Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHENKING

Beding van terugkeer: valkuilen en oplossingen

Bij de meeste schenkingen wordt een beding van terugkeer ingebouwd. Daardoor keert het geschonkene terug naar de schenker indien de begiftigde vóór de schenker overlijdt. Wat houdt die terugkeer in de praktijk concreet in? Voor welke (fiscale) valstrikken moet u opletten en hoe lost u dit eenvoudig op? Meer...

NALATENSCHAP

Erfovereenkomsten: ook in nieuw samengestelde gezinnen?

Vandaag is het onder bepaalde, strikte voorwaarden toegelaten om afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Een globale erfovereenkomst kan uitsluitend gesloten worden door één of beide ouders samen met al hun (stief)kinderen. Kunt u als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner hierin betrokken worden? Wat zijn daarvan de gevolgen? Meer...

NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN

Valkeniersbeding: uw kinderen nu na een tweede huwelijk nog beter beschermen?

Een tweede huwelijk kan grote gevolgen hebben voor het erfrecht van uw kinderen uit een vorige relatie. Hoe kunt u er in samenspraak met uw nieuwe partner via een zgn. Valkeniers-clausule voor zorgen dat uw kinderen beter beschermd zijn en dus minder moeite hebben met het huwelijk? Het nieuwe erfrecht heeft de mogelijkheid voor de partners om elkaars erfrechten te beperken nu nog uitgebreid, maar anderzijds wordt het invoeren van deze regeling nu onderworpen aan een strikt na te leven procedure. Wat moet u daarover zoal weten? Meer...

ERFRECHT

Nieuw erfrecht: gevolgen voor de langstlevende

Hoewel het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking getreden is noch het wettelijk noch het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot wijzigt, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen het oude en het nieuwe erfrecht. Wat verandert er voor schenkingen die u vóór uw huwelijk verricht heeft? Wat houdt het wettelijk opvolgend vruchtgebruik concreet in? Gelden er ook nieuwe regels voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe vermijdt u later ruzie tussen uw erfgenamen?

In vier op de tien gevallen leidt een erfenis tot ruzie tussen de erfgenamen. Vanaf 1 september 2018 kunt u dat vermijden door vooraf een erfovereenkomst te sluiten. Wat kunt u daarin zoal regelen? Hoe kunt u er daarnaast tijdens uw leven via een aantal eenvoudige ingrepen voor zorgen dat de kans op een familieruzie een stuk kleiner wordt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Generatiesprong: nu meer mogelijkheden?

Via een generatiesprong komt een nalatenschap rechtstreeks bij de kleinkinderen terecht. Daarnaast realiseert u zo ook een fiscale besparing. Welke afspraken kunt u nu als ouder ten gevolge van het nieuwe erfrecht zelf met de grootouders maken over zo’n generatiesprong? Wat zijn dan de aandachtspunten? U kunt als ouder ook zelf een generatiesprong organiseren door uw aandeel in de nalatenschap te verwerpen. Is dat ook fiscaal voordelig? Wat zijn de nadelen van die oplossing? Welke extra mogelijkheden biedt de hervorming van de Vlaamse erfbelasting u binnenkort? Meer...

VRUCHTGEBRUIK

Waardering vruchtgebruik in familiale context: ongewenste gevolgen voor langstlevende?

In de familiale context worden we vaak met vruchtgebruik geconfronteerd. Zo erft de langstlevende in principe het vruchtgebruik, terwijl de kinderen de blote eigendom erven. Wanneer kan dat vruchtgebruik omgezet worden? Kunt u uw kinderen het recht ontnemen de omzetting te vragen? Welke nadelige gevolgen kan het verschil tussen de fiscale en de burgerrechtelijke waardering van het vruchtgebruik dan hebben voor de langstlevende, vooral in nieuw samengestelde gezinnen? Hoe vermijdt u dat probleem? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Levensverzekeringen en het nieuwe erfrecht: uw kinderen gelijk behandelen of net niet?

Als u een van uw kinderen wilt bevoordelen, dan kunt u overwegen dat kind als begunstigde van een levensverzekering aan te duiden. De regels van inbreng zijn immers anders voor levensverzekeringen dan voor klassieke schenkingen. Hoe werken die regels precies? De nieuwe Erfwet die op 1 september 2018 ingaat stelt een einde aan deze ongelijkheid. Hoe pakt u daarna de zaken aan als u toch een kind wilt begunstigen? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Erfwet voor uw bestaande levensverzekeringen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hervorming erfbelasting in het Vlaams gewest

De Vlaamse regering heeft op 23 februari 2018 een hervorming van de erfbelasting goedgekeurd. De nieuwe regels zullen in principe op 1 september 2018 ingaan. Wat verandert er aan de tarieven en de vrijstellingen? Voor wie wordt erven nu goedkoper? Waarom blijft een duolegaat toch aangewezen als u enkel verre verwanten nalaat? Kunt u nu zelf eenvoudiger een erfenissprong organiseren ten voordele van uw kinderen? Meer...

SCHENKING

Via twee klassieke schenkingstechnieken schenkingen uit het verleden ‘rechtzetten’?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik of met rentelast (lijfrente) wordt in de praktijk heel vaak gebruikt om iets te schenken aan bv. de kinderen en toch nog inkomsten te behouden. Deze klassieke schenkingstechnieken kunnen echter ook gebruikt worden om bv. een kind dat meer pech heeft gehad in het leven te bevoordelen ten opzichte van de andere kinderen. Het kan echter ook omgekeerd, nl. dat u deze technieken gebruikt wanneer bv. het ene kind meer heeft gekregen dan het andere (in werkelijkheid of louter vanuit juridisch oogpunt) en u bepaalde zaken uit het verleden terug wilt ‘rechtzetten’. Hoe moet u dan concreet te werk gaan? Meer...
Geactualiseerd op: 27.05.2020

Meer van Indicator