Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSWAGENS

Een auto verkopen: wat met de btw?

Met welke spelregels inzake btw moet u rekening houden als uw bedrijf een auto verkoopt? Wanneer is de btw slechts op 50% van de verkoopprijs verschuldigd? Kunt u de historische btw dan in uw voordeel herzien? Zijn de regels anders voor gemengde btw-plichtigen? Meer...

ONROEREND GOED

Onroerende verhuur met btw: wanneer herziening?

We hebben in eerdere artikels de nieuwe optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur uitgebreid toegelicht. Kiest u voor de toepassing van het btw-stelsel, dan is de herzieningsperiode voor de oprichtingswerken aan het gebouw 25 (i.p.v. de gebruikelijke 15) jaar. Recent (KB van 12.05.2019) werden er aan de herzieningsregels nog een aantal andere wijzigingen aangebracht. Wat moet u hierover weten? Meer...

HOLDING

Wanneer kan uw holding nu toch btw recupereren?

Wanneer kan uw holding btw recupereren en wanneer niet? Is de betaalde btw op adviesdiensten ook recupereerbaar als een overname uiteindelijk niet doorgaat? Wat zei het Europees Hof van Justitie daarover onlangs? Welke interessante praktische gevolgen heeft een andere recente uitspraak van het hoogste Europese rechtscollege voor uw holding als u kiest voor het optioneel btw-stelsel voor onroerende verhuur? Meer...

BTW-HERZIENING

Met welke btw-herzieningstermijn moet u nu concreet rekening houden?

We gingen in eerdere artikels reeds uitgebreid in op het nieuwe optioneel btw-stelsel voor onroerende verhuur. Als u voor dat stelsel opteert, wordt u geconfronteerd met een herzieningstermijn van 25 jaar. Hoe wordt de herziening dan berekend? Wanneer moet u de initieel gerecupereerde btw op bedrijfsmiddelen nog herzien? Met welke herzieningstermijnen moet u dan rekening houden? Meer...

GESCHENKEN

Eindejaarsgeschenken en -feestjes: welke (nieuwe) regels gelden er nu?

De RSZ heeft recentelijk de grens voor vrijgestelde eindejaarsgeschenken aan personeel verhoogd naar € 40. Wanneer is de btw op geschenken aan personeel, klanten of zakenrelaties recupereerbaar? Is de kost dan ook altijd fiscaal aftrekbaar? Wat zijn de fiscale regels als u een feestje organiseert voor uw personeel of uw klanten? Wat heeft de minister daarover onlangs gezegd? In welke mate is de btw dan recupereerbaar? Meer...

ONROERENDE VERHUUR

Verhuur van magazijnen: wanneer met btw?

Zoals u weet, wordt met ingang van 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden een optionele btw-heffing ingevoerd voor de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen. Voor de verhuur van opslagplaatsen en magazijnen geldt een specifieke regeling. Wat houdt die regeling concreet in? Kunt u dan ook de reeds eerder betaalde btw in uw voordeel herzien? Meer...

ONROEREND GOED

Een pand in uw vennootschap verbouwen: hoe zit het dan met de btw?

Hoe zit het met de btw op de verbouwingswerken als uw vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is van een privé gebruikt pand? Welk tarief is er dan van toepassing, 6% of 21%? Moeten de aannemers btw aanrekenen of is de regeling ‘medecontractant’ van toepassing? Hoeveel btw kan uw vennootschap recupereren? Speelt het gebruik van het pand een rol? Meer...

ONROEREND GOED

Btw-herziening voor uw kantoor vermijden met een bedrijven- of dienstencentrum?

Ook als uw bedrijf stevig groeit, kan het gebeuren dat er een stuk kantoorruimte vrijkomt, bv. omdat u elders een nieuwe vestiging opent om dichter bij bepaalde klanten te zijn. In welke mate moet u dan de btw herzien als u zelf het pand onder het btw-stelsel aangekocht of gebouwd heeft? Is er ook een btw-herziening als een deel van het pand leegstaat? Kunt u die herziening vermijden door de vrijgekomen ruimte samen met een aantal diensten te ‘verhuren’? Welke strikte spelregels moet u dan volgens de fiscus naleven? Meer...

GESCHENKEN

Geschenken en handelsmonsters: nieuwe regels voor de btw-recuperatie?

In een recente circulaire verduidelijkte de Administratie de btw-gevolgen verbonden aan de kosteloze uitdeling van geschenken en handelsmonsters (circ. 2017/C/32 van 29.05.2017) . Wanneer is de btw op handelsmonsters of reclameartikels nu recupereerbaar? Welke nieuwe beperkingen gelden er nu voor geschenken aan zakenrelaties? Wat zijn de nieuwe en soepelere regels voor geschenken aan uw personeel? Meer...

AUTO’S

Spelregels btw-aftrek gemengd gebruikte bedrijfsgoederen gewijzigd

De Btw publiceerde onlangs een nieuwe circulaire (circ. AAFisc nr. 36/2015, E.T. 119.650 van 23.11.2015) over gemengd gebruikte bedrijfsgoederen. Daarin wijzigde de Btw het een en ander aan de methoden tot vaststelling van het beroepsgebruik van een auto. Wat moet u daar als bedrijfsleider van onthouden? Wanneer kunt u sinds 1 januari 2016 de btw voor 50% aftrekken zonder rittenadministratie? Welke versoepeling voerde de Btw in voor ‘loonwagens’? Met welke bijkomende beperking moet u nu rekening houden als u het forfait van 35% wilt toepassen? En ten slotte, wat zijn de nieuwe regels als uw vennootschap u gratis verwarming en elektriciteit ter beschikking stelt? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2020

Meer van Indicator