Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Restschenking voor de Nederlandse notaris: twee keer bingo of twee keer erfbelasting?

Wie naar de Nederlandse notaris stapt voor een restschenking van zijn vastgoedvennootschap, maatschap of beleggingsportefeuille, ontsnapt met wat geluk twee generaties lang aan erfbelasting. Maar als u pech heeft, betaalt u toch twee keer erfbelasting. Hoe zit dat precies in elkaar en hoe vermijdt u dat u twee keer erfbelasting betaalt? Meer...

BESCHERMING PARTNER

Inbreng in de huwgemeenschap of schenking aan uw partner: hoe kiezen?

Als een van de partners een belangrijk eigen vermogen heeft, dan kan het in het kader van een successieplanning interessant zijn om vermogensbestanddelen in te brengen in de huwgemeenschap. Wat zijn daarvan de gevolgen als het dan later toch tot een relatiebreuk komt? Kan een schenking tussen echtgenoten soms een beter alternatief zijn? Waarom voorziet u dan altijd het best een beding van terugkeer? Meer...

BESCHERMING PARTNER

Bescherming van uw nieuwe partner en van uw kinderen: een gulden middenweg?

Omdat de langstlevende echtgenoot enkel het vruchtgebruik van de nalatenschap verkrijgt en omdat de niet-gemeenschappelijke kinderen dit vruchtgebruik kunnen laten omzetten, is de langstlevende partner vaak onvoldoende beschermd, zelfs als u opnieuw huwt. Als u de volle eigendom toebedeelt aan uw partner, benadeelt u uw kinderen omdat zij niet van hun stiefouder erven. Hoe kunt u uw partner meer beschermen zonder uw kinderen te benadelen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Restschenking: fiscaal geniaal, maar in de praktijk vaak zonder uitwerking?

Met een restschenking kunt u een vermogen twee generaties verder doorschuiven zonder erf- of schenkbelasting te betalen. In de praktijk brengt zo’n restschenking echter tal van problemen mee en leidt ze soms tot ongewenste gevolgen. Hoe vermijdt u dat? Is uw vermogen vooraf in een maatschap onderbrengen een goede oplossing? Wanneer is verzaken aan de schenking een interessante optie? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hervorming erfbelasting in het Vlaams gewest

De Vlaamse regering heeft op 23 februari 2018 een hervorming van de erfbelasting goedgekeurd. De nieuwe regels zullen in principe op 1 september 2018 ingaan. Wat verandert er aan de tarieven en de vrijstellingen? Voor wie wordt erven nu goedkoper? Waarom blijft een duolegaat toch aangewezen als u enkel verre verwanten nalaat? Kunt u nu zelf eenvoudiger een erfenissprong organiseren ten voordele van uw kinderen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking: fiscaal optimaliseren via de wettelijke ‘inbreng’?

De meeste schenkingen en bankgiften gebeuren als voorschot op een erfenis. Dat betekent dat ze bij het overlijden van de schenker ‘verrekend’ en eventueel ‘ingebracht’ moeten worden om de gelijkheid tussen de erfgenamen te behouden. Moet er dan toch nog erfbelasting op die goederen betaald worden, ook al zijn ze weggeschonken? En hoe kunt u fiscaal optimaliseren tussen echtgenoten door gebruik te maken van die inbreng? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Te vroeg om te schenken aan uw kinderen? ‘Parkeer’ uw vermogen tussen de ouders!

Veel ouders willen al een successieplanning uitwerken terwijl ze het eigenlijk nog te vroeg vinden om al te schenken aan hun kinderen. Kan een (wederzijdse) schenking van eigen vermogen tussen de ouders dan een oplossing zijn? Kunt u er dan via een beding van terugkeer voor zorgen dat het geschonkene bij het vooroverlijden van uw partner belastingvrij naar u terugkeert en dus te allen tijde buiten het bereik van de erfbelasting blijft? Is zo’n wederzijdse schenking met een beding van terugkeer ook een oplossing om uw partner beter te beschermen? Hoe springt u dan om met het risico dat zo’n schenking te allen tijde herroepbaar is? En waarom is een wederzijdse schenking fiscaal extra voordelig? Meer...

SCHENKING

Schenken, maar dan wel alleen om een onroerend goed te kopen?

Ouders willen hun kinderen soms een duwtje in de rug geven bij de start van hun actieve beroepsleven door hen een som geld te schenken. Meestal willen die ouders dan vermijden dat hun kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een speedboot, exotische reizen, ... of andere frivoliteiten. De ouders denken er dan bv. aan om in de schenkingsakte op te nemen dat het geld enkel gebruikt mag worden voor de aankoop van vastgoed. Kan dat? Welke andere voorwaarden kunt u als ouder nog overwegen? En wanneer zijn die voorwaarden ook fiscaal interessant? Meer...

SUCCESSIERECHTEN

Vermijd problemen door erfenissen en schenkingen traceerbaar te houden!

Wat u tijdens een huwelijk via een schenking of erfenis verkrijgt, is een eigen goed. Bij het overlijden van uw partner betaalt u op eigen goederen vanzelfsprekend geen successierechten. U moet echter wel kunnen bewijzen dat het goed eigen is. Hoe kunt u dat doen? Waarom schrijft u dat geld of die effecten beter niet over naar een gemeenschappelijke rekening? Is het soms ook voor de schenker belangrijk dat de geschonken goederen identificeerbaar blijven? Wat is het nut van een beding van terugkeer? Hoe zorgt u er dan praktisch voor dat de geschonken goederen bij overlijden van de begunstigde ook naar u kunnen terugkeren? Wat is het voordeel van een restschenking? Hoe zorgt u er als schenker voor dat het duidelijk blijft welke goederen achteraf aan de tweede begunstigde toekomen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe zorgt u ervoor dat een ‘restschenking’ geen papieren fiscale optimalisatie wordt?

Een ‘restschenking’ of ‘doorschuifschenking’ is een fiscaal interessant instrument inzake successieplanning, omdat het toelaat om twee generaties lang te ontsnappen aan successie­rechten en soms zelfs ook aan schenkingsrechten. Wordt er echter niet goed opgelet, dan is de kans groot dat er na verloop van tijd niets meer overschiet van de volledige fiscale optimalisatie. Hoe komt dat? En hoe kunt u er op een relatief eenvoudige manier voor zorgen dat het fiscaal voordeel blijft bestaan? Meer...
Geactualiseerd op: 29.05.2020

Meer van Indicator