Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Bankgeheim

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INTERESTEN

Wanneer kan de fiscus de aftrek van interesten verwerpen?

Zoals we in een vorig advies meldden, heeft recente rechtspraak de aftrek van interesten op een lening om dividenden te financieren verworpen, omdat de interesten niet betaald zouden zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De verwerping van interesten wegens die reden is eerder zeldzaam. Op basis van welke specifieke wettelijke bepalingen kan de fiscus daarnaast interestkosten nog verwerpen? Wat heeft de hervorming van de vennootschapsbelasting daaraan gewijzigd? Een overzicht... Meer...

AANGIFTE

Vergeet uw buitenlandse rekeningen niet te melden bij het Centraal aanspreekpunt!

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) verzamelt nu ook gegevens over buitenlandse bankrekeningen van Belgische belastingplichtigen. Wat is precies de bedoeling van het CAP? Bestaat het bankgeheim dan niet meer? Kan uw controleur nu zomaar bij het CAP in uw bankgegevens gaan neuzen? Wanneer moet u buitenlandse bankrekeningen zelf spontaan melden bij het CAP? Wat moet u dan concreet melden en hoe gebeurt die melding? Moet u wakker liggen van het feit dat de fiscus nu, onder strikte voorwaarden, bij het CAP informatie kan vinden over uw buitenlandse rekeningen of is de relevantie daarvan beperkt? Meer...

CENTRAAL AANSPREEKPUNT

Weet de fiscus begin 2014 alles over uw bankrekeningen?

De recente berichten over de oprichting van een Centraal Aanspreekpunt (CAP) hebben voor ongerustheid gezorgd. Wordt het bankgeheim nu helemaal opgeheven? Wie moet er aangifte doen en wat wordt er precies aangegeven? Hoe zit het met effectenrekeningen? Moeten contracten ook aangegeven worden? Geldt dat ook voor een contract ‘vermogensbeheer’? Wanneer wel en wanneer niet? Welke rechten heeft u in het kader van de privacywetgeving? Onder welke voorwaarden kan de fiscus de gegevens van het CAP precies raadplegen? Meer...

BANKGEHEIM

Het einde van het (Belgische en inter­nationale) bankgeheim is nu écht wel nabij...

Zoals u weet, kan de fiscus niet zomaar privérekeningen inkijken bij de bank. Deze vallen in principe immers onder het zgn. bankgeheim en slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan de fiscus dit bankgeheim laten opheffen. Vanaf 1 juli 2011 zal het echter gemakkelijker worden voor de fiscus om dit bankgeheim toch op te heffen. Wat moet u daarover weten? Ook internationaal gezien verandert er het één en ander. Tot nu toe gaven (de meeste) andere landen enkel informatie door met betrekking tot rekeningen en interesten van een Belg in het buitenland. Binnenkort zal er echter ook over andere beleggingen en inkomsten informatie uitgewisseld worden. Wat zal er voortaan allemaal doorgegeven worden? Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator