Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Waarom het best in 2019 nog investeren?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, wijzigen een aantal fiscale spelregels inzake investeringen. De gewijzigde bepalingen kunnen een incentive vormen om geplande investeringen − desgevallend vervroegd − alsnog binnen 2019 te structureren. Met welke fiscale maatregelen moet u daarbij zoal rekening houden? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Te veel winst gemaakt in 2018: nu tijd voor actie!

Nu het einde van het boekjaar nadert, bekijkt ook u wellicht met uw boekhouder of financieel manager met welke verrichtingen u de belastbare winst van de vennootschap nog kunt verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting van 2017 heeft enkele van die optimalisatietechnieken afgeschaft of beperkt. Hoe zit dat voor het boekjaar 2018? Wat kan er vandaag niet meer en wat kan er (voorlopig) wel nog? Meer...

INVESTERINGEN

Waarom zeker nu nog investeren?

Een aantal maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting maken het voor kmo-vennootschappen voordelig om investeringen voor 2020 uit te voeren. Wat zijn die maatregelen? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

De fiscale verschillen tussen kleine en grote vennootschappen na het zomerakkoord

De hervorming van de vennootschapsbelasting schaft enkele verschillen tussen kleine en grote vennootschappen af en voegt er nog enkele aan toe. Tijd voor een overzicht. Wanneer is een vennootschap fiscaal gezien klein? Welke gevolgen heeft dat in 2018 voor het tarief, voor investeringen en afschrijvingen, voor de rv en voor diverse gunstmaatregelen? Meer...

JAARAFSLUITING

Nu zeker een investeringsreserve aanleggen?

Kleine vennootschappen kunnen voor aanslagjaar 2018 voor het laatst een investeringsreserve aanleggen. Waarom is dat vooral nu bijzonder voordelig? Kunt u de investeringsreserve combineren met de verhoogde investeringsaftrek van 20%? Welke interessante mogelijkheid biedt het zomerakkoord u vanaf 2020 voor uw oude investeringsreserves en voor sommige andere oude reserves? Meer...

JAARAFSLUITING

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk? Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig? Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming volgens de regering belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een reeks compenserende maatregelen. Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen... Meer...

LIQUIDATIE

Uw bedrijf stopzetten: hoe de roerende voorheffing bij de vereffening optimaliseren?

Wanneer u uw vennootschap liquideert, moet u roerende voorheffing inhouden op de liquidatiebonus. Hoe bespaart u dan rv door maximaal winsten over te boeken naar de liquidatiereserves? Hoe optimaliseert u daarnaast de timing van de afsluiting van de vereffening? Wanneer verkoopt u ten slotte de activa van de vennootschap het best? En waarom laat u de belastingvrije reserves beter vóór het afsluiten van de vereffening al belasten? Meer...

MEERWAARDEN

Hoe maximaal fiscaal optimaliseren met de gespreide belasting van meerwaarden?

Wat zijn de spelregels als u meerwaarden gespreid wilt laten belasten? Is er daarbij een verschil tussen vrijwillig gerealiseerde en gedwongen meerwaarden? Hoe bepaalt u de herbeleggingstermijn precies? Welke investeringen in gebouwen komen in aanmerking? Wat doet u het best als u niet tijdig kunt herbeleggen? Hoe vermijdt u dan nalatigheidsinteresten? Waarmee houdt u bij het berekenen van de voorziening voor uitgestelde belastingen rekening om uw notionele interestaftrek te optimaliseren? Welke andere optimalisaties zijn er mogelijk? Meer...

MEERWAARDEN

Gespreide taxatie van meerwaarden bij een belastingvrije fusie of splitsing?

Gerealiseerde meerwaarden op vaste activa kunt u in de regel gespreid laten belasten, mits u de verkoopprijs binnen een termijn van drie of vijf jaar herbelegt. Komen activa die uw vennootschap bij een fusie of andere belastingvrije reorganisatie verwerft ook in aanmerking als herbelegging? Wat zegt de rechtspraak daarover? Zo’n gespreide taxatie is enkel mogelijk voor activa die u vóór de verkoop reeds vijf jaar aanhield. Wanneer begint die termijn volgens de fiscus te lopen als u de activa via zo’n belastingvrije reorganisatie verwerft? Welk interessant standpunt nam de Rulingcommissie daarover onlangs in? Meer...
Geactualiseerd op: 06.12.2019

Meer van Indicator