Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WETTELIJK SAMENWONEN

Effectieve en vermoedelijke schenkingen tussen samenwonenden

In het licht van het hervormde erfrecht is het nuttig om stil te staan bij de erfrechtelijke positie van wettelijk samenwonenden. De langstlevende erft het vruchtgebruik van het aandeel van de overledene in de gezinswoning, althans indien de langstlevende geen afstammeling is. Met een schenking of een testament kunt u de langstlevende partner meer beschermen. Het Burgerlijk Wetboek voorziet evenwel ook in een vermoeden van schenking wanneer de langstlevende een erfgenaam is van de vooroverledene. Waarom moet u daarmee opletten? Meer...

SCHENKING

Schenking roerende goederen: aanwas, terugval of wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

Als u een goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, dan dooft dat vruchtgebruik uit bij uw overlijden en wordt de begiftigde volle eigenaar. Hoe kunt u het vruchtgebruik dan toch doen toekomen aan uw partner, als u (samen) de blote eigendom van het goed geschonken heeft aan uw kinderen? Opteert u dan het best voor het wettelijk opvolgend vruchtgebruik, de conventionele terugval of de conventionele aanwas? Meer...

NALATENSCHAP

Erfovereenkomsten: ook in nieuw samengestelde gezinnen?

Vandaag is het onder bepaalde, strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door één of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

SCHENKING

Schenking met ‘uitgesteld meesterschap’: erfrechtelijke gevolgen?

Ouders die schenken willen vaak de gelijkheid tussen hun kinderen bewaren. Het nieuwe erfrecht verrekent een schenking erfrechtelijk echter verschillend naargelang van de specifieke voorwaarden en lasten die aan de schenking gekoppeld zijn. Tegen welke waarde moeten schenkingen verrekend worden? Wanneer is er sprake van een ‘uitgesteld meesterschap’ en wat zijn daarvan de gevolgen voor de waardering van de schenking? Meer...

SCHENKING

Indexatie van schenkingen: opgelet voor de gevolgen bij uw overlijden

De waardering van schenkingen voor de berekening van inbreng of inkorting gebeurt bij uw overlijden in principe volgens de geïndexeerde intrinsieke waarde. Hoe werken inbreng en inkorting en hoe gebeurt die indexatie? Tot welke onaangename gevolgen kan de discrepantie tussen de geïndexeerde en de reële economische waarde aanleiding geven? Kunt u in onderling overleg van die regels afwijken? Meer...

ERFRECHT

Nieuw erfrecht: gevolgen voor de langstlevende

Hoewel het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking getreden is noch het wettelijk noch het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigt, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen het oude en het nieuwe erfrecht. Wat verandert er voor schenkingen die u vóór uw huwelijk verricht heeft? Wat houdt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik concreet in? Gelden er ook nieuwe regels voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Waardering vruchtgebruik in familiale context: ongewenste gevolgen voor langstlevende?

In de familiale context worden we vaak met vruchtgebruik geconfronteerd. Zo erft de langstlevende in principe het vruchtgebruik, terwijl de kinderen de blote eigendom erven. Wanneer kan dat vruchtgebruik omgezet worden? Kunt u uw kinderen het recht ontnemen de omzetting te vragen? Welke nadelige gevolgen kan het verschil tussen de fiscale en de burgerrechtelijke waardering van het vruchtgebruik dan hebben voor de langstlevende, vooral in nieuw samengestelde gezinnen? Hoe vermijdt u dat probleem? Meer...

SCHENKING

Hoe familiesouvenirs en familiejuwelen schenken?

U vindt ze terug in elke familie: familieportretten, decoraties, brieven, nota’s, juwelen, … Is de schenking van dergelijke voorwerpen onderhevig aan specifieke regels? Volgens veel mensen heeft het oudste kind dan bv. een voorrecht. Klopt dat? Hoe kunt u als schenker toch nog levenslang in het bezit blijven van deze voorwerpen? Is schenken met voorbehoud van vruchtgebruik ook bij een handgift mogelijk? Meer...

SCHENKING

Inbreng en inkorting: definieer het voorwerp van uw schenking correct

Schenkingen zijn onderhevig aan de regels van inbreng en inkorting. Wat houden die regels precies in en wat zijn de concrete gevolgen ervan? Aangezien de waarde van roerende en onroerende goederen bij inbreng en inkorting anders bepaald wordt, is het belangrijk om het voorwerp van uw schenking nauwkeurig te omschrijven. Wat is het voorwerp van de schenking als u de aankoop van een onroerend goed op naam van uw kind financiert of iemand begunstigt via een levensverzekering? Waarom is het precieze voorwerp van een schenking bepalen in een aantal andere gevallen minder evident en wat doet u dan concreet? Meer...

SCHENKING

Schenken, maar dan wel alleen om een onroerend goed te kopen?

Ouders willen hun kinderen soms een duwtje in de rug geven bij de start van hun actieve beroepsleven door hen een som geld te schenken. Meestal willen die ouders dan vermijden dat hun kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een speedboot, exotische reizen, ... of andere frivoliteiten. De ouders denken er dan bv. aan om in de schenkingsakte op te nemen dat het geld enkel gebruikt mag worden voor de aankoop van vastgoed. Kan dat? Welke andere voorwaarden kunt u als ouder nog overwegen? En wanneer zijn die voorwaarden ook fiscaal interessant? Meer...
Geactualiseerd op: 02.06.2020

Meer van Indicator