Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AFSCHRIJVINGEN

Nieuwe afschrijvingsregels: welke gevolgen voor uw investeringen in 2019 en 2020?

In de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting worden o.a. strengere fiscale afschrijvingsregels van kracht. Wat is er op het vlak van afschrijvingen nu precies gewijzigd, vanaf wanneer gelden de nieuwe regels, en wat zijn de gevolgen ervan voor de investeringen van uw vennootschap in 2019 en de investeringen die u dit jaar nog zou willen verrichten? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Waarom het best in 2019 nog investeren?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, wijzigen een aantal fiscale spelregels inzake investeringen. De gewijzigde bepalingen kunnen een incentive vormen om geplande investeringen − desgevallend vervroegd − alsnog binnen 2019 te structureren. Met welke fiscale maatregelen moet u daarbij zoal rekening houden? Meer...

VASTGOED

Koopt u een beleggingspand het best privé of met uw vennootschap?

U overweegt om een pand te kopen als belegging. Hoe doet u dat fiscaal gezien het best, met uw vennootschap of privé? Wat zijn de voor- en nadelen en risico’s van beide mogelijkheden? Waarom kunt u niet zomaar berekenen wat de beste keuze is? Hoe kiest u dan de voor u beste optie? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Te veel winst gemaakt in 2018: nu tijd voor actie!

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met uw boekhouder of financieel manager met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor het boekjaar 2018? Wat kan er vandaag niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog? Meer...

VERLIEZEN RECUPEREREN

Fiscale consolidatie: niet voor overgedragen verliezen?

Vanaf aanslagjaar 2020 komt er ook in ons land een beperkte vorm van fiscale consolidatie. Daarmee kunnen echter enkel verliezen van het lopende boekjaar gecompenseerd worden. Hoe zorgt u er dan toch voor dat u de overgedragen verliezen van het ene bedrijf van de groep in mindering kunt brengen van de winst van een ander bedrijf van de groep? Waarom is een fusie meestal geen goede oplossing? Kunt u meer bereiken door een vennootschap te liquideren? Meer...

INVESTERINGEN

Waarom zeker nu nog investeren?

Een aantal maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting maken het voor kmo-vennootschappen voordelig om investeringen voor 2020 uit te voeren. Wat zijn die maatregelen? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

De fiscale verschillen tussen kleine en grote vennootschappen na het zomerakkoord

De hervorming van de vennootschapsbelasting schaft enkele verschillen tussen kleine en grote vennootschappen af en voegt er nog enkele aan toe. Tijd voor een overzicht. Wanneer is een vennootschap fiscaal gezien klein? Welke gevolgen heeft dat in 2018 voor het tarief, voor investeringen en afschrijvingen, voor de rv en voor diverse gunstmaatregelen? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Waardering vruchtgebruik: aanvaardt de fiscus de formule-Ruysseveldt niet langer?

Sinds 2016 aanvaardt de Rulingcommissie waarderingen van een vruchtgebruik volgens de zgn. formule-Ruysseveldt niet langer. Veel controleurs ‘te velde’ volgen het standpunt van de Rulingcommissie. Met welke waardering kan de fiscus zich nu wel nog akkoord verklaren? Kan uw controleur de waardering van een vruchtgebruik dat al jaren loopt nu opnieuw in vraag stellen? Wanneer kunt u het nieuwe standpunt van de fiscus in uw voordeel aanwenden? Meer...

JAARAFSLUITING

Nu zeker een investeringsreserve aanleggen?

Kleine vennootschappen kunnen voor aanslagjaar 2018 voor het laatst een investeringsreserve aanleggen. Waarom is dat vooral nu bijzonder voordelig? Kunt u de investeringsreserve combineren met de verhoogde investeringsaftrek van 20%? Welke interessante mogelijkheid biedt het zomerakkoord u vanaf 2020 voor uw oude investeringsreserves en voor sommige andere oude reserves? Meer...

JAARAFSLUITING

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk? Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig? Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven? Meer...
Geactualiseerd op: 03.06.2020

Meer van Indicator