Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Beroepskosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEHEIME COMMISSIELONEN

Geheime commissielonen: regels nu opnieuw gewijzigd?

De fiscus heeft onlangs (circulaire 2017/C/16 van 04.04.2017) zijn standpunt m.b.t. ‘geheime commissielonen’ aangepast. Wanneer is die aanslag nu nog verschuldigd? Zijn de regels anders voor ‘verdoken meerwinsten’ dan voor ‘niet-verantwoorde kosten en voordelen’? Welke verdere verstrenging zal de hervorming van de vennootschapsbelasting in principe met zich meebrengen? Meer...

LIQUIDATIE

Uw managementvennootschap omvormen tot een patrimoniumvennootschap?

Is het zinvol om uw managementvennootschap om te vormen in een patrimoniumvennootschap, eens u uw activiteiten stopzet? Welke voordelen kan dat bieden in het kader van uw successieplanning? Kunt u eerder opgebouwde verliezen dan behouden? Voor welke kosten besteedt u dan het best toch extra aandacht aan de fiscale aftrekbaarheid? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Geen belastbare winst: is een backservicepremie storten soms toch fiscaal zinvol?

Als u al fors fiscaal geoptimaliseerd heeft of bv. zware afschrijvingen heeft lopen, dan maakt uw vennootschap wellicht nog weinig belastbare winst. Kan het dan soms toch zinvol zijn om de beschikbare ruimte binnen uw groepsverzekering of IPT te benutten om een fiscaal aftrekbare backservicepremie te betalen? Wanneer? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Is interest met het oog op dividend of kapitaalvermindering niet langer aftrekbaar?

In juni 2016 besliste een rechtbank in de zgn. Nyrstar-zaak dat de interest m.b.t. een schuldfinanciering voor een dividenduitkering en een kapitaalvermindering niet aftrekbaar was. Wanneer zijn kosten aftrekbaar en wanneer niet? Welke specifieke regels gelden er daarnaast voor interestkosten? Hoe springt u nu als belastingplichtige concreet om met de argumenten uit dit vonnis? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Wanneer ligt een vruchtgebruik moeilijk voor de fiscus én voor de rechtbank?

Hoewel Cassatie bevestigd heeft dat een vennootschap haar bedrijfsleider mag vergoeden door hem een pand ter beschikking te stellen, krijgt de fiscus toch nog regelmatig gelijk van de rechter als hij een gesplitste aankoop tussen een vennootschap en haar bedrijfsleider aanvalt. Wanneer loopt u toch nog een risico? Is een vruchtgebruik op een volledig privé gebruikt pand nog aan te raden? Mag uw vennootschap herstellingen en verbouwingswerken ten laste nemen? Meer...

CONTROLE

Wanneer heeft u een stilzwijgend akkoord met de fiscus?

Sinds 1 mei 2016 kunt u alleen nog bij de Rulingcommissie terecht om een akkoord te sluiten over forfaitaire onkostenvergoedingen. Bestaande akkoorden met uw lokale controleur blijven echter wel geldig, ook als het om een stilzwijgend akkoord gaat. Waarover kunt u eigenlijk een akkoord sluiten met de fiscus? Moet de fiscus zich houden aan een akkoord dat in strijd is met de wet? Onder welke voorwaarden kan de fiscus een akkoord opzeggen? En wanneer kunt u zich erop beroepen dat u een stilzwijgend akkoord heeft? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Aftrekbaarheid van interesten vanaf 2019 beperkt tot 30% van uw ebitda?

De initiatieven op het vlak van internationale fiscaliteit volgen elkaar in ijltempo op. Op 21 juni 2016 bereikten de EU-lidstaten een politiek akkoord over een aangepaste versie van de richtlijn van 28 januari 2016, die nu al bekendstaat als de Anti Tax Avoidance-richtlijn. Europa wil daarmee onder meer de fiscale aftrek van interestlasten beperken tot een percentage van de ebitda van de ontlener. Wat houden die nieuwe voorstellen concreet in? Via welke uitzonderingsmaatregelen ontsnapt u mogelijk toch nog aan die aftrekbeperking? Meer...

FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING

Nu verplicht een ruling aanvragen voor uw forfaitaire onkostenvergoedingen?

Sinds 1 mei 2016 kunt u enkel nog bij de Rulingcommissie terecht om vooraf een akkoord te vragen over forfaitaire onkostenvergoedingen. Bent u verplicht om zo’n akkoord te vragen? Wanneer doet u dat beter wel en hoe pakt u de zaken dan concreet aan? Blijft een akkoord dat u eerder met uw lokale controledienst sloot nu nog gelden? Tot wanneer? Welke voorwaarden stelt de Rulingcommissie zoal om een positieve beslissing te nemen? Hoeveel kan zo’n onkostenvergoeding dan bedragen? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Een barbecue voor uw klanten: receptie of reclame-evenement?

Reclamekosten zijn in principe volledig aftrekbaar, receptie- en representatiekosten slechts voor 50%. Hoe maakt u volgens de wet het onderscheid tussen beide soorten kosten? Wat zegt de rechtspraak daarover en wat is het standpunt van de fiscus? Na jarenlange discussie heeft de Btw zich aangesloten bij het standpunt van het Hof van Cassatie en kunt u mogelijk in het verleden voor een bedrijfsevenement onterecht betaalde btw toch recupereren. Hoe aanpakken? Wat moet u kunnen aantonen als de fiscus de aftrek van de kosten van uw bedrijfsbarbecue en de btw-recuperatie in vraag stelt? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Nu toch privé belast als uw vennootschap een pand in vruchtgebruik verbouwt?

Wanneer uw vennootschap een pand verbouwt waarvan zij het vruchtgebruik heeft en u de blote eigendom, dan riskeert u privé belast te worden op een voordeel van alle aard. De Rulingcommissie heeft echter in een aantal beslissingen uit 2015 verduidelijkt onder welke voorwaarden dat volgens haar niet kan. Wat zijn die voorwaarden? Bent u nu zelf ook verplicht om die regels toe te passen? Hoe zit de wettelijke verdeling van kosten tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar eigenlijk in elkaar? Is er wel effectief sprake van een belastbaar voordeel als de vruchtgebruiker verbeteringswerken uitvoert? Hoe reageert u als de fiscus u dan toch wil belasten? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator