Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidsreglement

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSDUUR

Verplicht Europa nu effectief de prikklok?

Volgens de media in elk geval wel... In welke mate bent u nu volgens het Europees Hof van Justitie verplicht om een systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer te registreren? Verandert dat arrest in de praktijk ook werkelijk iets voor u? Met welke verplichtingen moet u nu al rekening houden? Wat zijn de spelregels als u met glijdende uurroosters werkt? Moet u voor overuren ook effectief altijd overloon uitbetalen? Meer...

VERPLICHTINGEN WERKNEMERS

Uw bedrijfsgeheimen nu beter beschermd?

Wat kunt u als werkgever ondernemen wanneer een werknemer bedrijfsgeheimen onrechtmatig gebruikt of bekendmaakt? Welke bijkomende mogelijkheden biedt een nieuwe wet (wet van 30.07.2018, BS 14.08.2018) u nu sinds 24.08.2018 in dergelijke situaties? Kunt u nu eenvoudiger een schadevergoeding vragen? Is uw vertrouwelijke informatie tijdens een gerechtelijke procedure nu ook beter beschermd? Meer...

LOONKOSTEN

Komen al uw werknemers wel effectief in aanmerking voor een eindejaarspremie?

Hebben werknemers die geen volledig jaar dienst hebben, langdurig afwezig waren of ontslagen worden ook recht op een eindejaarspremie? Kunt u de betaling van die premie soms vermijden door de arbeidsovereenkomst te verbreken in plaats van op te zeggen? Kan een werknemer afstand doen van zijn eindejaarspremie in ruil voor een ander voordeel? Meer...

HR-BELEID

Hebben uw medewerkers nu het recht om te ‘deconnecteren’?

De Relancewet van 26 maart 2018 heeft twee maatregelen geïntroduceerd rond het aanpakken van burn-outs en digitale stress. Volgens sommige media hebben uw werknemers nu het recht om te ‘deconnecteren’... Wat houden die maatregelen in de realiteit concreet in? In welke mate brengen ze voor u als werkgever nieuwe verplichtingen met zich mee? U moet nu met het CPBW overleggen over het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Kan het CPBW daarover ook beslissingen nemen of beslist u zelf welke maatregelen u al dan niet invoert? Meer...

ARBEIDSORGANISATIE

Nu flexibeler werken met glijdende uurroosters en occasioneel telewerk?

De Wet werkbaar en wendbaar werk heeft een wettelijk kader gecreëerd voor glijdende uurroosters. Wat zijn daarbij de spelregels? Waarom past u nu toch het best uw arbeidsreglement aan, ook als u al eerder met glijdende uurroosters werkte? Hebben uw werknemers nu effectief het recht om occasioneel van thuis te werken of kunt u toch nog uw toestemming weigeren? Waarmee houdt u dan het best rekening? Meer...

ARBEIDSDUUR

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: nu meer mogelijkheden om flexibel te werken?

De nieuwe Wet Werkbaar en Wendbaar Werk biedt bedrijven nu ruimere mogelijkheden om flexibel te werken om zo seizoenspieken op te vangen of vrijwillige overuren te laten presteren. Hoe zitten die nieuwe regels precies in elkaar? Daarnaast versoepelt de wet de administratieve formaliteiten voor deeltijds werk. Welke impact hebben die nieuwe bepalingen voor u? Meer...

INTERNETGEBRUIK

Mag u nu zomaar de privé-e-mails van uw werknemers lezen?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 12.01.2016, nr. 61496/08) stelde onlangs een werknemer in het ongelijk die ontslagen was omdat hij tegen de bedrijfsregels in privéberichten verstuurd had. Die zaak deed heel wat stof opwaaien. Mag u in België het privé-e-mailverkeer van uw werknemers nu ook controleren? Kunt u als werkgever het gebruik van ICT-tools beperken? Welke controles mag u nu eigenlijk uitvoeren en welke (soms) niet? Mag u ook de e-mails van uw werknemers lezen? Is er daarbij een onderscheid tussen privé- en zakelijke mails? Met welke beperkingen moet u dan zoal rekening houden? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Hoe problemen en discussies vermijden dankzij een goede ‘car policy’?

In welke mate bepaalt u als werkgever zelf vrij de regels voor het gebruik van de bedrijfswagens in een ‘car policy’? Wat zijn de voor- en nadelen van het opnemen van die car policy in het arbeidsreglement? Welke afspraken kunt u zoal maken over het privégebruik? Kunt u de wagen terugvragen als een werknemer bv. ziek is of deeltijds gaat werken? Hoeveel vrijheid geeft u uw werknemers bij het kiezen van een wagen? En waarmee moet u uitkijken als een werknemer zelf opties betaalt of bijlegt om een grotere wagen te krijgen? Wie draait op voor schade aan de wagen? Wat kunt u daarover extra voorzien? Meer...

ARBEIDSVOORWAARDEN WIJZIGEN

Nood aan flexibiliteit door de crisis: mag u eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen?

In tijden van economische crisis is het voor u als werkgever soms noodzakelijk om een functie, een plaats van tewerkstelling of een uurrooster te wijzigen. Uw klanten vragen immers ook van u steeds meer flexibiliteit... Werknemers zijn dan nogal snel geneigd om te zeggen dat u niet zomaar eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kunt wijzigen, maar is dat wel terecht? Wat zijn de essentiële arbeidsvoorwaarden die u niet zomaar eenzijdig kunt wijzigen? Is dat anders als u over een mogelijke wijziging afspraken gemaakt heeft in de arbeidsovereenkomst? Kan een tijdelijke wijziging of een wijziging omwille van de economische omstandigheden op meer begrip van de rechter rekenen? En wat kan uw werknemer doen als hij het met de voorgestelde wijzigingen niet eens is? Meer...

PESTWET

De nieuwe ‘Pestwet’: nog tot 1 maart de tijd om uw arbeidsreglement aan te passen

Aangezien de nieuwe ‘Pestwet’ nu niet enkel pesten, maar ook ‘psychosociale risico’s’ (stress, burn-out, ...) dekt en omdat de procedures nu tweeledig moeten zijn (formeel en informeel), moet u uw arbeidsreglement aanpassen. Verandert de nieuwe wet ook iets aan de ontslagbescherming van de klager? Waarom wordt een totaal uit de lucht gegrepen klacht indienen om beschermd te zijn nu moeilijker? Kunt u een (beschermde) klager daarna helemaal niet meer ontslaan? Wat wijzigt er daarnaast aan de rol van de vertrouwenspersoon? En wat houdt de verplichte risicoanalyse ten slotte concreet in en wie kan u daarbij bijstaan? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator