Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Wettelijk pensioen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BUITENLAND

Uw IPT of uw pensioen in het buitenland opnemen: nog zinvol?

De laatste jaren verhuizen steeds meer gepensioneerden naar het Zuiden. Dat heeft niet alleen te maken met het warme klimaat, maar ook met de wens om op die manier het moeizaam opgebouwd aanvullend pensioen uit de handen te houden van de Belgische fiscus. Is dit nog zinvol? Kan België fiscaal gezien gemakkelijk buitenspel gezet worden? Betaalt u na zo’n verhuis ook op uw wettelijk pensioen minder belastingen? En is het sop de kool dan uiteindelijk wel waard? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Wanneer uw pensioenkapitaal opnemen?

Vanaf wanneer kunt u vandaag met pensioen gaan? Moet u dan uw aanvullend pensioen ook altijd verplicht opnemen? Kunt u ook nu nog uw bijkomend pensioen soms vroeger opvragen? Wat zijn de gevolgen voor uw rendement als u het kapitaal pas na de pensioenleeftijd of na de contractuele einddatum opneemt? Zijn de regels anders voor pensioenen binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, ...) dan voor het kapitaal dat u via pensioensparen of langetermijnsparen opgebouwd heeft? Meer...

STUDIEJAREN

Als zelfstandige uw studiejaren afkopen: (niet) altijd voordelig?

Sinds 1 december 2017 kunt u studiejaren afkopen om later een hoger pensioen te krijgen. Wat zijn daarbij de spelregels en de beperkingen? Hoeveel kost zo’n afkoop en is dat ook wel echt altijd voordelig? Waarmee moet u bij uw beslissing zoal rekening houden? Tot wanneer heeft u de tijd om de voordelige overgangsregeling te genieten? Waarom stelt u de beslissing vandaag toch het beste nog even uit? Meer...

TWEEDE PijLER

Wanneer uw IPT of groepsverzekering fiscaal optimaal opnemen?

Als u tot uw 65ste beroepsmatig actief blijft, wordt uw pensioenkapitaal tegen een verlaagd tarief belast. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief? Wat zei de minister daar onlangs over? Wat kunt u ondernemen als uw bestaande pensioenverzekering op uw 60ste afloopt? Wat zijn de aandachtspunten als u het contract gewoon verder laat lopen? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Hervorming sociale bijdragen zelfstandigen: wat is de impact als u met pensioen gaat?

Als u met pensioen gaat, dan kunt u verzaken aan de regularisatie van sociale bijdragen, waardoor u na uw pensioen geen sociale bijdragen meer moet bijbetalen of terugkrijgen. Wanneer is dat voordelig en hoe werkt dat praktisch? Welke impact heeft die verzaking op uw pensioen? Is verzaken dan uiteindelijk toch nog interessant of niet? Meer...

TOEGELATEN ARBEID

Doorwerken na uw pensioen: vraagt u al dan niet alvast uw pensioenuitkeringen aan?

Wanneer het moment waarop u uw (vervroegd) wettelijk pensioen kunt aanvragen aanbreekt, wilt u mogelijk ook na die datum nog verder blijven werken. De vraag is dan of het voor u in dat geval voordelig is om uw pensioenuitkeringen op te vragen of net niet. Ook als u uw wettelijk pensioen opvraagt, hoeft u immers niet direct te stoppen met werken. Zolang u uw inkomen beperkt tot het voorziene grensbedrag, kunt u het immers gerust cumuleren met uw pensioenuitkeringen en tegelijk verder zaakvoerder blijven van uw vennootschap. Een andere optie is dat u uw wettelijke pensioenuitkeringen nog niet opvraagt, maar hiermee nog een aantal jaren wacht. Wat zijn de voor- en nadelen van elk van deze twee opties? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Vanaf 1 januari 2013 verhoogt het minimumpensioen, is dat voor u van belang?

Vanaf 1 januari 2013 verhoogt het minimumpensioen voor zelfstandigen tot het niveau van dat voor werknemers. Hierdoor wordt het minimumpensioen ± € 1.360 per maand. Mag u zich voor uw wettelijke pensioen dan inderdaad aan zo’n bedrag verwachten? Wanneer heeft u daar dan precies recht op en hoeveel jaar moet u daarvoor gewerkt hebben? Kunt u een kortere loopbaan eventueel compenseren doordat u een hoog inkomen heeft? Hoe zit het als u in uw loopbaan eerst als werknemer gewerkt heeft. Tellen die jaren ook mee om uw loopbaan te bepalen? Welk effect heeft dit op uw pensioen? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Wat wijzigde de regering-Di Rupo op de valreep nog aan uw pensioen als zelfstandige?

Ook al werd de wet rond de pensioenhervormingen al eind vorig jaar goedgekeurd, er bleef nog maandenlang discussie over. Intussen is deze discussie definitief afgerond en werden er nog een aantal nieuwe overgangsmaatregelen afgesproken. De definitieve regeling werd gepubliceerd in de Wet diverse bepalingen van 29 maart 2012. Hoe zit de definitieve regeling nu in elkaar? Vanaf welke leeftijd kunt u uitstappen? Voor wie is die nieuwe regeling precies allemaal van toepassing? Heeft het feit dat u vroeger uitstapt een invloed op het bedrag van uw pensioen? Wat werd er hier precies gewijzigd? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Op welke leeftijd kunt u door de nieuwe Pensioenwet nog in vervroegd pensioen als zelfstandige?

Er was de laatste maanden nogal wat commotie rond de nieuwe Pensioenwet die nog op het eind van vorig jaar gestemd werd. Werknemers en ambtenaren klagen steen en been dat ze langer zullen moeten werken in de toekomst. Hoe zit dat eigenlijk voor u als zelfstandige? U heeft mogelijk ook geen zin om te blijven werken tot uw 65ste. Kunt u dan nog altijd vervroegd uitstappen? Vanaf welke leeftijd zal u in de toekomst effectief pensioenuitkeringen kunnen ontvangen en welke loopbaan moet u dan achter de rug hebben? Wat zijn voor u de gevolgen daarvan, indien u uw zelfstandige activiteit toch vroeger stopzet? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Hoe komt u te weten hoeveel u precies zal ontvangen als wettelijk pensioen?

Op 1 september 2011 kwam er een verhoging van bepaalde pensioenen van zelfstandigen. Of dit veel effect heeft op uw eigen wettelijke pensioen later is nog de vraag. U weet wel dat u later geen vetpot zal ontvangen en dat u daarom uw wettelijke pensioen het best aanvult met een extralegaal pensioen, maar om hoeveel of hoe weinig het precies gaat, blijft moeilijk te berekenen. Hoe kunt u een juiste inschatting maken van het pensioenbedrag dat u later zal ontvangen? Wat is het effect van nog enkele jaren langer te blijven werken of precies van iets vroeger uit te stappen? Waar kunt u terecht om dit allemaal correct te berekenen? Wat is de invloed van de zgn. pensioenbonus waarover er recentelijk veel te doen was? Vindt u die ook terug in de berekeningen? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator