Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: VAPZ

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOENOPBOUW

Wanneer uw pensioenkapitaal opnemen?

Vanaf wanneer kunt u vandaag met pensioen gaan? Moet u dan uw aanvullend pensioen ook altijd verplicht opnemen? Kunt u ook nu nog uw bijkomend pensioen soms vroeger opvragen? Wat zijn de gevolgen voor uw rendement als u het kapitaal pas na de pensioenleeftijd of na de contractuele einddatum opneemt? Zijn de regels anders voor pensioenen binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, ...) dan voor het kapitaal dat u via pensioensparen of langetermijnsparen opgebouwd heeft? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT opnemen en toch nog premies storten?

Een abonnee vroeg ons of het mogelijk is om een bedrijfspensioen vervroegd op te nemen en daarna verder te blijven werken en premies te storten in een nieuw contract. Kan dat? Wat zijn de voor- en nadelen? Zijn die premies fiscaal aftrekbaar? Hoe wordt de 80%-regel dan berekend? Wat gebeurt er daarnaast met uw VAPZ, uw pensioensparen en uw individuele levensverzekeringscontracten, als u uw bedrijfspensioen vervroegd opgenomen heeft? Meer...

VAPZ

Loont een sociaal VAPZ eigenlijk wel de moeite?

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is goed gekend. 46% van alle zelfstandigen in hoofdberoep heeft zo’n contract onderschreven. Hoeveel bijdragen mag u dit jaar storten? Hoe wordt die bijdrage berekend? Hoe wordt u dan belast wanneer u uw pensioenkapitaal opneemt? U kunt ook opteren voor een zgn. sociaal VAPZ. Wat houdt zo’n sociaal VAPZ precies in? Zijn de bijkomende waarborgen de meerkost wel waard? Meer...

PENSIOENDATUM

Vanaf wanneer nu nog met pensioen en wat dan met uw verzekeringen?

Vanaf wanneer kunt u als zelfstandige in 2016 of in de volgende jaren nog met vervroegd pensioen? Met welke loopbaanvoorwaarde moet u dan rekening houden? Kunt u uw groepsverzekering, IPT of VAPZ nu nog vóór uw 65ste opvragen? Wanneer wel en wanneer niet? Waarom is dat fiscaal meestal nadelig? Heeft u meer vrijheid om zelf te beslissen wanneer u het kapitaal uit uw pensioensparen of langetermijnsparen opvraagt? Wordt u dan ook fiscaal afgestraft? En ten slotte, hoe zit het dan met het kapitaal dat u daarnaast opgebouwd heeft in een spaarverzekering (bv. Tak 21 of 23)? Wat zijn daar de aandachtspunten? Meer...

GROEPSVERZEKERING

De nieuwe wet is er, wat verandert er nu precies voor uw extralegaal pensioen?

Di Rupo & co sparen zoals u weet in hun ‘belastingdrift’ ook uw extralegaal pensioen (o.a. uw groepsverzekering) niet. In de Programmawet van 22 juni 2012 werden er een aantal aangekondigde maatregelen geconcretiseerd. Wordt u nu voortaan zwaarder belast op uw extralegaal pensioen? Wat verandert er concreet voor uw groepsverzekering, uw VAPZ en uw interne pensioenvoorziening? Blijven deze fiscaal gezien nog altijd interessant? Waarop moet u voortaan zoal letten en hoe kunt u eventueel anticiperen op bepaalde wijzigingen? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Is Frankrijk geen fiscale ‘vluchtroute’ meer voor uw extralegale pensioen?

Zoals u weet, kunt u op een fiscaalvriendelijke manier een extralegaal pensioen opbouwen, bv. via een groepsverzekering, een VAPZ, pensioensparen, ... Wanneer u op het einde van het contract, in principe op uw 60ste of 65ste, een pensioenkapitaal uitgekeerd krijgt, dan wordt u daarop belast en u betaalt er ook een (beperkte) sociale bijdrage op. Tot voor kort kon u aan die belastingheffing (en sociale bijdrage) ontsnappen door vóór het einde van het contract naar Frankrijk te verhuizen. Frankrijk belastte nl. geen pensioenkapitalen. Nu heeft Frankrijk echter zijn fiscale wetgeving gewijzigd en worden dergelijke pensioen­kapitalen toch belast. Op het eerste gezicht heeft het dus geen zin meer om louter om deze fiscale reden naar Frankrijk te verhuizen. Of kan dat soms toch nog interessant zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator