Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VASTGOED

Koopt u een beleggingspand het best privé of met uw vennootschap?

U overweegt om een pand te kopen als belegging. Hoe doet u dat fiscaal gezien het best, met uw vennootschap of privé? Wat zijn de voor- en nadelen en risico’s van beide mogelijkheden? Waarom kunt u niet zomaar berekenen wat de beste keuze is? Hoe kiest u dan de voor u beste optie? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Te veel winst gemaakt in 2018: nu tijd voor actie!

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met uw boekhouder of financieel manager met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor het boekjaar 2018? Wat kan er vandaag niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog? Meer...

VERLIEZEN RECUPEREREN

Fiscale consolidatie: niet voor overgedragen verliezen?

Vanaf aanslagjaar 2020 komt er ook in ons land een beperkte vorm van fiscale consolidatie. Daarmee kunnen echter enkel verliezen van het lopende boekjaar gecompenseerd worden. Hoe zorgt u er dan toch voor dat u de overgedragen verliezen van het ene bedrijf van de groep in mindering kunt brengen van de winst van een ander bedrijf van de groep? Waarom is een fusie meestal geen goede oplossing? Kunt u meer bereiken door een vennootschap te liquideren? Meer...

INVESTERINGEN

Waarom zeker nu nog investeren?

Een aantal maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting maken het voor kmo-vennootschappen voordelig om investeringen voor 2020 uit te voeren. Wat zijn die maatregelen? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

De fiscale verschillen tussen kleine en grote vennootschappen na het zomerakkoord

De hervorming van de vennootschapsbelasting schaft enkele verschillen tussen kleine en grote vennootschappen af en voegt er nog enkele aan toe. Tijd voor een overzicht. Wanneer is een vennootschap fiscaal gezien klein? Welke gevolgen heeft dat in 2018 voor het tarief, voor investeringen en afschrijvingen, voor de rv en voor diverse gunstmaatregelen? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Waardering vruchtgebruik: aanvaardt de fiscus de formule-Ruysseveldt niet langer?

Sinds 2016 aanvaardt de Rulingcommissie waarderingen van een vruchtgebruik volgens de zgn. formule-Ruysseveldt niet langer. Veel controleurs ‘te velde’ volgen het standpunt van de Rulingcommissie. Met welke waardering kan de fiscus zich nu wel nog akkoord verklaren? Kan uw controleur de waardering van een vruchtgebruik dat al jaren loopt nu opnieuw in vraag stellen? Wanneer kunt u het nieuwe standpunt van de fiscus in uw voordeel aanwenden? Meer...

JAARAFSLUITING

Nu zeker een investeringsreserve aanleggen?

Kleine vennootschappen kunnen voor aanslagjaar 2018 voor het laatst een investeringsreserve aanleggen. Waarom is dat vooral nu bijzonder voordelig? Kunt u de investeringsreserve combineren met de verhoogde investeringsaftrek van 20%? Welke interessante mogelijkheid biedt het zomerakkoord u vanaf 2020 voor uw oude investeringsreserves en voor sommige andere oude reserves? Meer...

JAARAFSLUITING

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk? Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig? Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hoe nu uw jaarafsluiting nog verder fiscaal optimaliseren?

Omdat de vennootschapsbelasting vanaf 2018 fors daalt, is het nu nog belangrijker om uw jaarafsluiting voor 2017 fiscaal te optimaliseren. Wat kunt u vandaag nog extra ondernemen? Hoe boekt u dit jaar zoveel mogelijk afschrijvingen? Wanneer kunt u een uitzonderlijke afschrijving boeken? Is het een goed idee om nu voorzieningen aan te leggen en meerwaarden gespreid te laten belasten? Wat zijn dan de aandachtspunten? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Gebroken boekjaar: wanneer treedt het zomerakkoord in werking?

We gingen eerder reeds in op de maatregelen uit het zomerakkoord. Vanaf wanneer treden de belangrijkste maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking? Wat zijn de verschillen voor vennootschappen met een gebroken boekjaar? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Meer...
Geactualiseerd op: 22.10.2019

Meer van Indicator