Artikeldatabank

Zoekresultaat: 2 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Echtscheiding

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ECHTSCHEIDING

(V)echtscheiding: van wie zijn de aandelen?

Bedrijfsleiders denken vaak, soms ten onrechte, dat de aandelen die op hun naam staan ook effectief hun eigendom zijn. Wanneer is dat inderdaad zo en wanneer niet? Hoe zit het hiermee als u gehuwd bent met scheiding van goederen? Is het anders wanneer u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel? Zijn de aandelen dan soms toch nog ‘eigen’ vermogen? Wanneer is dat zo en wanneer niet? Wat gebeurt er bij een echtscheiding als de aandelen gemeenschappelijk zijn? Moet u uw echtgeno(o)t(e) dan uitkopen? Hoe vermijdt u op dat moment een jarenlange discussie? Wat zijn uw argumenten om de prijs laag te houden? Wat als beiden uiteindelijk hun aandelen houden? Kunt u vandaag, nu alles nog goed gaat, in het voordeel van beide partijen het best uw huwelijksstelsel wijzigen? Meer...

LEVENSVERZEKERING

Zorg voor de juiste begunstigde in uw levensverzekeringscontract!

Heeft u een levensverzekering afgesloten, dan werd daarin in principe een zgn. ‘begunstigde’ aangeduid aan wie een bepaald kapitaal uitgekeerd zal worden wanneer een bepaald risico zich voordoet (meestal zal dat uw overlijden zijn). Het is echter zeer belangrijk hoe die begunstigde precies omschreven wordt. Bovendien verdient het aanbeveling om niet enkel bij het afsluiten van het contract, maar ook later regelmatig de begunstigde te ‘evalueren’. Gewijzigde omstandigheden kunnen immers een andere begunstigde vereisen. Hoe moet de begunstigde in uw contract precies omschreven zijn en waarom is dat van belang? Binnenkort zal ook de wetgeving daaromtrent gewijzigd worden. Wat moet u daarover weten? Meer...
Geactualiseerd op: 11.10.2019

Meer van Indicator