Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOENOPBOUW

Wanneer uw pensioenkapitaal opnemen?

Vanaf wanneer kunt u vandaag met pensioen gaan? Moet u dan uw aanvullend pensioen ook altijd verplicht opnemen? Kunt u ook nu nog uw bijkomend pensioen soms vroeger opvragen? Wat zijn de gevolgen voor uw rendement als u het kapitaal pas na de pensioenleeftijd of na de contractuele einddatum opneemt? Zijn de regels anders voor pensioenen binnen de tweede pijler (VAPZ, IPT, ...) dan voor het kapitaal dat u via pensioensparen of langetermijnsparen opgebouwd heeft? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Uw rendement verhogen door te lenen op uw bedrijfspensioen om vastgoed te kopen?

Op welke manieren kunt u uw bedrijfspensioen nu al gebruiken om de aankoop van vastgoed te financieren? Waarom is een bulletlening bij de bank die u terugbetaalt met uw pensioenkapitaal een interessante oplossing? Hoe kunt u die lening gebruiken om uiteindelijk uit uw pensioenkapitaal een hoger rendement te halen dan het rendement dat de verzekeraar u toekent? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Kort voor uw pensioen nog een grote backservicepremie storten?

De premies voor een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) die uw vennootschap in uw voordeel afgesloten heeft, zijn voor haar onder bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste de zgn. 80%-grens is, aftrekbare beroepskosten. Is de premie ook zonder meer aftrekbaar als u kort voor uw pensioen een bijkomende eenmalige koopsom stort? Wat zijn dan de aandachtspunten? Wat zei de Rulingcommissie daarover onlangs? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Uw backservice optimaliseren: meer rendement via een Tak 23?

Is een backservicepremie storten nu na de hervorming van de vennootschapsbelasting nog altijd voordeliger dan extra loon opnemen? Een aantal verzekeraars stellen vandaag voor om de backservicepremie niet in een klassieke verzekering met een gegarandeerd rendement te storten, maar wel in een Tak 23. Is dat ook voor u een goede keuze? Wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

BEDRIJFSPENSIOEN

Het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT opnemen en toch nog premies storten?

Een abonnee vroeg ons of het mogelijk is om een bedrijfspensioen vervroegd op te nemen en daarna verder te blijven werken en premies te storten in een nieuw contract. Kan dat? Wat zijn de voor- en nadelen? Zijn die premies fiscaal aftrekbaar? Hoe wordt de 80%-regel dan berekend? Wat gebeurt er daarnaast met uw VAPZ, uw pensioensparen en uw individuele levensverzekeringscontracten, als u uw bedrijfspensioen vervroegd opgenomen heeft? Meer...

TWEEDE PijLER

Wanneer uw IPT of groepsverzekering fiscaal optimaal opnemen?

Als u tot uw 65ste beroepsmatig actief blijft, wordt uw pensioenkapitaal tegen een verlaagd tarief belast. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief? Wat zei de minister daar onlangs over? Wat kunt u ondernemen als uw bestaande pensioenverzekering op uw 60ste afloopt? Wat zijn de aandachtspunten als u het contract gewoon verder laat lopen? Meer...

TWEEDE PIJLER

Nu de informatie over uw (aanvullend) pensioen raadplegen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct? Op ‘mypension.be’ vindt u enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u dan op de uitkering? Wie kan nog vóór zijn 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Meer...

BACKSERVICE

Is een backservice storten nu nog altijd interessant?

Wat zijn de voorwaarden om binnen uw pensioenverzekering via een zgn. backservice een bijkomende koopsom te storten? Is die storting bij uw vennootschap ook altijd fiscaal aftrekbaar? Is zo’n backservice storten altijd interessanter dan een bijkomend loon opnemen? Hoe groot is uw voordeel op het einde van de rit, als u bv. over 20 jaar met pensioen gaat? En in welke mate is uw tegoed binnen die polis beschermd tegen de schuldeisers van uw vennootschap? Heeft u via zo’n bijkomende storting ook een extra financieringsmogelijkheid om onroerend goed te kopen? Zijn er dan geen nadelen aan zo’n backservice? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Verplichte rendementsgarantie voor groepsverzekeringen aangepast: gevolgen voor u?

De sociale partners bereikten recent een akkoord over het door de werkgevers te garanderen minimumrendement op stortingen in een groepsverzekering. In de media werd dat rendement op een hoopje gegooid met het door de verzekeraar contractueel gegarandeerde rendement. Wat verandert het sociaal akkoord voor u? Welke garanties moet u in de toekomst geven? Kan dat in de praktijk nog een probleem stellen? Loopt u nog altijd een risico om te moeten bijpassen op stortingen uit het verleden? Hoe wordt het contractueel gegarandeerd rendement bepaald, voor vroegere en voor toekomstige stortingen? Verandert het sociaal akkoord daar iets aan? En voor uw IPT? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Aanpassing Wijninckx-bijdrage nu één jaar uitgesteld: opportuniteit voor u?

De regering heeft beslist om de Wijninckx-bijdrage op groepsverzekeringspremies te verlengen tot eind 2016. Wanneer is die bijdrage concreet verschuldigd en hoe wordt ze precies berekend? Zijn persoonlijke bijdragen en koopsommen ook aan die bijkomende taks onderworpen? Waarom kan het interessant zijn om nu werk te maken van de storting van een ‘backservice’? Wanneer kan dat en is dat ook zinvol? Hoe vermijdt u daarmee mogelijk de betaling van een Wijninckx-bijdrage? En ten slotte, wat gebeurt er na eind 2016? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator