Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROEREND GOED

Btw-herziening voor uw kantoor vermijden met een bedrijven- of dienstencentrum?

Ook als uw bedrijf stevig groeit, kan het gebeuren dat er een stuk kantoorruimte vrijkomt, bv. omdat u elders een nieuwe vestiging opent om dichter bij bepaalde klanten te zijn. In welke mate moet u dan de btw herzien als u zelf het pand onder het btw-stelsel aangekocht of gebouwd heeft? Is er ook een btw-herziening als een deel van het pand leegstaat? Kunt u die herziening vermijden door de vrijgekomen ruimte samen met een aantal diensten te ‘verhuren’? Welke strikte spelregels moet u dan volgens de fiscus naleven? Meer...

GESCHENKEN

Geschenken en handelsmonsters: nieuwe regels voor de btw-recuperatie?

In een recente circulaire verduidelijkte de Administratie de btw-gevolgen verbonden aan de kosteloze uitdeling van geschenken en handelsmonsters (circ. 2017/C/32 van 29.05.2017) . Wanneer is de btw op handelsmonsters of reclameartikels nu recupereerbaar? Welke nieuwe beperkingen gelden er nu voor geschenken aan zakenrelaties? Wat zijn de nieuwe en soepelere regels voor geschenken aan uw personeel? Meer...

AUTO’S

Spelregels btw-aftrek gemengd gebruikte bedrijfsgoederen gewijzigd

De Btw publiceerde onlangs een nieuwe circulaire (circ. AAFisc nr. 36/2015, E.T. 119.650 van 23.11.2015) over gemengd gebruikte bedrijfsgoederen. Daarin wijzigde de Btw het een en ander aan de methoden tot vaststelling van het beroepsgebruik van een auto. Wat moet u daar als bedrijfsleider van onthouden? Wanneer kunt u sinds 1 januari 2016 de btw voor 50% aftrekken zonder rittenadministratie? Welke versoepeling voerde de Btw in voor ‘loonwagens’? Met welke bijkomende beperking moet u nu rekening houden als u het forfait van 35% wilt toepassen? En ten slotte, wat zijn de nieuwe regels als uw vennootschap u gratis verwarming en elektriciteit ter beschikking stelt? Meer...

VOORSCHOTFACTUREN

Btw op voorschotfacturen: nu definitief geregeld?

Er was de laatste tijd heel wat te doen over de btw op voorschotfacturen. Nieuwe regels, overgangsmaatregelen en definitieve regelingen volgden elkaar op. Uiteindelijk heeft de Btw recentelijk beslist dat de nieuwe ‘definitieve regeling’ toch niet verplicht wordt. Wat betekent dat allemaal voor u? Hoe maakt u vandaag nu concreet uw voorschotfacturen op? Is de btw voor uw klant dan ook onmiddellijk recupereerbaar? En mag u de btw zelf ook altijd onmiddellijk recupereren als u voorschotfacturen ontvangt? Wat doet u dan het best als uw leverancier toch de ‘overgangsregeling’ uit 2014 op de factuur vermeldt? Meer...

AFTREKBAARHEID BTW

Hoeveel btw op uw autokosten is er voortaan aftrekbaar?

Zoals u weet, is enkel de btw op beroepsmatig gemaakte uitgaven aftrekbaar. De Btw heeft nu een nieuwe beslissing gepubliceerd in verband met de aftrekbaarheid van de btw op de zgn. gemengde investeringen van uw vennootschap, m.a.w. deze die niet alleen beroepsmatig, maar ook privé gebruikt worden en in het bijzonder auto’s. Wat zeggen de nieuwe regels nu? Hoeveel btw op uw uitgaven voor pc’s, gsm’s, auto’s, ... die ook privé gebruikt worden, is er voortaan aftrekbaar? Hoe moet u dat in de praktijk toepassen volgens de Btw-Administratie? Voor auto’s zijn er drie mogelijkheden. Welke is voor u de voordeligste en hoe kunt u de btw-aftrek op autokosten voor uw personeel eventueel optimaliseren? Meer...

RECUPEREERBAARHEID

De btw op kosten van publicitaire evene­menten is vaker aftrekbaar dan u denkt!

