Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SLECHTE BETALERS

Eigendomsvoorbehoud nu in een nieuw jasje?

Sinds 1 januari 2018 zijn er nieuwe bepalingen van kracht omtrent zakelijke zekerheden op roerende goederen, ook wel de nieuwe Pandwet genoemd (Boek III, Titel XVII BW) . Wat moet u nu doen om een geldig eigendomsvoorbehoud te bedingen? Heeft zo’n eigendomsvoorbehoud nu effectief een ruimere uitwerking? Blijft uw eigendomsvoorbehoud nu ook geldig als de goederen intussen reeds verkocht zijn? Wanneer is een registratie in het Pandregister nuttig? Meer...

WAARBORGEN

De nieuwe Pandwet: wat verandert er in de praktijk?

De Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (‘de Nieuwe Pandwet’) is in werking sedert 1 januari 2018. Wat is eigenlijk een pand? En wat verandert de Nieuwe Pandwet? Wat is het Pandregister en hoe werkt het? Meer...

INSOLVENTIE

Nieuwe insolventiewetgeving: wat moet u daarover zoal weten?

Op 1 mei 2018 is de nieuwe insolventiewetgeving in werking getreden. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden voor de praktijk? Wat verandert er voor bestuurders en vrije beroepen? Bent u als schuldeiser nu beter beschermd als uw klant in WCO gaat? Kan een gefailleerde nu gemakkelijker met een schone lei starten? Meer...

SLECHTE BETALERS

Zakendoen met buitenlandse klanten: wat in geval van wanbetaling?

Wat onderneemt u als een buitenlandse klant uw factuur niet betaalt of als u voor uw Belgische klant een beroep moet doen op de borgstelling van zijn buitenlandse moeder? Welke rechtbank is dan bevoegd? Heeft een vonnis van een Belgische rechtbank in het buitenland dezelfde werking als in België? Liggen de zaken anders als uw debiteur buiten de EU gevestigd is? Wanneer is (internationale) arbitrage een beter alternatief? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoop bedrijf: achteraf toch nog aansprakelijk als bestuurder?

In overeenkomsten tot overdracht van aandelen wordt meestal veel aandacht besteed aan de verklaringen, waarborgen en garanties die de verkopers moeten verlenen. De kopers willen een zo ruim mogelijke aansprakelijkheid, de verkopers willen deze zo veel mogelijk beperken. Kunt u daarnaast ook als bestuurder of zaakvoerder later nog geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsvorderingen vanwege de nieuwe aandeelhouders? Hoe dekt u zich daartegen in? Meer...

GESCHILLEN

Alternatieve vormen van geschillenoplossing: wat verandert er?

Met een wetsontwerp van 5 februari 2018 dat intussen reeds aangepast werd, worden een aantal wijzigingen aangebracht in het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. Wat houden die wijzigingen in? Wat is bemiddeling? Wordt bemiddeling binnenkort verplicht gesteld? Wat is daarbij de rol van uw advocaat? En wat is collaboratieve onderhandeling? Meer...

BEVOEGDHEDEN

Meerhandtekeningsclausules: andere gevolgen in een nv dan in een bvba?

In een bvba kunt u via een meerhandtekeningsclausule de bevoegdheid van de individuele zaakvoerder inperken. In een nv daarentegen zijn die clausules vooral nuttig om te vermijden dat de voltallige raad van bestuur elk contract moet ondertekenen. Kunt u aan die clausules kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen aanbrengen? Publiceert u die beperkingen dan of houdt u ze toch beter intern? Waarom? Welke ongewenste gevolgen kan zo’n publicatie in een bvba met zich meebrengen? Meer...

BEDRIJF VERKOPEN

Uw bedrijf verkopen: welke clausules in het contract zijn ook echt marktconform?

Terwijl u als ondernemer wellicht dacht dat de deal eindelijk bijna rond was, wordt u bij het opstellen van de overnameovereenkomst vaak nog geconfronteerd met hoogoplopende discussies over een aantal clausules. Daarbij wordt vaak geschermd met wat ‘gebruikelijk’ is. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu opnieuw 300 overnameovereenkomsten uit de periode 2012-2016 geanalyseerd. Wat kan de koper in de overnameovereenkomst terecht van u vragen en wanneer eist hij duidelijk te veel? Meer...

CONCURRENTIE

Concurrentie door een van mijn vennoten: mag dat zomaar?

Wanneer u samen met meerdere vennoten in het bedrijf zit, dan wilt u waarschijnlijk niet dat een van de andere aandeelhouders het bedrijf concurrentie aandoet. Hoe vermijdt u dat? Bestaat er tussen vennoten eigenlijk een concurrentieverbod? Welke preventieve maatregelen kunt u nemen? Wanneer kunt u zich beroepen op het verbod op oneerlijke concurrentie? Hoe kunt u ten slotte optreden als een vennoot toch een verboden concurrerende activiteit uitoefent? Meer...

FACTUREN BETWISTEN

Vijf spelregels om facturen correct te protesteren

We hoeven u natuurlijk niet meer te wijzen op het belang van het tijdig protesteren van facturen, maar toch zijn er daarbij een aantal valkuilen waarvoor u beter kunt uitkijken. Waarom protesteert u bv. het best ook de algemene voorwaarden van uw leverancier? Wat kunt u achteraf nog ondernemen als u eerst de factuur alleen mondeling protesteerde? Waarom wacht u het best niet op de factuur als een leverancier de overeengekomen prestatie niet correct uitvoerde? Hoe reageert u dan wel meteen? En hoe pakt u de zaken aan als u slechts een gedeelte van de factuur betwist, bv. omdat de prijs hoger ligt dan wat u overeengekomen was? Meer...
Geactualiseerd op: 11.10.2019

Meer van Indicator