Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSPENSIOEN

Het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT opnemen en toch nog premies storten?

Een abonnee vroeg ons of het mogelijk is om een bedrijfspensioen vervroegd op te nemen en daarna verder te blijven werken en premies te storten in een nieuw contract. Kan dat? Wat zijn de voor- en nadelen? Zijn die premies fiscaal aftrekbaar? Hoe wordt de 80%-regel dan berekend? Wat gebeurt er daarnaast met uw VAPZ, uw pensioensparen en uw individuele levensverzekeringscontracten, als u uw bedrijfspensioen vervroegd opgenomen heeft? Meer...

TWEEDE PijLER

Wanneer uw IPT of groepsverzekering fiscaal optimaal opnemen?

Als u tot uw 65ste beroepsmatig actief blijft, wordt uw pensioenkapitaal tegen een verlaagd tarief belast. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief? Wat zei de minister daar onlangs over? Wat kunt u ondernemen als uw bestaande pensioenverzekering op uw 60ste afloopt? Wat zijn de aandachtspunten als u het contract gewoon verder laat lopen? Meer...

TWEEDE PIJLER

Nu de informatie over uw (aanvullend) pensioen raadplegen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct? Op ‘mypension.be’ vindt u enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u dan op de uitkering? Wie kan nog vóór zijn 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant? Meer...

BACKSERVICE

Is een backservice storten nu nog altijd interessant?

Wat zijn de voorwaarden om binnen uw pensioenverzekering via een zgn. backservice een bijkomende koopsom te storten? Is die storting bij uw vennootschap ook altijd fiscaal aftrekbaar? Is zo’n backservice storten altijd interessanter dan een bijkomend loon opnemen? Hoe groot is uw voordeel op het einde van de rit, als u bv. over 20 jaar met pensioen gaat? En in welke mate is uw tegoed binnen die polis beschermd tegen de schuldeisers van uw vennootschap? Heeft u via zo’n bijkomende storting ook een extra financieringsmogelijkheid om onroerend goed te kopen? Zijn er dan geen nadelen aan zo’n backservice? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Verplichte rendementsgarantie voor groepsverzekeringen aangepast: gevolgen voor u?

De sociale partners bereikten recent een akkoord over het door de werkgevers te garanderen minimumrendement op stortingen in een groepsverzekering. In de media werd dat rendement op een hoopje gegooid met het door de verzekeraar contractueel gegarandeerde rendement. Wat verandert het sociaal akkoord voor u? Welke garanties moet u in de toekomst geven? Kan dat in de praktijk nog een probleem stellen? Loopt u nog altijd een risico om te moeten bijpassen op stortingen uit het verleden? Hoe wordt het contractueel gegarandeerd rendement bepaald, voor vroegere en voor toekomstige stortingen? Verandert het sociaal akkoord daar iets aan? En voor uw IPT? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Aanpassing Wijninckx-bijdrage nu één jaar uitgesteld: opportuniteit voor u?

De regering heeft beslist om de Wijninckx-bijdrage op groepsverzekeringspremies te verlengen tot eind 2016. Wanneer is die bijdrage concreet verschuldigd en hoe wordt ze precies berekend? Zijn persoonlijke bijdragen en koopsommen ook aan die bijkomende taks onderworpen? Waarom kan het interessant zijn om nu werk te maken van de storting van een ‘backservice’? Wanneer kan dat en is dat ook zinvol? Hoe vermijdt u daarmee mogelijk de betaling van een Wijninckx-bijdrage? En ten slotte, wat gebeurt er na eind 2016? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Binnen enkele jaren loopt uw IPT of groepsverzekering af, wat dan?

Hoe wordt u momenteel op de uitkering van uw groepsverzekering belast als u het kapitaal in één keer opvraagt? En hoeveel belastingen betaalt u als u de groepsverzekering meteen omzet in een lijfrente? Waarom is het meestal voordeliger om eerst uw kapitaal op te nemen en daarna bij een verzekeraar van uw keuze een lijfrentecontract te sluiten? Welke uitkering kunt u dan verwachten? Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n lijfrente? Waarom kunt u zich tegen het risico dat u echt oud wordt, beter beschermen met een ‘uitgestelde lijfrente’? Wat houdt dat concreet in? Zijn er alternatieven om een regelmatig inkomen te halen uit uw pensioenkapitaal? Meer...

GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering: verlaging gegarandeerd rendement, ook voor u een probleem?

Een grote verzekeraar besliste onlangs om het gegarandeerd rendement van zijn groepsverzekeringen vanaf 1 april verder te verlagen. Kan uw verzekeraar dat zomaar doen? Op basis van de Wet aanvullende pensioenen (WAP) moet u daarenboven aan uw werknemers wel een bepaald rendement garanderen. Hoe werkt dat precies? Hoe kunt u vandaag uw risico minimaliseren en ook een stukje fiscaal optimaliseren? Hoe gaat u via de jaarlijkse informatiefiche van uw werknemers na of er vandaag binnen uw groepsverzekering al tekorten zijn? Die fiche roept daarnaast meestal heel wat vragen op. Welke nuttige informatie vindt u nog op die fiche en hoe moet u ze interpreteren? Meer...

EENHEIDSSTATUUT

Eenheidsstatuut: iedereen gelijk, ook voor de groepsverzekering?

Om het nieuwe jaar goed te beginnen overweegt u misschien om via een groepsverzekering iets extra’s te doen voor uw medewerkers. Waarmee moet u dan rekening houden omwille van het eenheidsstatuut als u na 1 januari een nieuwe groepsverzekering invoert? Wat zijn de (fiscale) voordelen van de verschillende collectieve verzekeringen? Wat moet u doen als de binnen het bedrijf al bestaande plannen een onderscheid maken tussen arbeiders en bedienden? Moet het bedrijf dan in de toekomst effectief aan elke werknemer hetzelfde aanvullend pensioen aanbieden of is er toch nog ‘speelruimte’? En wat zijn uw verplichtingen als het bedrijf daarnaast ook andere verzekeringen aanbiedt? Meer...

SUCCESSIE

Levensverzekering, groepsverzekering of IPT: wanneer successierechten?

Sinds kort kan de fiscus zich niet meer tot de erfgenamen wenden als een andere begunstigde van een levensverzekering de successierechten niet betaalt. Kunt u dan zomaar vrij kiezen wie u als begunstigde van een levensverzekering aanduidt? Kunt u die begunstiging achteraf nog wijzigen? Is dat anders eens een begunstigde aanvaard heeft? En welke rol speelt de eventuele reserve van uw erfgenamen daarbij? Wanneer zijn er successierechten verschuldigd op de uitkering van een levensverzekering en wanneer niet? Is dat anders bij een groepsverzekering of IPT? Een IPT wordt meestal zwaarder belast. Kunt u als zelfstandige dan ook voor een groepsverzekering kiezen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator