger een schadevergoeding vragen? Is uw vertrouwelijke informatie tijdens een gerechtelijke procedure nu ook beter beschermd? Meer...

LOONKOSTEN

Komen al uw werknemers wel effectief in aanmerking voor een eindejaarspremie?

Hebben werknemers die geen volledig jaar dienst hebben, langdurig afwezig waren of ontslagen worden ook recht op een eindejaarspremie? Kunt u de betaling van die premie soms vermijden door de arbeidsovereenkomst te verbreken in plaats van op te zeggen? Kan een werknemer afstand doen van zijn eindejaarspremie in ruil voor een ander voordeel? Meer...

ONTSLAG

Hoe het risico op een ‘kennelijk onredelijk’ ontslag beperken?

Sinds een aantal jaren kunt u na een ontslag een sanctie krijgen omdat het ontslag kennelijk onredelijk is. Intussen is er daarover al heel wat rechtspraak gepubliceerd. Wanneer is een ontslag volgens de rechter kennelijk onredelijk en wanneer niet? Hoe kan een goede ontslagmotivatie helpen om zo’n sanctie te vermijden? Waarom stelt u die ontslagmotivatie het beste ook meteen op wanneer u de C4 opmaakt? Meer...

SWT

SWT: wat is er nog mogelijk in 2017-2018?

In het kader van een aantal ontslagrondes was er in de media de laatste tijd weer heel wat te doen over werknemers die al op jonge leeftijd met SWT (het vroegere ‘brugpensioen’) zouden gaan. Wanneer is met SWT gaan vandaag nog mogelijk? Waarom zijn die regels ook voor u van belang als u een oudere werknemer ontslaat? De NAR heeft op 21.03.2017 een aantal cao’s (nrs. 121 tot 126) gesloten die in een tijdelijk stelsel voorzien. Wanneer zijn die tijdelijke stelsels van toepassing? Meer...

BESCHERMDE WERKNEMER

Een werknemersafgevaardigde ontslaan omdat hij de pensioenleeftijd zal bereiken?

Moet u een werknemer altijd zelf opzeggen als hij weldra de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Is dat anders als het om een beschermde werknemer gaat? Wat zei de rechter daarover onlangs? Waarom loopt u soms zelfs een risico als u die werknemer ontslaat als hij al 65 is? En waarom gaat u ook beter niet in op de vraag van een beschermde werknemer om hem te ontslaan om met brugpensioen te gaan? Meer...

ONTSLAG

Langdurig arbeidsongeschikt of regelmatig afwezig: is ontslag nog mogelijk?

Werknemers die langdurig of regelmatig ziek zijn, brengen voor het bedrijf vaak heel wat organisatorische problemen mee. Zijn zieke werknemers beschermd tegen ontslag? Wanneer is een ontslag van een langdurig zieke toch mogelijk? Wat zei de rechter daarover onlangs? Wanneer mag u het reeds betaalde gewaarborgd loon dan aftrekken van de verbrekingsvergoeding en wanneer niet? Is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht een goed alternatief voor een ontslag? Wanneer kan dat en hoe gaat u dan het best te werk? Meer...
Geactualiseerd op: 11.10.2019

Meer van Indicator