Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FAILLISSEMENT

Op welke uitkeringen heeft een zelfstandige recht na een faillissement?

Als uw kind overweegt om zelfstandige te worden, dan heeft u zich wellicht ook al de vraag gesteld op welke uitkeringen een zelfstandige na een faillissement aanspraak kan maken. Wanneer heeft een zelfstandige recht op een werkloosheidsuitkering? In welke gevallen kan een zelfstandige een overbruggingsuitkering genieten? Kan hij kiezen welke uitkering hij neemt? Wat zijn de gevolgen van die stopzetting voor zijn pensioenrechten? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Uw rendement verhogen door te lenen op uw bedrijfspensioen om vastgoed te kopen?

Op welke manieren kunt u uw bedrijfspensioen nu al gebruiken om de aankoop van vastgoed te financieren? Waarom is een bulletlening bij de bank die u terugbetaalt met uw pensioenkapitaal een interessante oplossing? Hoe kunt u die lening gebruiken om uiteindelijk uit uw pensioenkapitaal een hoger rendement te halen dan het rendement dat de verzekeraar u toekent? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Backservice storten of toch beter een liquidatiereserve aanleggen?

Is het vandaag nog steeds zinvol om een backservicepremie te storten in uw bedrijfspensioenverzekering of kunt u toch beter een liquidatiereserve aanleggen? Hoeveel belastingen betaalt u dan in die twee situaties en hoeveel houdt u op het einde van de rit netto over? Met welke andere aandachtspunten houdt u het best ook nog rekening? Meer...

STUDIEJAREN

Als zelfstandige uw studiejaren afkopen: (niet) altijd voordelig?

Sinds 1 december 2017 kunt u studiejaren afkopen om later een hoger pensioen te krijgen. Wat zijn daarbij de spelregels en de beperkingen? Hoeveel kost zo’n afkoop en is dat ook wel echt altijd voordelig? Waarmee moet u bij uw beslissing zoal rekening houden? Tot wanneer heeft u de tijd om de voordelige overgangsregeling te genieten? Waarom stelt u de beslissing vandaag toch het beste nog even uit? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT opnemen en toch nog premies storten?

Een abonnee vroeg ons of het mogelijk is om een bedrijfspensioen vervroegd op te nemen en daarna verder te blijven werken en premies te storten in een nieuw contract. Kan dat? Wat zijn de voor- en nadelen? Zijn die premies fiscaal aftrekbaar? Hoe wordt de 80%-regel dan berekend? Wat gebeurt er daarnaast met uw VAPZ, uw pensioensparen en uw individuele levensverzekeringscontracten, als u uw bedrijfspensioen vervroegd opgenomen heeft? Meer...

SWT

SWT: wat is er nog mogelijk in 2017-2018?

In het kader van een aantal ontslagrondes was er in de media de laatste tijd weer heel wat te doen over werknemers die al op jonge leeftijd met SWT (het vroegere ‘brugpensioen’) zouden gaan. Wanneer is met SWT gaan vandaag nog mogelijk? Waarom zijn die regels ook voor u van belang als u een oudere werknemer ontslaat? De NAR heeft op 21.03.2017 een aantal cao’s (nrs. 121 tot 126) gesloten die in een tijdelijk stelsel voorzien. Wanneer zijn die tijdelijke stelsels van toepassing? Meer...

BACKSERVICE

Is een backservice storten nu nog altijd interessant?

Wat zijn de voorwaarden om binnen uw pensioenverzekering via een zgn. backservice een bijkomende koopsom te storten? Is die storting bij uw vennootschap ook altijd fiscaal aftrekbaar? Is zo’n backservice storten altijd interessanter dan een bijkomend loon opnemen? Hoe groot is uw voordeel op het einde van de rit, als u bv. over 20 jaar met pensioen gaat? En in welke mate is uw tegoed binnen die polis beschermd tegen de schuldeisers van uw vennootschap? Heeft u via zo’n bijkomende storting ook een extra financieringsmogelijkheid om onroerend goed te kopen? Zijn er dan geen nadelen aan zo’n backservice? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Binnen enkele jaren loopt uw IPT of groepsverzekering af, wat dan?

Hoe wordt u momenteel op de uitkering van uw groepsverzekering belast als u het kapitaal in één keer opvraagt? En hoeveel belastingen betaalt u als u de groepsverzekering meteen omzet in een lijfrente? Waarom is het meestal voordeliger om eerst uw kapitaal op te nemen en daarna bij een verzekeraar van uw keuze een lijfrentecontract te sluiten? Welke uitkering kunt u dan verwachten? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n lijfrente? Waarom kunt u zich tegen het risico dat u echt oud wordt, beter beschermen met een ‘uitgestelde lijfrente’? Wat houdt dat concreet in? Zijn er alternatieven om een regelmatig inkomen te halen uit uw pensioenkapitaal? Meer...

LEVENSLANGE RENTE

Levenslang een gegarandeerd maandelijks inkomen?

Als bedrijfsleider heeft u bovenop uw pensioen extra inkomsten nodig. Door (een deel van) uw vermogen af te staan aan een verzekeraar krijgt u levenslang een gegarandeerd maandelijks inkomen. Hoe werkt zo’n lijfrente? Wat brengt het u vandaag op? Wat zijn de voor- en nadelen? Wanneer is zo’n formule ook voor u interessant? Omwille van de lage rente is de opbrengst van zo’n lijfrente vandaag echter beperkt. Welke alternatieven heeft u? Hoe werkt een ‘renteniersplan’? Hoe krijgt u zo een hogere maandelijkse uitkering? Wat als uw beleggingen echter uiteindelijk minder opbrengen dan voorzien? Over welke kosten kunt u het best met uw bank onderhandelen? Kunt u ook zelf een plan ‘op maat’ uitwerken’? Wie kan u daarbij helpen en wat kost dat? Meer...

PENSIOENSPAREN

Pensioensparen: hoe pakt u dat vandaag financieel én strategisch het best aan?

Wie op een fiscaalvriendelijke manier een extra pensioen wil opbouwen, kan dat (naast zijn VAPZ en groepsverzekering) via het klassieke pensioensparen en/of het zgn. langetermijnsparen. Kiest u het best voor een pensioenspaarfonds of verzekering, of voor het langetermijnsparen en in welke volgorde? Wat zijn de verschillen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds op het vlak van risico en rendement? Hoe past u uw strategie aan naarmate u de pensioenleeftijd nadert? En hoe beperkt u de kosten en maximaliseert u de opbrengst? Meer...
Geactualiseerd op: 06.04.2020

Meer van Indicator