Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Fiscaal

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

LOONOPTIMALISATIE

Mobiliteitsbudget: eindelijk goedgekeurd

Het mobiliteitsbudget geeft uw medewerkers de mogelijkheid hun bedrijfswagen in te ruilen voor een budget dat zij naar keuze kunt besteden aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen of duurzame vervoersmiddelen, of zelfs kunnen laten uitbetalen. Wie beslist over de invoering van het mobiliteitsbudget? Hoe wordt de omvang ervan bepaald? Waarvoor kunnen uw medewerkers hun mobiliteitsbudget zoal aanwenden? Hoe worden zij dan belast? Zijn de kosten van de verschillende alternatieven voor het bedrijf ook altijd fiscaal aftrekbaar? Meer...

LOON

Cash for cars: spelregels binnenkort versoepeld?

Op 28 februari 2019 werd er een wetsontwerp goedgekeurd (parl. st. Kamer nr. 54-3382/01) dat de voorwaarden versoepelt waarbinnen werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Heeft u nu ruimere mogelijkheden om aan uw werknemers een mobiliteitsvergoeding toe te kennen? Kunt u het bedrag van de vergoeding nu ook aanpassen bij een promotie? Verandert er ook iets aan de fiscale spelregels? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Aandelenopties: verlies bij uitoefening compenseren via belastingvrije cashbetaling?

Als u opties of warrants toekent, dan worden uw werknemers belast op een voordeel, terwijl zij achteraf misschien geen meerwaarde realiseren. Hoewel opties een fiscaal vriendelijke vorm van verloning uitmaken, is het daarom niet evident uw werknemers te motiveren via een optieplan. Welke mogelijkheden bestaan er om dat risico in te dekken? De Rulingcommissie aanvaardde recentelijk dat de werkgever in bepaalde omstandigheden achteraf de betaalde belasting vergoedt. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen, voor het bedrijf en voor de werknemer? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

‘Cash for cars’: bedrijfswagens inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

U kunt uw werknemers binnenkort hun bedrijfswagen laten inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Wanneer komt een werknemer daarvoor precies in aanmerking? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoe wordt ze belast? Is een mobiliteitsvergoeding betalen voor het bedrijf goedkoper dan een firmawagen toekennen? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Fiscaal voordelig een buitenlands kaderlid aanwerven?

De fiscus heeft onlangs aangekondigd dat hij de aangifte van personen die het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden genieten, met bijzondere aandacht zal controleren. Waarom is dat fiscale gunstregime zo aantrekkelijk en wat zijn de toepassingsvoorwaarden? Kan een Belgisch bedrijf dat internationaal actief is, het gunstregime ook toepassen als het een buitenlands kaderlid aanwerft? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Vanaf 2016 hogere maaltijdcheques: ook voor uzelf als bedrijfsleider interessant?

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque verhoogd. Parallel daarmee stijgt in principe ook de als beroepskost aftrekbare werkgeversbijdrage. Wat zijn nu de nieuwe spelregels? Kunt u ook aan uzelf als bedrijfsleider maaltijdcheques toekennen? Wat zijn daartoe de voorwaarden? En wanneer is dat ook effectief interessant? Welke andere mogelijkheden bestaan er daarnaast om via ecocheques, sport- en cultuurcheques of geschenkcheques uw medewerkers een fiscaal voordelig extraatje toe te kennen? Wat zijn dan de voorwaarden? En in welke mate kunt u daar dan zelf als bedrijfsleider ook mee van profiteren? Meer...

EENHEIDSSTATUUT

Eenheidsstatuut: iedereen gelijk, ook voor de groepsverzekering?

Om het nieuwe jaar goed te beginnen overweegt u misschien om via een groepsverzekering iets extra’s te doen voor uw medewerkers. Waarmee moet u dan rekening houden omwille van het eenheidsstatuut als u na 1 januari een nieuwe groepsverzekering invoert? Wat zijn de (fiscale) voordelen van de verschillende collectieve verzekeringen? Wat moet u doen als de binnen het bedrijf al bestaande plannen een onderscheid maken tussen arbeiders en bedienden? Moet het bedrijf dan in de toekomst effectief aan elke werknemer hetzelfde aanvullend pensioen aanbieden of is er toch nog ‘speelruimte’? En wat zijn uw verplichtingen als het bedrijf daarnaast ook andere verzekeringen aanbiedt? Meer...

LOONBONUS

Loonbonus: bepaal nu de doelstellingen voor 2015!

Als er in het bedrijf een loonbonus bestaat of als er plannen zijn om in 2015 een loonbonus in te voeren, dan kunt u het best nu al beginnen na te denken over de doelstellingen voor 2015. Wat zijn de voordelen van zo’n loonbonus? In welke mate bepaalt het bedrijf zelf vrij de doelstellingen? Veel bedrijfsleiders staan weigerachtig tegenover de loonbonus omdat het een ‘collectief systeem’ is. Toch heeft het bedrijf veel flexibiliteit. In welke mate kunt u met verschillende doelstellingen werken voor bepaalde groepen van werknemers? Kunt u daar ook verschillende bedragen aan koppelen? En kan het bedrag ook variëren in functie van het loon? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Alternatief verlonen om uw loonkosten te optimaliseren: een win-win?

Omwille van de loonmatiging kunt u uw werknemers ook in 2014 geen loonsverhoging toekennen. Kunt u uw loonkosten optimaliseren en tegelijk uw medewerkers motiveren door hen in ruil voor brutoloon bv. een bedrijfswagen of een cafetariaplan te geven? Welke rol spelen de sectorbarema’s daarbij? Wat is het standpunt van de RSZ? Loopt u dan een risico met de ‘sociale’ antimisbruikbepaling? Heeft u meer flexibiliteit wanneer het om een loonsverhoging gaat, bv. bij een promotie? Wat is een cafetariaplan precies? Onder welke voorwaarden is alternatief belonen toch perfect mogelijk? Meer...

ONDERSTEUNING R&D

Octrooiaftrek voor kmo’s onlangs versoepeld

Sinds de wet van 17 juni 2013 moeten kmo’s geen ‘R&D-centrum’ meer hebben om de octrooiaftrek te kunnen genieten. Via de octrooiaftrek kunt u 80% van uw octrooi-inkomsten fiscaal vrijstellen. Hoe werkt dat precies en wat zijn de voorwaarden? Daarnaast ondersteunt de overheid ook op een aantal andere manieren bedrijven die innoveren. Voor octrooien, maar ook voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, is er ook nog steeds een investeringsaftrek mogelijk. Wat zijn de spelregels daarvoor? Ten slotte is er ook een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ‘wetenschappelijk personeel’. Kan ook uw bedrijf daarvoor in aanmerking komen? Wat zijn de voorwaarden en voor welke soort activiteiten geldt die vrijstelling precies? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator