Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Autokosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSWAGENS

Voordeel alle aard bedrijfswagens: hoe eigen bijdrage optimaliseren?

Volgens de media kregen de werknemers van een grote bank problemen met de fiscus omdat zij hun tankkosten in mindering brachten van het voordeel alle aard voor hun bedrijfswagen. Hoe pakt u zelf de zaken het best aan? Kunt u een medewerker meer nettoloon geven door hem toch een tankkaart ter beschikking te stellen en de kosten op zijn loon in te houden? Wat onderneemt u fiscaal gezien het best als een medewerker extra opties of een duurdere wagen wil financieren via een inhouding op zijn loon? Meer...

ACTIVITEIT AFBOUWEN

Uw activiteit afbouwen: gevolgen voor belastingen en sociale bijdragen?

Kunt u blijven rijden met uw bedrijfswagen en uw andere voordelen behouden wanneer u uw activiteit en uw loon afbouwt omdat uw kinderen geleidelijk in de zaak stappen? Moet u uw forfaitaire onkosten dan halveren? Dalen uw belastingen en uw sociale bijdragen dan ook met de helft? Heeft de verlaging van uw loon ook gevolgen voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Gebroken boekjaar: wanneer treedt het zomerakkoord in werking?

We gingen eerder reeds in op de maatregelen uit het zomerakkoord. Vanaf wanneer treden de belangrijkste maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking? Wat zijn de verschillen voor vennootschappen met een gebroken boekjaar? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als u plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als u een hybridewagen op het oog heeft. Waarom? Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet? Hoe realiseert u een nog groter fiscaal voordeel door met een financiële renting te werken? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming volgens de regering belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen... Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Nieuwe belasting op tankkaarten: geen ontsnappen aan?

Een nieuw jaar betekent altijd nieuwe fiscale regels. Sinds 1 januari 2017 is de verworpen uitgave op het voordeel auto fors gestegen als het bedrijf ook een tankkaart ter beschikking stelt. Wat is er precies veranderd? Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsleider of werknemer die met de auto rijdt? Kunt u die verworpen uitgave nog verminderen of zelfs helemaal vermijden, bv. door een eigen bijdrage in het voordeel auto te (laten) betalen? Meer...

BEROEPSKOSTEN

Kan de fiscus ‘overdreven’ autokosten zomaar verwerpen?

Als u met een luxueuze auto rijdt, dan is dat voor uw controleur vaak een doorn in het oog. Soms probeert hij uw autokosten dan deels te verwerpen omdat ze onredelijk zijn. Wanneer is er effectief sprake van kosten die ‘op onredelijke wijze de beroepsbehoefte overtreffen’? Gelden er daarvoor algemene regels? Wat moet de fiscus dan bewijzen en welk bewijs moet u zelf leveren? De fiscus verwerpt soms autokosten omdat ze hoger liggen dan anderhalve maal de kilometervergoeding van ambtenaren. Is dat terecht? Wat zegt de rechtspraak daarover? Wanneer zijn autokosten dan wel effectief overdreven? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Uw droomauto kopen, of toch beter de hybride versie of een elektrische auto?

Aangezien de fiscale kostprijs van een wagen de laatste jaren sterk gestegen is, houden veel bedrijfsleiders bij de keuze van hun nieuwe wagen nu ook rekening met de fiscale gevolgen van die keuze. Hoeveel kan het uw vennootschap en uzelf privé kosten aan belastingen als u toch gewoon kiest voor de wagen van uw dromen? Is opteren voor een hybride versie fiscaal gezien dan een voordeligere optie? Weegt dat voordeel ook op tegen de hogere aankoopprijs? En is een elektrische auto fiscaal gezien echt zo voordelig als meestal aangenomen wordt? Meer...

WAGENPARK

Hoe de kosten van uw wagenpark nog beter onder controle houden?

Wat zijn de fiscale aandachtspunten i.v.m. BIV, btw en het voordeel van alle aard? Wat zijn daarnaast de operationele besparingsmogelijkheden? Waarom bepaalt u de leasebudgetten het best op basis van de ‘total cost of ownership’? Hoe doet u dat praktisch gezien? Waarom het aantal merken beperken? En hoe springt u om met eindecontractschade? Op welke punten van het leasecontract heeft u mogelijkheden tot optimalisatie? Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Auto’s: hoe voordeel alle aard en verworpen uitgaven nu fiscaal optimaliseren?

Er was recentelijk weer heel wat commotie over de fiscale behandeling van autokosten. Wat houdt het meest recente standpunt van de minister nu uiteindelijk in? Hoe kunt u de verworpen uitgaven nu nog verder beperken door met de effectieve privékilometers rekening te houden? Sinds 2012 moet uw vennootschap bijkomend 17% van het VAA aan de verworpen uitgaven toevoegen. Ontkomt u daaraan door uw loon te verhogen en een ‘eigen bijdrage’ te betalen? Wat zijn dan de nadelen? Wat is vandaag de beste strategie? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator