Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidsreglement

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSORGANISATIE

Nu flexibeler werken met glijdende uurroosters en occasioneel telewerk?

De Wet werkbaar en wendbaar werk heeft een wettelijk kader gecreëerd voor glijdende uurroosters. Wat zijn daarbij de spelregels? Waarom past u nu toch het best uw arbeidsreglement aan, ook als u al eerder met glijdende uurroosters werkte? Hebben uw werknemers nu effectief het recht om occasioneel van thuis te werken of kunt u toch nog uw toestemming weigeren? Waarmee houdt u dan het best rekening? Meer...

ARBEIDSDUUR

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: nu meer mogelijkheden om flexibel te werken?

De nieuwe Wet Werkbaar en Wendbaar Werk biedt bedrijven nu ruimere mogelijkheden om flexibel te werken om zo seizoenspieken op te vangen of vrijwillige overuren te laten presteren. Hoe zitten die nieuwe regels precies in elkaar? Daarnaast versoepelt de wet de administratieve formaliteiten voor deeltijds werk. Welke impact hebben die nieuwe bepalingen voor u? Meer...

INTERNETGEBRUIK

Mag u nu zomaar de privé-e-mails van uw werknemers lezen?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 12.01.2016, nr. 61496/08) stelde onlangs een werknemer in het ongelijk die ontslagen was omdat hij tegen de bedrijfsregels in privéberichten verstuurd had. Die zaak deed heel wat stof opwaaien. Mag u in België het privé-e-mailverkeer van uw werknemers nu ook controleren? Kunt u als werkgever het gebruik van ICT-tools beperken? Welke controles mag u nu eigenlijk uitvoeren en welke (soms) niet? Mag u ook de e-mails van uw werknemers lezen? Is er daarbij een onderscheid tussen privé- en zakelijke mails? Met welke beperkingen moet u dan zoal rekening houden? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Hoe problemen en discussies vermijden dankzij een goede ‘car policy’?

In welke mate bepaalt u als werkgever zelf vrij de regels voor het gebruik van de bedrijfswagens in een ‘car policy’? Wat zijn de voor- en nadelen van het opnemen van die car policy in het arbeidsreglement? Welke afspraken kunt u zoal maken over het privégebruik? Kunt u de wagen terugvragen als een werknemer bv. ziek is of deeltijds gaat werken? Hoeveel vrijheid geeft u uw werknemers bij het kiezen van een wagen? En waarmee moet u uitkijken als een werknemer zelf opties betaalt of bijlegt om een grotere wagen te krijgen? Wie draait op voor schade aan de wagen? Wat kunt u daarover extra voorzien? Meer...

ARBEIDSVOORWAARDEN WIJZIGEN

Nood aan flexibiliteit door de crisis: mag u eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen?

In tijden van economische crisis is het voor u als werkgever soms noodzakelijk om een functie, een plaats van tewerkstelling of een uurrooster te wijzigen. Uw klanten vragen immers ook van u steeds meer flexibiliteit... Werknemers zijn dan nogal snel geneigd om te zeggen dat u niet zomaar eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kunt wijzigen, maar is dat wel terecht? Wat zijn de essentiële arbeidsvoorwaarden die u niet zomaar eenzijdig kunt wijzigen? Is dat anders als u over een mogelijke wijziging afspraken gemaakt heeft in de arbeidsovereenkomst? Kan een tijdelijke wijziging of een wijziging omwille van de economische omstandigheden op meer begrip van de rechter rekenen? En wat kan uw werknemer doen als hij het met de voorgestelde wijzigingen niet eens is? Meer...

PESTWET

De nieuwe ‘Pestwet’: nog tot 1 maart de tijd om uw arbeidsreglement aan te passen

Aangezien de nieuwe ‘Pestwet’ nu niet enkel pesten, maar ook ‘psychosociale risico’s’ (stress, burn-out, ...) dekt en omdat de procedures nu tweeledig moeten zijn (formeel en informeel), moet u uw arbeidsreglement aanpassen. Verandert de nieuwe wet ook iets aan de ontslagbescherming van de klager? Waarom wordt een totaal uit de lucht gegrepen klacht indienen om beschermd te zijn nu moeilijker? Kunt u een (beschermde) klager daarna helemaal niet meer ontslaan? Wat wijzigt er daarnaast aan de rol van de vertrouwenspersoon? En wat houdt de verplichte risicoanalyse ten slotte concreet in en wie kan u daarbij bijstaan? Meer...

VAKANTIE

Vakantiedagen overdragen: wat kan en wat kan niet?

Nu de vakantiemaanden achter de rug zijn, wordt u wellicht zoals elk jaar geconfronteerd met het probleem dat veel werknemers nog heel wat vakantiedagen moeten opnemen. Mag u uw werknemers vakantiedagen laten overdragen naar een volgend jaar? En wat gebeurt er met die vakantiedagen als een werknemer ze uiteindelijk niet opneemt, hoewel u hem daartoe aangemaand heeft? In de praktijk is er een soort gedoogbeleid. Welke extra speelruimte geeft dat u? Zijn de spelregels anders voor bijkomende vakantiedagen en adv-dagen? In welke volgorde laat u vakantiedagen vanaf nu daarom het best opnemen? Meer...

EENHEIDSSTATUUT

Arbeidsongeschiktheid: nieuwe spelregels

De recente Wet op het eenheidsstatuut heeft een aantal spelregels inzake arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Wat zijn nu de verplichtingen van uw werknemer? Kunt u hem nu effectief een soort ‘huisarrest’ opleggen? Wanneer kunt u een zieke werknemer nu nog ontslaan? Is dat anders bij contracten voor bepaalde duur? Wat als uw werknemer ziek wordt tijdens de opzegtermijn? Mag een werknemer zomaar afwezig blijven om op doktersbezoek te gaan? Kunt u langdurig zieke werknemers vragen om hun firmawagen, gsm, enz. in te leveren? Meer...

CAMERABEWAKING

Camerabewaking in en rond uw bedrijf: welke spelregels gelden er?

Onlangs kwam in het nieuws dat het aantal camera’s in bedrijven op vijf jaar tijd maar liefst vertienvoudigd is. Het feit dat het installeren van dergelijke beveiligingsapparatuur fiscaal gezien voordelig is, is daar waarschijnlijk niet vreemd aan. De meeste bedrijven gebruiken deze bewakingscamera’s meestal niet enkel om eventuele inbrekers af te schrikken, maar ook om hun werknemers te controleren. Wilt u uw werknemers controleren via een camera, dan moet u wel bepaalde spelregels volgen. Waarmee houdt u het best rekening als u dergelijke camera’s wilt plaatsen? Kunt u de beelden ook gebruiken als bewijs, bv. om een werknemer te ontslaan om een dringende reden? Meer...

INTERNET

Hoe stelt u paal en perk aan het privé surfen of mailen van uw werknemers tijdens de werkuren?

Bijna iedereen zit tegenwoordig op Facebook en het bezoeken van ‘sociale netwerksites’ wordt tijdens de werkuren alsmaar populairder. U merkt dat ook sommige van uw werknemers dagelijks heel wat van hun werktijd ‘verprutsen’ door het versturen van privémails of door het surfen op internet. Hoe kunt u hier paal en perk aan stellen? Is het nuttig om te werken met een zgn. internetpolicy? Kunt u controleren wie er veel en op welke websites surft? Kunt u een werknemer bij misbruiken op staande voet ontslaan om een dringende reden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator