Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: IPT

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TWEEDE PijLER

Wanneer uw IPT of groepsverzekering fiscaal optimaal opnemen?

Als u tot uw 65ste beroepsmatig actief blijft, wordt uw pensioenkapitaal tegen een verlaagd tarief belast. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief? Wat zei de minister daar onlangs over? Wat kunt u ondernemen als uw bestaande pensioenverzekering op uw 60ste afloopt? Wat zijn de aandachtspunten als u het contract gewoon verder laat lopen? Meer...

TWEEDE PIJLER

Nu de informatie over uw (aanvullend) pensioen raadplegen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct? Op ‘mypension.be’ vindt u enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u dan op de uitkering? Wie kan nog vóór zijn 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Meer...

BACKSERVICE

Is een backservice storten nu nog altijd interessant?

Wat zijn de voorwaarden om binnen uw pensioenverzekering via een zgn. backservice een bijkomende koopsom te storten? Is die storting bij uw vennootschap ook altijd fiscaal aftrekbaar? Is zo’n backservice storten altijd interessanter dan een bijkomend loon opnemen? Hoe groot is uw voordeel op het einde van de rit, als u bv. over 20 jaar met pensioen gaat? En in welke mate is uw tegoed binnen die polis beschermd tegen de schuldeisers van uw vennootschap? Heeft u via zo’n bijkomende storting ook een extra financieringsmogelijkheid om onroerend goed te kopen? Zijn er dan geen nadelen aan zo’n backservice? Meer...

PENSIOENDATUM

Vanaf wanneer nu nog met pensioen en wat dan met uw verzekeringen?

Vanaf wanneer kunt u als zelfstandige in 2016 of in de volgende jaren nog met vervroegd pensioen? Met welke loopbaanvoorwaarde moet u dan rekening houden? Kunt u uw groepsverzekering, IPT of VAPZ nu nog vóór uw 65ste opvragen? Wanneer wel en wanneer niet? Waarom is dat fiscaal meestal nadelig? Heeft u meer vrijheid om zelf te beslissen wanneer u het kapitaal uit uw pensioensparen of langetermijnsparen opvraagt? Wordt u dan ook fiscaal afgestraft? En ten slotte, hoe zit het dan met het kapitaal dat u daarnaast opgebouwd heeft in een spaarverzekering (bv. Tak 21 of 23)? Wat zijn daar de aandachtspunten? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Aanpassing Wijninckx-bijdrage nu één jaar uitgesteld: opportuniteit voor u?

De regering heeft beslist om de Wijninckx-bijdrage op groepsverzekeringspremies te verlengen tot eind 2016. Wanneer is die bijdrage concreet verschuldigd en hoe wordt ze precies berekend? Zijn persoonlijke bijdragen en koopsommen ook aan die bijkomende taks onderworpen? Waarom kan het interessant zijn om nu werk te maken van de storting van een ‘backservice’? Wanneer kan dat en is dat ook zinvol? Hoe vermijdt u daarmee mogelijk de betaling van een Wijninckx-bijdrage? En ten slotte, wat gebeurt er na eind 2016? Meer...

VERVROEGDE OPNAME IPT

Vervroegde opname IPT in de toekomst niet meer mogelijk: alternatieven?

Volgens de media heeft de regering plannen om het onmogelijk te maken om het kapitaal van uw IPT (of van een groepsverzekering) vóór uw 63ste op te nemen. Daarnaast zou u het kapitaal ook niet langer kunnen opvragen vóór u effectief met pensioen gaat. Moet u dan nu alvast de eindvervaldag van uw contract verhogen naar 65 of zelfs 67 jaar? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Welke alternatieven heeft u nog om het kapitaal van uw groepsverzekering toch voor bepaalde projecten te gebruiken vooraleer het contract afloopt? Met welke spelregels en beperkingen moet u dan rekening houden? Zijn er ook fiscale gevolgen aan die beslissing? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Binnen enkele jaren loopt uw IPT of groepsverzekering af, wat dan?

Hoe wordt u momenteel op de uitkering van uw groepsverzekering belast als u het kapitaal in één keer opvraagt? En hoeveel belastingen betaalt u als u de groepsverzekering meteen omzet in een lijfrente? Waarom is het meestal voordeliger om eerst uw kapitaal op te nemen en daarna bij een verzekeraar van uw keuze een lijfrentecontract te sluiten? Welke uitkering kunt u dan verwachten? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n lijfrente? Waarom kunt u zich tegen het risico dat u echt oud wordt, beter beschermen met een ‘uitgestelde lijfrente’? Wat houdt dat concreet in? Zijn er alternatieven om een regelmatig inkomen te halen uit uw pensioenkapitaal? Meer...

SUCCESSIE

Levensverzekering, groepsverzekering of IPT: wanneer successierechten?

Sinds kort kan de fiscus zich niet meer tot de erfgenamen wenden als een andere begunstigde van een levensverzekering de successierechten niet betaalt. Kunt u dan zomaar vrij kiezen wie u als begunstigde van een levensverzekering aanduidt? Kunt u die begunstiging achteraf nog wijzigen? Is dat anders eens een begunstigde aanvaard heeft? En welke rol speelt de eventuele reserve van uw erfgenamen daarbij? Wanneer zijn er successierechten verschuldigd op de uitkering van een levensverzekering en wanneer niet? Is dat anders bij een groepsverzekering of IPT? Een IPT wordt meestal zwaarder belast. Kunt u als zelfstandige dan ook voor een groepsverzekering kiezen? Meer...

LEVENSLANGE RENTE

Levenslang een gegarandeerd maandelijks inkomen?

Als bedrijfsleider heeft u bovenop uw pensioen extra inkomsten nodig. Door (een deel van) uw vermogen af te staan aan een verzekeraar krijgt u levenslang een gegarandeerd maandelijks inkomen. Hoe werkt zo’n lijfrente? Wat brengt het u vandaag op? Wat zijn de voor- en nadelen? Wanneer is zo’n formule ook voor u interessant? Omwille van de lage rente is de opbrengst van zo’n lijfrente vandaag echter beperkt. Welke alternatieven heeft u? Hoe werkt een ‘renteniersplan’? Hoe krijgt u zo een hogere maandelijkse uitkering? Wat als uw beleggingen echter uiteindelijk minder opbrengen dan voorzien? Over welke kosten kunt u het best met uw bank onderhandelen? Kunt u ook zelf een plan ‘op maat’ uitwerken’? Wie kan u daarbij helpen en wat kost dat? Meer...

ONROEREND GOED

Vastgoed financieren via groepsverzekering?

Welke mogelijkheden zijn er om een investering in vastgoed te financieren via uw groepsverzekering? Als u beslist om uw groepsverzekering in pand te geven als waarborg voor een hypothecaire lening, dan moet u geen schuldsaldoverzekering afsluiten. Wanneer is dat interessant? Kan het ook voordelig zijn om een voorschot op uw groepsverzekeringspolis op te nemen? Betaalt u dan ook interest? Wanneer is rente betalen interessant en wanneer laat u de rente beter aan het voorschot toevoegen? Wat kunt u doen als de reserves momenteel te klein zijn? Hoe gebruikt u uw groepsverzekering om bij de bank een krediet af te sluiten waarop u enkel interesten betaalt (‘bullet’)? Zijn er beperkingen aan het soort investering dat u via uw groepsverzekering kunt financieren? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator