Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Financieel - trefwoord: Sociale bijdragen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSLEIDER

Het als bedrijfsleider wat rustiger aan doen?

Misschien overweegt ook u om uw zaak stilaan over te laten aan uw kinderen? Heel wat bedrijfsleiders willen dan toch nog graag enkele jaren actief blijven en bv. de relatie met een aantal klanten verder verzorgen, zonder dat ze daarom nog een loon willen opnemen. Mag u dan met een auto van de vennootschap blijven rijden, ook privé? Betaalt u dan belastingen en sociale bijdragen? Is restaurantkosten inbrengen een probleem? Kunt u dan zelf nog een dividend blijven ontvangen? Wat heeft de hervorming van het vennootschapsrecht daaraan veranderd? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Uw sociale bijdragen optimaliseren: nu meer dan ooit noodzakelijk?

Hoe worden de voorlopige sociale bijdragen berekend die u in 2018 betaalt? Waarom heeft u er zelf financieel belang bij in 2018 correcte bijdragen te betalen? Welke invloed kunnen de nieuwe regels voor de berekening van het voordeel alle aard ‘gratis woonst’ hebben op uw bijdragen voor 2017 en 2018? Hoe berekent u de sociale bijdragen die u voor 2018 effectief verschuldigd bent? Wat onderneemt u dan het best als uw voorlopige bijdragen te hoog of te laag blijken te liggen? Meer...

ACTIVITEIT AFBOUWEN

Uw activiteit afbouwen: gevolgen voor belastingen en sociale bijdragen?

Kunt u blijven rijden met uw bedrijfswagen en uw andere voordelen behouden wanneer u uw activiteit en uw loon afbouwt omdat uw kinderen geleidelijk in de zaak stappen? Moet u uw forfaitaire onkosten dan halveren? Dalen uw belastingen en uw sociale bijdragen dan ook met de helft? Heeft de verlaging van uw loon ook gevolgen voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Meer...

INHOUDINGSPLICHT

Als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor schulden van onderaannemer?

Doet u als opdrachtgever een beroep op een aannemer met fiscale en/of sociale schulden, dan riskeert u samen met die aannemer hoofdelijk gehouden te zijn tot betaling van zijn schulden. Nieuw is dat u sinds eind augustus 2015 in bepaalde gevallen ook opdraait voor onbetaalde fiscale en sociale schulden van een onderaannemer (van uw aannemer). Over welke werken gaat het daarbij precies? Wat kunt u doen om u veilig te stellen? Wat is daarbij het belang van een correcte toepassing van de inhoudingsplicht? En kunt u zich ook contractueel indekken tegen het risico dat u nu ook opdraait voor de schulden van een onderaannemer? Meer...

ZIEKTEVERZEKERING

Bent u nog gedekt door de ziekte­verzekering als u er vóór uw wettelijk pensioen al mee stopt?

De voorwaarden om vervroegd met wettelijk pensioen te gaan, werden op 1 januari 2013 een pak strenger. Uiteraard belet niets u als zelfstandige om toch vroeger uit te stappen en de eerste jaren zelf financieel te overbruggen zonder pensioenuitkering. In dat geval moet u er wel rekening mee houden dat u niet altijd meer gedekt bent door de ziekteverzekering. In welke gevallen stelt dat probleem zich en wanneer niet? Hoe past u daar dan een mouw aan zonder al te grote kosten? Is een zgn. voortgezette verzekering daarvoor een goede oplossing? Is het een goed idee om een kleine activiteit als zelfstandige of als werknemer te behouden of kunt u beter het zgn. statuut ‘verblijvend in België’ aanvragen bij uw ziekenfonds? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Uw sociale bijdragen als zelfstandige ‘optimaliseren’ vóór en na uw pensioen...

Het bijzondere aan het systeem van de sociale bijdragen voor zelfstandigen is dat u geen bijdragen betaalt op uw huidig inkomen, maar op het inkomen van drie jaar geleden. In de periode rond uw pensioen, wanneer uw inkomen meestal fors daalt, kan dit systeem onverwachte effecten hebben. Hoe zit het met de sociale bijdragen die u moet betalen op uw inkomen van de laatste drie jaar waarin u werkte als zelfstandige? Stel dat uw inkomen in die periode heel hoog was, betaalt u voor dat hoge inkomen nadien nog afrekeningen of niet? Is de situatie anders indien u tijdens uw pensioen nog verder werkt? Neemt u tijdens uw pensioen een onbezoldigd mandaat op, dan hoeft u geen sociale bijdragen meer te betalen. Is dat dan onmiddellijk zo of ook pas na drie jaar? Meer...

ZIEKTE-UITKERING

U bent als zelfstandige een aantal weken ‘buiten strijd’ door een operatie, waar heeft u recht op?

U moet een operatie ondergaan, bv. aan uw ‘versleten’ knie, heup of rug, en daarna een aantal weken revalideren. U zal een bepaalde periode echt niet kunnen werken en u vraagt zich af hoe de regeling voor ziekte bij zelfstandigen nu weer in elkaar zit en waarop u juist recht heeft. Kunt u een uitkering krijgen in die periode? Onder welke voorwaarden kan dat precies? Blijft u dan nog verder sociale bijdragen betalen? Maakt het uit in welke periode u de operatie ‘plant’? Mag u tijdens uw ‘ziekteverlof’ nog beperkt werken in uw bedrijf? Wat mag u wel of niet doen? Meer...

SOCIALE BIJDRAGEN

Sociale bijdragen van de nieuwe zaakvoerder: waarop moet u letten en hoe kunt u nu eventueel nog uw voordeel doen?

Als u in uw BVBA iemand tot nieuwe (bijkomende) zaakvoerder benoemt (of tot bestuurder in uw NV), dan is het toch even opletten dat uw BVBA achteraf niet de rekening gepresenteerd krijgt, zo waarschuwde een rechter een tijd geleden. Wanneer riskeert uw BVBA op te draaien als blijkt dat die nieuwe zaakvoerder zijn sociale bijdragen niet betaald heeft? Benoemde u onlangs een naast familielid (bv. uw zoon of uw dochter) tot zaakvoerder, dan heeft u nu in principe de mogelijkheid om op een fiscaalvriendelijke manier geld uit uw BVBA te halen. Waarover gaat het precies en wat moet u dan vóór het einde van het jaar doen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator