Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Financieel - trefwoord: Jaarrekening

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ACQUISITIES

Een bedrijf overnemen: hoe de synergieval vermijden?

Heel wat bedrijven hebben de laatste jaren veel cash opgebouwd. Daarnaast blijft geld lenen zeer goedkoop. De verleiding is dan ook groot om de groei te proberen versnellen via overnames. Academisch onderzoek heeft echter aangetoond dat meer dan 70% van de overnames bij de overnemer uiteindelijk aandeelhouderswaarde vernietigen. Hoe komt dat? Hoe vermijdt u dat ook u in de synergieval trapt? Meer...

CONTROLLING

Hoe de rentabiliteit van uw klanten op een correcte manier analyseren?

Hoe kan ‘activity-based costing’ u helpen om de rentabiliteit van klanten en producten op een meer accurate manier in kaart te brengen? Wat zijn de aandachtspunten bij het gebruik van die methode? Blijven er nog altijd kosten over die u niet kunt toewijzen aan individuele producten? Mag u de relatie met klanten die op basis van een ‘activity-based costing’-analyse onrendabel zijn, ook stopzetten of is de realiteit toch complexer? Meer...

RENDEMENTSANALYSE

‘Onrendabele’ producten schrappen: snijd niet in uw eigen vlees!

Als de zaken wat minder goed gaan, dan krijgt ook u misschien van uw boekhouder of financieel verantwoordelijke het advies om bepaalde ‘onrendabele’ producten te schrappen. Hoe berekent uw boekhouder de kostprijs van uw producten? Waarom staat die manier van berekenen vandaag vaak haaks op de kostenstructuur van de meeste ondernemingen? Zal het schrappen van ‘onrendabele’ producten er daarom vaak ook toe leiden dat u uiteindelijk minder winst maakt? Wanneer is onrendabele producten schrappen toch zinvol? Meer...

JAARREKENING

Wanneer mag of moet u een neergelegde jaarrekening achteraf nog corrigeren?

Kunt u uw neergelegde jaarrekening nu nog verbeteren, als u bv. bij het opstellen van uw belastingaangifte vaststelt dat er toch een fout in die jaarrekening geslopen is? Wat is daarbij het belang van het onderscheid tussen vergissingen en beleidsbeslissingen? Wanneer is de algemene vergadering bevoegd en wanneer kan het bestuursorgaan zelf de neergelegde jaarrekening corrigeren? Wat moet u doen als de cijfers van dit boekjaar niet vergelijkbaar zijn met die van het vorige boekjaar? Moet de fiscus ook effectief rekening houden met uw gecorrigeerde jaarrekening? Meer...

BOORDTABELLEN

Sturen met boordtabellen: ook voor uw bedrijf een ‘balanced scorecard’?

Wat is het belang van niet-financiële prestatiemaatstaven? In welke mate bent u wettelijk verplicht (bv. in uw jaarverslag of in de informatie aan uw ondernemingsraad) om meer dan alleen maar de boekhoudkundige cijfers toe te lichten? Waarom is een goede ‘boordtabel’ daarnaast voor elk bedrijf ook belangrijk om proactief te kunnen sturen? Hoe kan een ‘balanced scorecard’ u daarbij helpen? Vanuit welke invalshoeken kijkt u met zo’n balanced scorecard naar uw bedrijf? Waarom is het belangrijk om daarbij oog te hebben voor een integratie tussen de verschillende invalshoeken? Heeft u dan eigenlijk nog een financiële rapportering nodig? Meer...

JAARREKENING

Waarom en hoe snel uw jaarrekening en die van uw klanten en leveranciers analyseren?

U las het in de krant, het aantal falingen zit op een recordpeil. Nu de vakantieperiode voorbij is en de meeste jaarrekeningen voor boekjaar 2012 beschikbaar zijn, doet u er goed aan om uw cijfers en die van uw concurrenten, klanten en leveranciers kort tegen het licht te houden. Waarom is het belangrijk om niet alleen de resultaten van uw klanten, maar ook die van uw eigen bedrijf en van uw voornaamste concurrenten kort door te lichten? Hoe kunt u door naar een zeer beperkt aantal kerncijfers te kijken toch een goed beeld krijgen van de gang van zaken in een bedrijf? Wat is daarbij het belang van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit? Meer...

JAARREKENING

Is uw rating verbeterd of voor verbetering vatbaar?

Ook steeds meer ervaren ondernemers dreigen financieel in de problemen te komen, zo berichtten een aantal media onlangs. Het blijkt ook voor hen tegenwoordig immers zeer moeilijk te zijn om een krediet te krijgen. Sinds kort kunt u online uw rating berekenen om te zien hoe kredietwaardig u bent. Hoe doet u dat en wat is daarbij van belang? Eerstdaags presenteert uw boekhouder u wellicht een eerste voorlopige versie van uw cijfers van 2012. U kunt nu dus zelf berekenen of uw rating verbeterd is ten opzichte van 2011 en/of op welke gebieden uw rating voor verbetering vatbaar is. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Meer...

JAARREKENING

Waarom nu al de afsluiting van uw boekjaar voorbereiden?

Liquiditeit is tegenwoordig belangrijker dan rendabiliteit, zo liet een grootbank onlangs optekenen. Leveranciers, banken, enz. zien nu eenmaal graag in uw jaarrekening dat uw bedrijf sterk staat inzake liquiditeit, m.a.w. dat er voldoende cash aanwezig is. In welke mate kunt u begin volgend jaar uw cijfers van einde boekjaar 2012 bijsturen en waarom begint u daar het best nu al mee? Aan de hand van welke vuistregels weet u dat u op het einde van het boekjaar wel genoeg liquide heeft? Er zijn een aantal evidente zaken waarmee u op het einde van het boekjaar rekening kunt houden en waarvan u werk kunt maken. Wat zijn de voornaamste aandachtspunten die weleens uit het oog verloren worden? Meer...

BOEKHOUDING

Een andere kijk op uw cijfers over 2011, waarmee u in de praktijk meer kunt doen…

Uw boekhouder heeft wellicht al de cijfers over 2011 met u besproken en aangeduid waar de voornaamste wijzigingen zaten ten opzichte van het boekjaar daarvoor. Zo weet u min of meer welke cijfers binnenkort neergelegd en publiek gemaakt zullen worden. Om zelf iets aan die cijfers te hebben, bekijkt u die echter het best anders. Hoe dan wel? De CEO die (in Vlaanderen) uitgeroepen werd tot Manager van het Jaar liet onlangs op een meer commerciële manier in de financiële kaarten van zijn beursgenoteerde bedrijf kijken. Wat kunt u daaruit leren om ook úw cijfers anders en beter te presenteren? Meer...

JAARREKENING

Misschien wel creatief aan het boekhouden, omwille van de crisis…

België is een van de weinige landen waar de jaarrekeningen van vennootschappen gratis via internet te raadplegen zijn. Op zich kunt u dus ‘gemakkelijk’ de cijfers van uw zakenrelaties opvragen en nakijken. Anderzijds bleek onlangs meermaals dat de beschikbare cijfers niet altijd transparant zijn. Welke cijfers in de jaarrekening van uw zakenrelaties neemt u het best sowieso onder de loep, in de wetenschap dat de crisis nog niet voorbij is? Om te weten of een bepaalde vennootschap er al dan niet goed voor staat, komt het er soms op aan om de cijfers ‘correct’ te analyseren. Hoe leest u een balans kritisch om te ontdekken of er bepaalde knipperlichten zijn die erop wijzen dat een vennootschap last had/heeft van de crisis? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator