Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Autokosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSWAGENS

Autofiscaliteit: wat verandert er in 2020?

Sinds in principe 01.01.2020 is de berekeningswijze voor de aftrekbeperking van autokosten veranderd. Voor zgn. valse hybrides moet bovendien zowel voor de aftrekbeperking als voor het voordeel alle aard (VAA) met een andere dan de officiële CO2 -uitstoot rekening gehouden worden. Een overzicht van de oude en nieuwe regels en van de belangrijkste aandachtspunten en tips... Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Waarom het best in 2019 nog investeren?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, wijzigen een aantal fiscale spelregels inzake investeringen. De gewijzigde bepalingen kunnen een incentive vormen om geplande investeringen − desgevallend vervroegd − alsnog binnen 2019 te structureren. Met welke fiscale maatregelen moet u daarbij zoal rekening houden? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Voordeel alle aard bedrijfswagens: hoe eigen bijdrage optimaliseren?

Volgens de media kregen de werknemers van een grote bank problemen met de fiscus omdat zij hun tankkosten in mindering brachten van het voordeel alle aard voor hun bedrijfswagen. Hoe pakt u zelf de zaken het best aan? Kunt u een medewerker meer nettoloon geven door hem toch een tankkaart ter beschikking te stellen en de kosten op zijn loon in te houden? Wat onderneemt u fiscaal gezien het best als een medewerker extra opties of een duurdere wagen wil financieren via een inhouding op zijn loon? Meer...

ACTIVITEIT AFBOUWEN

Uw activiteit afbouwen: gevolgen voor belastingen en sociale bijdragen?

Kunt u blijven rijden met uw bedrijfswagen en uw andere voordelen behouden wanneer u uw activiteit en uw loon afbouwt omdat uw kinderen geleidelijk in de zaak stappen? Moet u uw forfaitaire onkosten dan halveren? Dalen uw belastingen en uw sociale bijdragen dan ook met de helft? Heeft de verlaging van uw loon ook gevolgen voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Gebroken boekjaar: wanneer treedt het zomerakkoord in werking?

We gingen eerder reeds in op de maatregelen uit het zomerakkoord. Vanaf wanneer treden de belangrijkste maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking? Wat zijn de verschillen voor vennootschappen met een gebroken boekjaar? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als u plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als u een hybridewagen op het oog heeft. Waarom? Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet? Hoe realiseert u een nog groter fiscaal voordeel door met een financiële renting te werken? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming volgens de regering belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen... Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Nieuwe belasting op tankkaarten: geen ontsnappen aan?

Een nieuw jaar betekent altijd nieuwe fiscale regels. Sinds 1 januari 2017 is de verworpen uitgave op het voordeel auto fors gestegen als het bedrijf ook een tankkaart ter beschikking stelt. Wat is er precies veranderd? Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsleider of werknemer die met de auto rijdt? Kunt u die verworpen uitgave nog verminderen of zelfs helemaal vermijden, bv. door een eigen bijdrage in het voordeel auto te (laten) betalen? Meer...

BEROEPSKOSTEN

Kan de fiscus ‘overdreven’ autokosten zomaar verwerpen?

Als u met een luxueuze auto rijdt, dan is dat voor uw controleur vaak een doorn in het oog. Soms probeert hij uw autokosten dan deels te verwerpen omdat ze onredelijk zijn. Wanneer is er effectief sprake van kosten die ‘op onredelijke wijze de beroepsbehoefte overtreffen’? Gelden er daarvoor algemene regels? Wat moet de fiscus dan bewijzen en welk bewijs moet u zelf leveren? De fiscus verwerpt soms autokosten omdat ze hoger liggen dan anderhalve maal de kilometervergoeding van ambtenaren. Is dat terecht? Wat zegt de rechtspraak daarover? Wanneer zijn autokosten dan wel effectief overdreven? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Uw droomauto kopen, of toch beter de hybride versie of een elektrische auto?

Aangezien de fiscale kostprijs van een wagen de laatste jaren sterk gestegen is, houden veel bedrijfsleiders bij de keuze van hun nieuwe wagen nu ook rekening met de fiscale gevolgen van die keuze. Hoeveel kan het uw vennootschap en uzelf privé kosten aan belastingen als u toch gewoon kiest voor de wagen van uw dromen? Is opteren voor een hybride versie fiscaal gezien dan een voordeligere optie? Weegt dat voordeel ook op tegen de hogere aankoopprijs? En is een elektrische auto fiscaal gezien echt zo voordelig als meestal aangenomen wordt? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2020

Meer van Indicator