Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Autokosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSWAGENS

Een auto verkopen: wat met de btw?

Met welke spelregels inzake btw moet u rekening houden als uw bedrijf een auto verkoopt? Wanneer is de btw slechts op 50% van de verkoopprijs verschuldigd? Kunt u de historische btw dan in uw voordeel herzien? Zijn de regels anders voor gemengde btw-plichtigen? Meer...

AUTO’S

Spelregels btw-aftrek gemengd gebruikte bedrijfsgoederen gewijzigd

De Btw publiceerde onlangs een nieuwe circulaire (circ. AAFisc nr. 36/2015, E.T. 119.650 van 23.11.2015) over gemengd gebruikte bedrijfsgoederen. Daarin wijzigde de Btw het een en ander aan de methoden tot vaststelling van het beroepsgebruik van een auto. Wat moet u daar als bedrijfsleider van onthouden? Wanneer kunt u sinds 1 januari 2016 de btw voor 50% aftrekken zonder rittenadministratie? Welke versoepeling voerde de Btw in voor ‘loonwagens’? Met welke bijkomende beperking moet u nu rekening houden als u het forfait van 35% wilt toepassen? En ten slotte, wat zijn de nieuwe regels als uw vennootschap u gratis verwarming en elektriciteit ter beschikking stelt? Meer...

AUTOKOSTEN

Welke btw-regels gelden er tegenwoordig wanneer uw vennootschap uw auto verkoopt?

Uw auto zit in uw vennootschap en u wilt uw ‘oude’ auto verkopen, bv. omwille van uw aanzienlijk verhoogd ‘voordeel auto’ voor de belastingen en u wilt een nieuwe aanschaffen, bv. van een iets ‘fiscaalvriendelijker’ type. Uiteraard heeft dat gevolgen op het vlak van de btw. Er gelden zoals u weet nieuwe regels voor de aftrek van de btw op o.a. een auto die ook privé gebruikt wordt, maar ook bij de verkoop daarvan gelden er voortaan nieuwe regels. Welke zijn de nieuwe btw-spelregels die u in acht moet nemen bij de verkoop van uw auto? Hoe kunt u hierbij btw besparen? Waarop moet u letten? Meer...

VOORDEEL ALLE AARD

Nieuwe spelregels voor aftrekbaarheid van btw op (deels) privé gebruikte aankopen

Eind 2011 heeft de Btw een beslissing gepubliceerd over de nieuwe spelregels inzake btw-aftrek op aankopen van uw vennootschap die (deels) door u (of uw werknemers) privé gebruikt worden (bv. uw auto) en de btw op voordelen van alle aard (besl. nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011). Normaal zou die beslissing retroactief gelden sinds 1 januari 2011, maar omdat dit tot praktische moeilijkheden leidde, heeft de Btw beslist om die nieuwe regeling op te schorten in afwachting van een addendum bij die eerdere beslissing. In afwachting van dat addendum heeft de Btw nu een ‘toelichting’ gepubliceerd met betrekking tot de bedrijfsmiddelen die aangeschaft zijn in de loop van 2011 (beslissing nr. ET 119.650/2 van 23 december 2011). Wat betekent dat concreet voor u en waarop moet u vooral letten? Meer...

AUTOKOSTEN

Wordt uw auto niet alleen voor de belastingen maar ook inzake btw duurder?

U heeft intussen ongetwijfeld gehoord dat u binnenkort op een groter ‘voordeel auto’ belast zal worden. Enkele weken geleden echter heeft ook de Btw een nieuwe beslissing gepubliceerd over de nieuwe spelregels inzake btw-aftrek en de btw op voordelen van alle aard (Beslissing nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011), met bijzondere aandacht voor uw auto. Sinds begin 2011 moet u van bij het begin de btw-aftrek op uw autokosten en op andere investeringen die u ook privé gebruikt, beperken in functie van het beroepsmatige gebruik (en dus niet meer achteraf corrigeren). De Btw heeft nu verduidelijkt hoe dat volgens haar concreet moet gebeuren. Wat betekent dat concreet voor u en waarop moet u vooral letten? Meer...

RECHT OP AFTREK

U rekent kosten door aan uw klant, moet u daarop BTW rekenen?

Stel, u voert een opdracht uit voor een klant en u wilt hem bepaalde kosten die u bij de uitvoering van die opdracht zelf gemaakt heeft, op uw beurt aanrekenen. Of u heeft meerdere vennootschappen en u wilt bepaalde kosten die de ene vennootschap gemaakt heeft, doorrekenen aan een andere vennootschap die behoort tot dezelfde groep. Regelmatig vragen abonnees ons of er bij de doorrekening van kosten BTW aangerekend moet worden of niet? Wie moet er dan desgevallend rekening houden met de BTW-aftrekuitsluiting of -beperking, u of uw klant, vennootschap A of vennootschap B? Recentelijk zou de BTW ook zijn houding ten aanzien van deze materie versoepeld hebben. Welke spelregels gelden er precies en waarop moet u vooral letten? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator