Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Pensioensparen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOENOPBOUW

Wanneer uw pensioenkapitaal opnemen?

Vanaf wanneer kunt u vandaag met pensioen gaan? Moet u dan uw aanvullend pensioen ook altijd verplicht opnemen? Kunt u ook nu nog uw bijkomend pensioen soms vroeger opvragen? Wat zijn de gevolgen voor uw rendement als u het kapitaal pas na de pensioenleeftijd of na de contractuele einddatum opneemt? Zijn de regels anders voor pensioenen binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, ...) dan voor het kapitaal dat u via pensioensparen of langetermijnsparen opgebouwd heeft? Meer...

PENSIOENDATUM

Vanaf wanneer nu nog met pensioen en wat dan met uw verzekeringen?

Vanaf wanneer kunt u als zelfstandige in 2016 of in de volgende jaren nog met vervroegd pensioen? Met welke loopbaanvoorwaarde moet u dan rekening houden? Kunt u uw groepsverzekering, IPT of VAPZ nu nog vóór uw 65ste opvragen? Wanneer wel en wanneer niet? Waarom is dat fiscaal meestal nadelig? Heeft u meer vrijheid om zelf te beslissen wanneer u het kapitaal uit uw pensioensparen of langetermijnsparen opvraagt? Wordt u dan ook fiscaal afgestraft? En ten slotte, hoe zit het dan met het kapitaal dat u daarnaast opgebouwd heeft in een spaarverzekering (bv. Tak 21 of 23)? Wat zijn daar de aandachtspunten? Meer...

PENSIOENSPAREN

Pensioensparen: hoe pakt u dat vandaag financieel én strategisch het best aan?

Wie op een fiscaalvriendelijke manier een extra pensioen wil opbouwen, kan dat (naast zijn VAPZ en groepsverzekering) via het klassieke pensioensparen en/of het zgn. langetermijnsparen. Kiest u het best voor een pensioenspaarfonds of verzekering, of voor het langetermijnsparen en in welke volgorde? Wat zijn de verschillen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds op het vlak van risico en rendement? Hoe past u uw strategie aan naarmate u de pensioenleeftijd nadert? En hoe beperkt u de kosten en maximaliseert u de opbrengst? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Uw 3de en 4de pensioenpijler optimaliseren?

Als ondernemer heeft u uiteraard al een IPT (groepsverzekering) en een VAPZ. Daarnaast doet u er goed aan om nog een bijkomend pensioenkapitaal op te bouwen. Dat kan via de derde pensioenpijler. Ook de zgn. vierde pijler wordt steeds populairder. Wat houdt die derde pensioenpijler precies in? Kiest u het best voor een pensioenspaarfonds of voor een verzekering? Kan een fiscale levensverzekering daarnaast ook interessant zijn? En hoe kunt u binnen de derde pijler optimaliseren? Wat zijn uw mogelijkheden binnen de vierde pijler? Waarom wordt die steeds populairder? Hoe pakt u dat strategisch gezien allemaal het best aan? Hoe helpt een fondsenspaarplan u om uw rendement te optimaliseren? En hoe zorgt u ervoor dat de kosten tot een minimum beperkt blijven? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Is Frankrijk geen fiscale ‘vluchtroute’ meer voor uw extralegale pensioen?

Zoals u weet, kunt u op een fiscaalvriendelijke manier een extralegaal pensioen opbouwen, bv. via een groepsverzekering, een VAPZ, pensioensparen, ... Wanneer u op het einde van het contract, in principe op uw 60ste of 65ste, een pensioenkapitaal uitgekeerd krijgt, dan wordt u daarop belast en u betaalt er ook een (beperkte) sociale bijdrage op. Tot voor kort kon u aan die belastingheffing (en sociale bijdrage) ontsnappen door vóór het einde van het contract naar Frankrijk te verhuizen. Frankrijk belastte nl. geen pensioenkapitalen. Nu heeft Frankrijk echter zijn fiscale wetgeving gewijzigd en worden dergelijke pensioen­kapitalen toch belast. Op het eerste gezicht heeft het dus geen zin meer om louter om deze fiscale reden naar Frankrijk te verhuizen. Of kan dat soms toch nog interessant zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 06.04.2020

Meer van Indicator