Artikeldatabank

Zoekresultaat: 43 artikel(s) gevonden in het thema: Financieel - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FAILLISSEMENT

Op welke uitkeringen heeft een zelfstandige recht na een faillissement?

Als uw kind overweegt om zelfstandige te worden, dan heeft u zich wellicht ook al de vraag gesteld op welke uitkeringen een zelfstandige na een faillissement aanspraak kan maken. Wanneer heeft een zelfstandige recht op een werkloosheidsuitkering? In welke gevallen kan een zelfstandige een overbruggingsuitkering genieten? Kan hij kiezen welke uitkering hij neemt? Wat zijn de gevolgen van die stopzetting voor zijn pensioenrechten? Meer...

OVERNAME

Overname aandelen: zorg voor een sluitend niet-concurrentiebeding

Aan welke voorwaarden en beperkingen moet een niet-concurrentiebeding in een overnameovereenkomst voldoen om geldig te zijn? Waarom voorziet u het best ook altijd een matigingsclausule? Wat heeft het Hof van Cassatie daarover recentelijk gezegd? Wat kunt u ondernemen als de verkoper toch een inbreuk op het niet-concurrentiebeding begaat? Waarom voorziet u in het contract het best meteen ook een forfaitaire schadevergoeding? Meer...

ACQUISITIES

Een bedrijf overnemen: hoe de synergieval vermijden?

Heel wat bedrijven hebben de laatste jaren veel cash opgebouwd. Daarnaast blijft geld lenen zeer goedkoop. De verleiding is dan ook groot om de groei te proberen versnellen via overnames. Academisch onderzoek heeft echter aangetoond dat meer dan 70% van de overnames bij de overnemer uiteindelijk aandeelhouderswaarde vernietigen. Hoe komt dat? Hoe vermijdt u dat ook u in de synergieval trapt? Meer...

FINANCIERING

Overnamefinanciering met superdividend: opgelet voor nieuwe balans- en liquiditeitstest

Een overname is een complex en tijdrovend proces. Parallel daarmee moet de transactie ook nog gefinancierd worden. Wat zijn de aandachtspunten bij het structureren van een bankfinanciering? Om de financiering deels te laten dragen door het overnametarget (‘debt push-down’) wordt onder meer vaak gebruikgemaakt van een ‘superdividend’. Beperkt de hervorming van het vennootschapsrecht uw mogelijkheid om die techniek ook in de toekomst te gebruiken? Meer...

CONTROLLING

Hoe de rentabiliteit van uw klanten op een correcte manier analyseren?

Hoe kan ‘activity-based costing’ u helpen om de rentabiliteit van klanten en producten op een meer accurate manier in kaart te brengen? Wat zijn de aandachtspunten bij het gebruik van die methode? Blijven er nog altijd kosten over die u niet kunt toewijzen aan individuele producten? Mag u de relatie met klanten die op basis van een ‘activity-based costing’-analyse onrendabel zijn, ook stopzetten of is de realiteit toch complexer? Meer...

RENDEMENTSANALYSE

‘Onrendabele’ producten schrappen: snijd niet in uw eigen vlees!

Als de zaken wat minder goed gaan, dan krijgt ook u misschien van uw boekhouder of financieel verantwoordelijke het advies om bepaalde ‘onrendabele’ producten te schrappen. Hoe berekent uw boekhouder de kostprijs van uw producten? Waarom staat die manier van berekenen vandaag vaak haaks op de kostenstructuur van de meeste ondernemingen? Zal het schrappen van ‘onrendabele’ producten er daarom vaak ook toe leiden dat u uiteindelijk minder winst maakt? Wanneer is onrendabele producten schrappen toch zinvol? Meer...

AANDEELHOUDERSWAARDE

Een hoger rendement als aandeelhouder via superdividend of kapitaalvermindering?

Als uw bedrijf de laatste jaren een berg cash opgebouwd heeft, dan zal uw financieel adviseur u er misschien ook op wijzen dat u aandeelhouderswaarde kunt creëren door met een grotere schuldhefboom te werken. Wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld? Op welke manieren kunt u de bedrijfseconomische rentabiliteit van uw bedrijf meten? Kunt u via een grotere hefboom ten gevolge van een superdividend of een kapitaalvermindering effectief de aandeelhouderswaarde verhogen? Is dat ook altijd een goed idee? Meer...

OVERNAME

Een overname als ideale belegging voor de liquiditeiten van uw bedrijf?

Wanneer is een overname strategisch zinvol en wanneer niet? Waarom vernietigen overnames in de praktijk vaak aandeelhouderswaarde? Hoe kunt u de voornaamste valkuilen vermijden door vanaf het begin van het overnameproces de juiste vragen te stellen en tijdig na te denken over de integratie van het target? Hoe vermijdt u dat u uiteindelijk toch te veel betaalt? Meer...

JAARREKENING

Hoe bekijkt de bank de jaarrekening die u binnenkort neerlegt?

Na de algemene vergadering legt uw boekhouder uw jaarrekening neer. Vanaf dan kan iedereen nagaan hoe uw zaak er financieel voor staat. Niet alleen uw bank, maar ook uw klanten en uw leveranciers zullen uw cijfers onder de loep nemen. Hoe kijkt een financieel analist naar uw cijfers? Welke stappen kunt u zelf nu al zetten om goed voorbereid te zijn wanneer u met vragen van een bank of leverancier geconfronteerd wordt? Meer...

BANKKREDIET

Krediet aanvragen op basis van voorlopige cijfers?

Nu het economisch goed gaat, bent u misschien ook van plan om te investeren in de verdere groei van uw zaak. De meeste bedrijven doen dan een beroep op bijkomende bankfinanciering. De banken staan echter niet te springen om krediet te verlenen op basis van voorlopige cijfers. Waarom niet? Hoe overtuigt u de bank dan om u op basis van voorlopige cijfers toch tegen correcte voorwaarden een krediet toe te kennen? Hoe pakt u de zaken aan als uw resultaten voor 2017 toch wat tegenvallen? Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator