Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Levensverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOENOPBOUW

Wanneer uw pensioenkapitaal opnemen?

Vanaf wanneer kunt u vandaag met pensioen gaan? Moet u dan uw aanvullend pensioen ook altijd verplicht opnemen? Kunt u ook nu nog uw bijkomend pensioen soms vroeger opvragen? Wat zijn de gevolgen voor uw rendement als u het kapitaal pas na de pensioenleeftijd of na de contractuele einddatum opneemt? Zijn de regels anders voor pensioenen binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, ...) dan voor het kapitaal dat u via pensioensparen of langetermijnsparen opgebouwd heeft? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Binnen enkele jaren loopt uw IPT of groepsverzekering af, wat dan?

Hoe wordt u momenteel op de uitkering van uw groepsverzekering belast als u het kapitaal in één keer opvraagt? En hoeveel belastingen betaalt u als u de groepsverzekering meteen omzet in een lijfrente? Waarom is het meestal voordeliger om eerst uw kapitaal op te nemen en daarna bij een verzekeraar van uw keuze een lijfrentecontract te sluiten? Welke uitkering kunt u dan verwachten? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n lijfrente? Waarom kunt u zich tegen het risico dat u echt oud wordt, beter beschermen met een ‘uitgestelde lijfrente’? Wat houdt dat concreet in? Zijn er alternatieven om een regelmatig inkomen te halen uit uw pensioenkapitaal? Meer...

SUCCESSIE

Levensverzekering, groepsverzekering of IPT: wanneer successierechten?

Sinds kort kan de fiscus zich niet meer tot de erfgenamen wenden als een andere begunstigde van een levensverzekering de successierechten niet betaalt. Kunt u dan zomaar vrij kiezen wie u als begunstigde van een levensverzekering aanduidt? Kunt u die begunstiging achteraf nog wijzigen? Is dat anders eens een begunstigde aanvaard heeft? En welke rol speelt de eventuele reserve van uw erfgenamen daarbij? Wanneer zijn er successierechten verschuldigd op de uitkering van een levensverzekering en wanneer niet? Is dat anders bij een groepsverzekering of IPT? Een IPT wordt meestal zwaarder belast. Kunt u als zelfstandige dan ook voor een groepsverzekering kiezen? Meer...

PENSIOENSPAREN

Pensioensparen: hoe pakt u dat vandaag financieel én strategisch het best aan?

Wie op een fiscaalvriendelijke manier een extra pensioen wil opbouwen, kan dat (naast zijn VAPZ en groepsverzekering) via het klassieke pensioensparen en/of het zgn. langetermijnsparen. Kiest u het best voor een pensioenspaarfonds of verzekering, of voor het langetermijnsparen en in welke volgorde? Wat zijn de verschillen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds op het vlak van risico en rendement? Hoe past u uw strategie aan naarmate u de pensioenleeftijd nadert? En hoe beperkt u de kosten en maximaliseert u de opbrengst? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Uw 3de en 4de pensioenpijler optimaliseren?

Als ondernemer heeft u uiteraard al een IPT (groepsverzekering) en een VAPZ. Daarnaast doet u er goed aan om nog een bijkomend pensioenkapitaal op te bouwen. Dat kan via de derde pensioenpijler. Ook de zgn. vierde pijler wordt steeds populairder. Wat houdt die derde pensioenpijler precies in? Kiest u het best voor een pensioenspaarfonds of voor een verzekering? Kan een fiscale levensverzekering daarnaast ook interessant zijn? En hoe kunt u binnen de derde pijler optimaliseren? Wat zijn uw mogelijkheden binnen de vierde pijler? Waarom wordt die steeds populairder? Hoe pakt u dat strategisch gezien allemaal het best aan? Hoe helpt een fondsenspaarplan u om uw rendement te optimaliseren? En hoe zorgt u ervoor dat de kosten tot een minimum beperkt blijven? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Is Frankrijk geen fiscale ‘vluchtroute’ meer voor uw extralegale pensioen?

Zoals u weet, kunt u op een fiscaalvriendelijke manier een extralegaal pensioen opbouwen, bv. via een groepsverzekering, een VAPZ, pensioensparen, ... Wanneer u op het einde van het contract, in principe op uw 60ste of 65ste, een pensioenkapitaal uitgekeerd krijgt, dan wordt u daarop belast en u betaalt er ook een (beperkte) sociale bijdrage op. Tot voor kort kon u aan die belastingheffing (en sociale bijdrage) ontsnappen door vóór het einde van het contract naar Frankrijk te verhuizen. Frankrijk belastte nl. geen pensioenkapitalen. Nu heeft Frankrijk echter zijn fiscale wetgeving gewijzigd en worden dergelijke pensioen­kapitalen toch belast. Op het eerste gezicht heeft het dus geen zin meer om louter om deze fiscale reden naar Frankrijk te verhuizen. Of kan dat soms toch nog interessant zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator