Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Toegelaten arbeid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSPENSIOENVERZEKERING

Uw bedrijfspensioenkapitaal vóór uw 65ste opnemen: wanneer mogelijk en wanneer zinvol?

Op welke leeftijd kunt u uw bedrijfspensioenverzekering opnemen? Wanneer is een opname vóór uw 65ste toch nog mogelijk? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is zo’n vervroegde opname ook financieel zinvol als u het geld bv. investeert in vastgoed? Wat zijn de aandachtspunten? Waarom is een inpandgave van uw contract dan meestal een betere strategie? Meer...

TOEGELATEN ARBEID

Mag u voortaan onbeperkt bijverdienen bovenop uw wettelijk pensioen?

Een ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet dat u na uw pensioen voortaan onder bepaalde voorwaarden onbeperkt kunt bijverdienen en dat er in het algemeen een versoepeling komt van de bestaande regeling. Wat wijzigt er precies? In welke gevallen kunt u voortaan onbeperkt bijverdienen? Wanneer kunt u het inkomen dat u bijverdient combineren met uw wettelijk pensioen? Verdient u onbeperkt bij, dan heeft dat ook gevolgen voor uw sociale bijdragen. Hoe zit dat precies en hoe zorgt u ervoor dat u niet te veel sociale bijdragen betaalt? Meer...

TOEGELATEN ARBEID

Doorwerken na uw pensioen: vraagt u al dan niet alvast uw pensioenuitkeringen aan?

Wanneer het moment waarop u uw (vervroegd) wettelijk pensioen kunt aanvragen aanbreekt, wilt u mogelijk ook na die datum nog verder blijven werken. De vraag is dan of het voor u in dat geval voordelig is om uw pensioenuitkeringen op te vragen of net niet. Ook als u uw wettelijk pensioen opvraagt, hoeft u immers niet direct te stoppen met werken. Zolang u uw inkomen beperkt tot het voorziene grensbedrag, kunt u het immers gerust cumuleren met uw pensioenuitkeringen en tegelijk verder zaakvoerder blijven van uw vennootschap. Een andere optie is dat u uw wettelijke pensioenuitkeringen nog niet opvraagt, maar hiermee nog een aantal jaren wacht. Wat zijn de voor- en nadelen van elk van deze twee opties? Meer...

TOEGELATEN ARBEID

Welke inkomsten tellen mee als ‘toegelaten arbeid’ wanneer u met pensioen bent?

Als u over enkele jaren uw pensioen aanvraagt, zal u dat niet zomaar ontvangen. De voorwaarde is immers dat u ofwel uw beroepsactiviteit volledig stopzet, ofwel uw inkomen binnen bepaalde perken houdt. Hoeveel u precies mag bijverdienen, ligt vast in de wet. Dat is de zgn. toegelaten arbeid. De regering-Di Rupo kondigde alvast aan dat ze deze bedragen nog zal optrekken. De vraag is niet alleen hoeveel u mag bijverdienen, ook heel belangrijk is welke inkomsten hier wel of niet voor meetellen. Bezit u een pand, dan vraagt u zich misschien af of u dat wel mag blijven verhuren, dan wel of die huurinkomsten meetellen voor de ‘toegelaten arbeid’. Is dat anders als u als bedrijfsleider verhuurt aan uw eigen vennootschap? Wat als u zaakvoerder blijft in een vennootschap die winst maakt? Tellen de dividenden en tantièmes mee? Wat met een negatieve rekening-courant en achterstallige erelonen die u nog betaald krijgt na uw pensioen? Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Moet u zelf stoppen als u uw zaak overlaat?

Indien u de aandelen van uw vennootschap verkoopt, zal de koper meestal vragen om in de overeenkomst die u met hem sluit een zgn. niet-concurrentiebeding op te nemen. Betekent dat dan echter dat u - als u zo’n clausule ondertekent - zelf echt niets meer mag doen of kunt u nog ‘uitbollen’, bv. nog occasioneel werken voor bepaalde van uw vroegere klanten of meewerken in de zaak van uw zoon? Wat als er uiteindelijk geen dergelijke clausule in het overnamecontract staat? Misschien dringt de koper wel niet aan op de inlassing van een niet-concurrentiebeding of kunt u vermijden dat dit in de overeenkomst ingelast wordt. Is in dat geval dan echter wel alles toegelaten? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator