Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Interne pensioenvoorziening

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOENOPBOUW

Uw rendement verhogen door te lenen op uw bedrijfspensioen om vastgoed te kopen?

Op welke manieren kunt u uw bedrijfspensioen nu al gebruiken om de aankoop van vastgoed te financieren? Waarom is een bulletlening bij de bank die u terugbetaalt met uw pensioenkapitaal een interessante oplossing? Hoe kunt u die lening gebruiken om uiteindelijk uit uw pensioenkapitaal een hoger rendement te halen dan het rendement dat de verzekeraar u toekent? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Uw backservice optimaliseren: meer rendement via een Tak 23?

Is een backservicepremie storten nu na de hervorming van de vennootschapsbelasting nog altijd voordeliger dan extra loon opnemen? Een aantal verzekeraars stellen vandaag voor om de backservicepremie niet in een klassieke verzekering met een gegarandeerd rendement te storten, maar wel in een Tak 23. Is dat ook voor u een goede keuze? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT opnemen en toch nog premies storten?

Een abonnee vroeg ons of het mogelijk is om een bedrijfspensioen vervroegd op te nemen en daarna verder te blijven werken en premies te storten in een nieuw contract. Kan dat? Wat zijn de voor- en nadelen? Zijn die premies fiscaal aftrekbaar? Hoe wordt de 80%-regel dan berekend? Wat gebeurt er daarnaast met uw VAPZ, uw pensioensparen en uw individuele levensverzekeringscontracten, als u uw bedrijfspensioen vervroegd opgenomen heeft? Meer...

IPT

Interne pensioenvoorziening: opletten voor de (nieuwe) fiscale valkuilen

Sinds 01.01.2016 kunnen bedrijfspensioenplannen in de regel pas uitgekeerd worden eens u aan de voorwaarden voldoet om uw wettelijk pensioen op te nemen. Wat doet u dan het best als uw interne pensioentoezegging nog in een uitkering op 60 voorziet? Wat is dan fiscaal gezien het probleem als u na uw pensioen toch nog een mandaat behoudt in uw vennootschap? Omzeilt u dat probleem door die pensioentoezegging te externaliseren? Welke voordelen, fiscale en andere, biedt zo’n externalisatie nog? Is daar ook een kostprijs aan verbonden? Waarom externaliseert u ook het best als u vóór uw 65 wilt liquideren of verkopen? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Binnen enkele jaren loopt uw IPT of groepsverzekering af, wat dan?

Hoe wordt u momenteel op de uitkering van uw groepsverzekering belast als u het kapitaal in één keer opvraagt? En hoeveel belastingen betaalt u als u de groepsverzekering meteen omzet in een lijfrente? Waarom is het meestal voordeliger om eerst uw kapitaal op te nemen en daarna bij een verzekeraar van uw keuze een lijfrentecontract te sluiten? Welke uitkering kunt u dan verwachten? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n lijfrente? Waarom kunt u zich tegen het risico dat u echt oud wordt, beter beschermen met een ‘uitgestelde lijfrente’? Wat houdt dat concreet in? Zijn er alternatieven om een regelmatig inkomen te halen uit uw pensioenkapitaal? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Help! Een brief van SIGeDIS... ?

SIGeDIS heeft normaal gezien recentelijk alle bedrijven die een groepsverzekering hebben aangeschreven i.v.m. DB2P. Wie is SIGeDIS en waarvoor dient die Databank 2de Pijler? Wat moet u nu concreet doen? Wat zijn uw verplichtingen wanneer u een groepsverzekering heeft? Wat moet u precies controleren? Wat doet u als er iets niet blijkt te kloppen? Welke gegevens zitten momenteel nog niet in de DB2P? Hoe zit het met uw aangifteplicht als u interne pensioenbeloften heeft en daarvoor een voorziening aangelegd heeft? U kunt die interne pensioenbeloftes ook externaliseren. Wat zijn daarvan de voordelen? Meer...

INTERNE PENSIOENVOORZIENING

Uw interne pensioenvoorziening omzetten in een echte groepsverzekering of niet (bis)?

Sinds 1 januari 2012 is de mogelijkheid om een interne pensioenvoorziening aan te leggen ‘afgeschaft’ en sinds eind vorig jaar zijn ook de concrete modaliteiten daaromtrent bekend. Stel dat u in uw vennootschap zo’n interne pensioenvoorziening aangelegd had, wat betekent dat dan concreet voor u? Wat moet u nu concreet doen en hoeveel zal dat u (fiscaal gezien) kosten? Moet u effectief uw interne pensioenvoorziening omzetten in een echte groepsverzekering (zgn. externaliseren) of niet? Is het aan te raden om te externaliseren? Waarom wel of niet? Wat als u een interne pensioenvoorziening heeft en binnenkort uw vennootschap wilt vereffenen, wat gebeurt er dan met die voorziening? Wat doet u het best en waarom? Meer...

GROEPSVERZEKERING

De nieuwe wet is er, wat verandert er nu precies voor uw extralegaal pensioen?

Di Rupo & co sparen zoals u weet in hun ‘belastingdrift’ ook uw extralegaal pensioen (o.a. uw groepsverzekering) niet. In de Programmawet van 22 juni 2012 werden er een aantal aangekondigde maatregelen geconcretiseerd. Wordt u nu voortaan zwaarder belast op uw extralegaal pensioen? Wat verandert er concreet voor uw groepsverzekering, uw VAPZ en uw interne pensioenvoorziening? Blijven deze fiscaal gezien nog altijd interessant? Waarop moet u voortaan zoal letten en hoe kunt u eventueel anticiperen op bepaalde wijzigingen? Meer...

EXTRALEGAAL PENSIOEN

Interne pensioenvoorzieningen omvormen tot een echte groepsverzekering: een opportuniteit of een must?

U kunt een extralegaal pensioen opbouwen via een klassieke groepsverzekering, maar het kan ook anders. Zo kunt u bv. ook zonder tussenkomst van een verzekeraar binnen uw eigen vennootschap een zgn. interne pensioenvoorziening aanleggen. Uw vennootschap zorgt dan zelf voor een pensioenkapitaal dat ze u uitkeert wanneer u met pensioen gaat. Heeft het zin om zo’n interne pensioenvoorziening om te zetten naar een echte groepsverzekering (zgn. externaliseren)? Hebben de fiscale begrotingsmaatregelen van Di Rupo & co. hier een invloed op? Wat doet u nu het best en waarmee moet u zoal rekening houden? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator