Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Pensioenleeftijd

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSPENSIOENVERZEKERING

Uw bedrijfspensioenkapitaal vóór uw 65ste opnemen: wanneer mogelijk en wanneer zinvol?

Op welke leeftijd kunt u uw bedrijfspensioenverzekering opnemen? Wanneer is een opname vóór uw 65ste toch nog mogelijk? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is zo’n vervroegde opname ook financieel zinvol als u het geld bv. investeert in vastgoed? Wat zijn de aandachtspunten? Waarom is een inpandgave van uw contract dan meestal een betere strategie? Meer...

BEDRIJFSPENSIOENVERZEKERING

Een IPT met eindleeftijd op 60: hoe nu aanpakken?

Misschien heeft ook u nog een bedrijfspensioenverzekering met een eindleeftijd op 60 jaar. Kunt u uw kapitaal dan toch nog voor uw 65 opnemen? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de fiscale gevolgen van een opname voor uw 65? Wat onderneemt u het best als u het kapitaal niet vervroegd kunt of wilt opnemen? Waarom verdaagt u de eindleeftijd dan bij voorkeur pas vlak voor u 60 wordt? Welke nieuwe eindleeftijd kiest u dan het best? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Wanneer uw pensioenkapitaal opnemen?

Vanaf wanneer kunt u vandaag met pensioen gaan? Moet u dan uw aanvullend pensioen ook altijd verplicht opnemen? Kunt u ook nu nog uw bijkomend pensioen soms vroeger opvragen? Wat zijn de gevolgen voor uw rendement als u het kapitaal pas na de pensioenleeftijd of na de contractuele einddatum opneemt? Zijn de regels anders voor pensioenen binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, ...) dan voor het kapitaal dat u via pensioensparen of langetermijnsparen opgebouwd heeft? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Kort voor uw pensioen nog een grote backservicepremie storten?

De premies voor een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) die uw vennootschap in uw voordeel afgesloten heeft, zijn voor haar onder bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste de zgn. 80%-grens is, aftrekbare beroepskosten. Is de premie ook zonder meer aftrekbaar als u kort voor uw pensioen een bijkomende eenmalige koopsom stort? Wat zijn dan de aandachtspunten? Wat zei de Rulingcommissie daarover onlangs? Meer...

TWEEDE PijLER

Wanneer uw IPT of groepsverzekering fiscaal optimaal opnemen?

Als u tot uw 65ste beroepsmatig actief blijft, wordt uw pensioenkapitaal tegen een verlaagd tarief belast. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief? Wat zei de minister daar onlangs over? Wat kunt u ondernemen als uw bestaande pensioenverzekering op uw 60ste afloopt? Wat zijn de aandachtspunten als u het contract gewoon verder laat lopen? Meer...

TWEEDE PIJLER

Nu de informatie over uw (aanvullend) pensioen raadplegen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct? Op ‘mypension.be’ vindt u enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u dan op de uitkering? Wie kan nog vóór zijn 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Meer...

PENSIOENDATUM

Vanaf wanneer nu nog met pensioen en wat dan met uw verzekeringen?

Vanaf wanneer kunt u als zelfstandige in 2016 of in de volgende jaren nog met vervroegd pensioen? Met welke loopbaanvoorwaarde moet u dan rekening houden? Kunt u uw groepsverzekering, IPT of VAPZ nu nog vóór uw 65ste opvragen? Wanneer wel en wanneer niet? Waarom is dat fiscaal meestal nadelig? Heeft u meer vrijheid om zelf te beslissen wanneer u het kapitaal uit uw pensioensparen of langetermijnsparen opvraagt? Wordt u dan ook fiscaal afgestraft? En ten slotte, hoe zit het dan met het kapitaal dat u daarnaast opgebouwd heeft in een spaarverzekering (bv. Tak 21 of 23)? Wat zijn daar de aandachtspunten? Meer...

WETTELIJK PENSIOEN

Op welke leeftijd kunt u door de nieuwe Pensioenwet nog in vervroegd pensioen als zelfstandige?

Er was de laatste maanden nogal wat commotie rond de nieuwe Pensioenwet die nog op het eind van vorig jaar gestemd werd. Werknemers en ambtenaren klagen steen en been dat ze langer zullen moeten werken in de toekomst. Hoe zit dat eigenlijk voor u als zelfstandige? U heeft mogelijk ook geen zin om te blijven werken tot uw 65ste. Kunt u dan nog altijd vervroegd uitstappen? Vanaf welke leeftijd zal u in de toekomst effectief pensioenuitkeringen kunnen ontvangen en welke loopbaan moet u dan achter de rug hebben? Wat zijn voor u de gevolgen daarvan, indien u uw zelfstandige activiteit toch vroeger stopzet? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator