Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHENKING

Beding van terugkeer: valkuilen en oplossingen

Bij de meeste schenkingen wordt een beding van terugkeer ingebouwd. Daardoor keert het geschonkene terug naar de schenker indien de begiftigde vóór de schenker overlijdt. Wat houdt die terugkeer in de praktijk concreet in? Voor welke (fiscale) valstrikken moet u opletten en hoe lost u dit eenvoudig op? Meer...

NALATENSCHAP

Erfovereenkomsten: ook in nieuw samengestelde gezinnen?

Vandaag is het onder bepaalde, strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door één of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

SCHENKING

Schenking met ‘uitgesteld meesterschap’: erfrechtelijke gevolgen?

Ouders die schenken willen vaak de gelijkheid tussen hun kinderen bewaren. Het nieuwe erfrecht verrekent een schenking erfrechtelijk echter verschillend naargelang van de specifieke voorwaarden en lasten die aan de schenking gekoppeld zijn. Tegen welke waarde moeten schenkingen verrekend worden? Wanneer is er sprake van een ‘uitgesteld meesterschap’ en wat zijn daarvan de gevolgen voor de waardering van de schenking? Meer...

ERFRECHT

Nieuw erfrecht: gevolgen voor de langstlevende

Hoewel het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking getreden is noch het wettelijk noch het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigt, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen het oude en het nieuwe erfrecht. Wat verandert er voor schenkingen die u vóór uw huwelijk verricht heeft? Wat houdt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik concreet in? Gelden er ook nieuwe regels voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking: verklaring tot behoud nu tot 1 september 2019 mogelijk, wanneer zinvol?

Het nieuwe erfrecht heeft de manier gewijzigd waarop schenkingen bij uw overlijden gewaardeerd worden. Wat houden de nieuwe regels concreet in? Die nieuwe regels gelden ook voor schenkingen uit het verleden. U kunt echter een ‘verklaring tot behoud’ afleggen, waardoor de oude regels blijven gelden. Wanneer is dat vooral zinvol? Meer...

SCHENKING

Beding van terugkeer: aandachtspunten?

Via een beding van terugkeer keert het geschonkene naar u terug als de begiftigde voor u overlijdt. Wanneer is zo’n beding vooral zinvol? Wat gebeurt er dan als het goed intussen verkocht is of wederbelegd? Onder welke voorwaarden keert het in de plaats gekomen goed dan naar u terug? Wanneer voorziet u dan het best een beding van zaakvervanging en wanneer niet? En ten slotte, hoe zit dat allemaal fiscaal? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Levensverzekeringen en het nieuwe erfrecht: uw kinderen gelijk behandelen of net niet?

Als u een van uw kinderen wilt bevoordelen, dan kunt u overwegen dat kind als begunstigde van een levensverzekering aan te duiden. De regels van inbreng zijn immers anders voor levensverzekeringen dan voor klassieke schenkingen. Hoe werken die regels precies? De nieuwe Erfwet die op 1 september 2018 ingaat stelt een einde aan deze ongelijkheid. Hoe pakt u daarna de zaken aan als u toch een kind wilt begunstigen? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Erfwet voor uw bestaande levensverzekeringen? Meer...

FAMILIALE ONDERNEMING

Uw bedrijf schenken of geschonken: opgelet voor de gevolgen van het nieuwe erfrecht!

U kunt uw familiebedrijf in de drie gewesten schenken tegen 0% schenkbelasting. Meestal gebeurt die schenking dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht zal echter vanaf 1 september 2018 een belangrijk ongewenst gevolg hebben voor dat soort schenkingen, ook als de schenking vóór die datum gebeurde. Hoe zit dat precies? Welke maatregelen kunt u voor schenkingen uit het verleden én voor nieuwe schenkingen treffen om die ongewenste effecten tegen te gaan? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Inbreng en inkorting: soms onverwachte gevolgen bij een vrijwillige erfenissprong

Als u de erfenis van uw ouder verwerpt om zo een generatiesprong te realiseren, kunnen er onverwachte gevolgen opduiken. Uw kind moet dan de schenkingen die u zelf eventueel van uw ouder kreeg ook inbrengen, hoewel die deel uitmaken van uw vermogen. Hoe zit dat precies? Daarnaast komt de gelijkheid tussen uw kinderen in het gedrang als u het ene kind een geldsom schonk en het andere begunstigde via een levensverzekering. Hoe lost u dat nog op? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking: fiscaal optimaliseren via de wettelijke ‘inbreng’?

De meeste schenkingen en bankgiften gebeuren als voorschot op een erfenis. Dat betekent dat ze bij het overlijden van de schenker ‘verrekend’ en eventueel ‘ingebracht’ moeten worden om de gelijkheid tussen de erfgenamen te behouden. Moet er dan toch nog erfbelasting op die goederen betaald worden, ook al zijn ze weggeschonken? En hoe kunt u fiscaal optimaliseren tussen echtgenoten door gebruik te maken van die inbreng? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator