Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Gebroken boekjaar: wanneer treedt het zomerakkoord in werking?

We gingen eerder reeds in op de maatregelen uit het zomerakkoord. Vanaf wanneer treden de belangrijkste maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking? Wat zijn de verschillen voor vennootschappen met een gebroken boekjaar? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming volgens de regering belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen... Meer...

ZAKENDOEN IN AZIË

Go East: expansie naar Azië via een hoofdkwartier in Hongkong of Singapore?

Steeds meer ondernemingen richten hun pijlen op Azië om tegen een competitieve prijs producten aan te kopen, om ter plaatse te produceren of om een nieuwe afzetmarkt aan te boren. Waarom kan het (fiscaal) interessant zijn om uw Aziatische activiteiten te organiseren via een hoofdkwartier in Hongkong of Singapore? Onder welke voorwaarden zijn inkomsten uit die landen in België vrijgesteld van vennootschaps- of personenbelasting? Is dat gunstige fiscaal regime dan geen hinderpaal voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in België? Meer...

KLEINE VENNOOTSCHAPPEN

Langer ‘klein’ blijven heeft zo zijn (fiscale) voordelen...

Vennootschappen die ‘klein’ zijn volgens de criteria van art. 15 van het Wetboek van Vennootschappen, genieten in de vennootschapsbelasting een aantal voordelen. Wat zijn de criteria om te bepalen of uw vennootschap al dan niet klein is? Hoe moet u die criteria berekenen als uw vennootschap deel uitmaakt van een groep van vennootschappen? Wat zijn de regels als een boekjaar over meer of minder dan 12 maanden loopt? Welke fiscale voordelen geniet een kleine vennootschap zoal? Wat zijn de voordelen als u investeert en op die investeringen afschrijft? Zijn er ook voordelen als u vastgeklikte reserves uitkeert of na een nieuwe kapitaalverhoging een dividend uitbetaalt? Welke andere voordelen zijn er daarnaast? Meer...

WINSTOPTIMALISATIE

Vandaag uw winst nog bijsturen: kosten vooruitbetalen of investeringen vervroegen?

Wat kunt u nog snel vóór het einde van het boekjaar doen om uw belastbare winst te drukken? Wat zijn de voorwaarden om vooruitbetaalde kosten fiscaal in rekening te kunnen brengen? Hoe kunt u optimaliseren door huur vooruit te betalen? Welke impact heeft dat voor de verhuurder? Is kosten vooruitbetalen enkel voor huur mogelijk? Kmo’s kunnen altijd een volledig boekjaar afschrijven, zelfs al doen zij de investering pas op 31 december. Hoe kunt u investeringen ‘vervroegen’? Wat zijn de spelregels? Volstaat het om een voorschot te betalen? Vanaf 1 januari 2014 is er opnieuw een investeringsaftrek voor kmo’s. Is dat een goede reden om investeringen uit te stellen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator