Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: (Ver)Bouwen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INHOUDINGSPLICHT

Als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor schulden van onderaannemer?

Doet u als opdrachtgever een beroep op een aannemer met fiscale en/of sociale schulden, dan riskeert u samen met die aannemer hoofdelijk gehouden te zijn tot betaling van zijn schulden. Nieuw is dat u sinds eind augustus 2015 in bepaalde gevallen ook opdraait voor onbetaalde fiscale en sociale schulden van een onderaannemer (van uw aannemer). Over welke werken gaat het daarbij precies? Wat kunt u doen om u veilig te stellen? Wat is daarbij het belang van een correcte toepassing van de inhoudingsplicht? En kunt u zich ook contractueel indekken tegen het risico dat u nu ook opdraait voor de schulden van een onderaannemer? Meer...

(VER)BOUWEN

(Ver)bouwplannen? Voortaan dreigt u sneller op te draaien voor bepaalde schulden van uw aannemer en zijn onderaannemer(s)…

Onlangs werd een Programmawet gepubliceerd. Onder het luik ‘fraudebestrijding’ staan een aantal strengere regels waardoor u voortaan sneller riskeert op te draaien voor de fiscale en RSZ-schulden van een aannemer waar u een beroep op doet en mogelijk zelfs voor loonachterstallen van zijn onderaannemer(s). Wat is er precies gewijzigd? Vroeger bleef u buiten schot als u zich strikt hield aan de inhoudingsplicht. Is dat nog altijd zo of zijn er nieuwe valkuilen die een andere aanpak vereisen? Maakt het daarbij uit om welk soort werken het gaat? Hoe zit dat bv. bij werken aan uw privéwoning die in uw vennootschap zit? Meer...

EPC

Hoe dringend heeft u nu een EPC van uw gebouwen nodig om een boete te vermijden?

Europa legt heel wat verplichtingen op rond energieprestaties van gebouwen. Tegen eind 2012 moet in elke lidstaat de reglementering volledig op punt staan. In België volgen Vlaanderen, Brussel en Wallonië elk hun eigen tijdschema bij de invoering van die EPC-verplichtingen. In welke regio’s werd er onlangs iets gewijzigd in verband met die EPC-verplichting en met welke nieuwe regels moet u binnenkort verder rekening houden? In de pers was er bovendien onlangs ook heel wat te doen over de boetes. In welke mate riskeert u effectief een boete als u niet tijdig over een EPC beschikt en/of dat EPC niet in orde blijkt te zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 11.10.2019

Meer van Indicator