U heeft ook deze zomer weer een opendeurdag gepland of u neemt deel aan een braderie of een beurs, u organiseert een evenement naar aanleiding van een jubileum van uw bedrijf of een inhuldiging van een nieuw pand, enz. U doet dat uiteraard met het nodige eten en drinken, kinderanimatie, geschenkjes voor de klanten, enz. Uiteraard kost zo’n evenement geld en wilt u de btw recupereren die u op die kosten betaald heeft. Toch doen btw-controleurs vaak moeilijk over die btw-aftrek omdat dit volgens hen receptiekosten of relatiegeschenken zijn, waarop de btw niet of slechts beperkt aftrekbaar is. De laatste jaren is de rechtspraak daarover nogal geëvolueerd. Wat vinden de rechters daar tegenwoordig van? Zijn zij het eens met uw btw-controleur of vinden zij hem te streng? Meer...

VOORDEEL ALLE AARD

Nieuwe spelregels voor aftrekbaarheid van btw op (deels) privé gebruikte aankopen

Eind 2011 heeft de Btw een beslissing gepubliceerd over de nieuwe spelregels inzake btw-aftrek op aankopen van uw vennootschap die (deels) door u (of uw werknemers) privé gebruikt worden (bv. uw auto) en de btw op voordelen van alle aard (besl. nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011). Normaal zou die beslissing retroactief gelden sinds 1 januari 2011, maar omdat dit tot praktische moeilijkheden leidde, heeft de Btw beslist om die nieuwe regeling op te schorten in afwachting van een addendum bij die eerdere beslissing. In afwachting van dat addendum heeft de Btw nu een ‘toelichting’ gepubliceerd met betrekking tot de bedrijfsmiddelen die aangeschaft zijn in de loop van 2011 (beslissing nr. ET 119.650/2 van 23 december 2011). Wat betekent dat concreet voor u en waarop moet u vooral letten? Meer...

AUTOKOSTEN

Wordt uw auto niet alleen voor de belastingen maar ook inzake btw duurder?

U heeft intussen ongetwijfeld gehoord dat u binnenkort op een groter ‘voordeel auto’ belast zal worden. Enkele weken geleden echter heeft ook de Btw een nieuwe beslissing gepubliceerd over de nieuwe spelregels inzake btw-aftrek en de btw op voordelen van alle aard (Beslissing nr. ET 119.650 van 20 oktober 2011), met bijzondere aandacht voor uw auto. Sinds begin 2011 moet u van bij het begin de btw-aftrek op uw autokosten en op andere investeringen die u ook privé gebruikt, beperken in functie van het beroepsmatige gebruik (en dus niet meer achteraf corrigeren). De Btw heeft nu verduidelijkt hoe dat volgens haar concreet moet gebeuren. Wat betekent dat concreet voor u en waarop moet u vooral letten? Meer...

RECHT OP AFTREK

U rekent kosten door aan uw klant, moet u daarop BTW rekenen?

Stel, u voert een opdracht uit voor een klant en u wilt hem bepaalde kosten die u bij de uitvoering van die opdracht zelf gemaakt heeft, op uw beurt aanrekenen. Of u heeft meerdere vennootschappen en u wilt bepaalde kosten die de ene vennootschap gemaakt heeft, doorrekenen aan een andere vennootschap die behoort tot dezelfde groep. Regelmatig vragen abonnees ons of er bij de doorrekening van kosten BTW aangerekend moet worden of niet? Wie moet er dan desgevallend rekening houden met de BTW-aftrekuitsluiting of -beperking, u of uw klant, vennootschap A of vennootschap B? Recentelijk zou de BTW ook zijn houding ten aanzien van deze materie versoepeld hebben. Welke spelregels gelden er precies en waarop moet u vooral letten? Meer...

RECHT OP AFTREK

U kunt misschien meer BTW recupereren op uw pand dan u denkt...

Uw vennootschap koopt of bouwt een nieuw pand of renoveert een bestaand pand. Dat pand wordt ‘gemengd’ gebruikt, bv. het gelijkvloers wordt beroepsmatig gebruikt als kantoor- of winkelruimte en de eerste verdieping verhuurt u als appartement. Hoe wordt er bepaald hoeveel van de betaalde BTW recupereerbaar is? De fiscus is nogal geneigd om dat gewoon te berekenen op basis van het aantal vierkante meters dat beroepsmatig gebruikt dan wel verhuurd wordt, maar soms komt het beter uit om dat op een andere manier te doen, zoals blijkt uit sommige rechtspraak. Hoe pakt u dat concreet aan en waarop moet u zoal letten? Hoe zorgt u ervoor dat u op voorhand ‘ingedekt’ bent naar uw BTW-controleur toe? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2018

Meer van Indicator