Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: Financieel - trefwoord: Ziekenfonds

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FAILLISSEMENT

Op welke uitkeringen heeft een zelfstandige recht na een faillissement?

Als uw kind overweegt om zelfstandige te worden, dan heeft u zich wellicht ook al de vraag gesteld op welke uitkeringen een zelfstandige na een faillissement aanspraak kan maken. Wanneer heeft een zelfstandige recht op een werkloosheidsuitkering? In welke gevallen kan een zelfstandige een overbruggingsuitkering genieten? Kan hij kiezen welke uitkering hij neemt? Wat zijn de gevolgen van die stopzetting voor zijn pensioenrechten? Meer...

ZIEKTEVERZEKERING

Bent u nog gedekt door de ziekte­verzekering als u er vóór uw wettelijk pensioen al mee stopt?

De voorwaarden om vervroegd met wettelijk pensioen te gaan, werden op 1 januari 2013 een pak strenger. Uiteraard belet niets u als zelfstandige om toch vroeger uit te stappen en de eerste jaren zelf financieel te overbruggen zonder pensioenuitkering. In dat geval moet u er wel rekening mee houden dat u niet altijd meer gedekt bent door de ziekteverzekering. In welke gevallen stelt dat probleem zich en wanneer niet? Hoe past u daar dan een mouw aan zonder al te grote kosten? Is een zgn. voortgezette verzekering daarvoor een goede oplossing? Is het een goed idee om een kleine activiteit als zelfstandige of als werknemer te behouden of kunt u beter het zgn. statuut ‘verblijvend in België’ aanvragen bij uw ziekenfonds? Meer...

ZIEKTE-UITKERING

U bent als zelfstandige een aantal weken ‘buiten strijd’ door een operatie, waar heeft u recht op?

U moet een operatie ondergaan, bv. aan uw ‘versleten’ knie, heup of rug, en daarna een aantal weken revalideren. U zal een bepaalde periode echt niet kunnen werken en u vraagt zich af hoe de regeling voor ziekte bij zelfstandigen nu weer in elkaar zit en waarop u juist recht heeft. Kunt u een uitkering krijgen in die periode? Onder welke voorwaarden kan dat precies? Blijft u dan nog verder sociale bijdragen betalen? Maakt het uit in welke periode u de operatie ‘plant’? Mag u tijdens uw ‘ziekteverlof’ nog beperkt werken in uw bedrijf? Wat mag u wel of niet doen? Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator