Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SCHENKING

Geld of effecten schenken zonder (Belgische) notaris?

Wie geld of effecten schenkt voor een Belgische notaris betaalt 3% schenkbelasting en het ereloon van de notaris (± € 1.800). Wat zijn de alternatieven als u liever niet naar de notaris stapt om zo de schenkbelasting en het ereloon te vermijden? Hoe kunt u dan toch nog op veilig spelen? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een vrijwillige of een flexibele erfenissprong, of toch een (beter) alternatief?

Als u de nalatenschap van uw ouders wilt doorschuiven naar uw eigen kinderen, dan kunt u in de drie gewesten opteren voor de vrijwillige erfenissprong en in Vlaanderen ook voor de flexibele erfenissprong. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van die twee vormen van erfenissprong? Zijn de fiscale gevolgen anders naargelang van het gewest? Bestaan er soms ook (betere) alternatieven? Wanneer zijn die vooral zinvol? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking met voorbehoud vruchtgebruik: nu ook na drie jaar toch nog erfbelasting?

De Vlaamse Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij niet-geregistreerde schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik altijd aan de erfbelasting zullen onderwerpen, zelfs als de schenker na de schenking nog drie jaar in leven blijft. Geldt dat nieuwe standpunt van de Vlabel ook voor schenkingen die u al eerder deed? Welke alternatieven zijn er nu nog om toch te schenken zonder schenkbelasting of erfbelasting te betalen? Hoe kunt u ook dan nog inkomsten uit uw vermogen en/of een stuk controle behouden? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenkbelasting van 3%: zijn er betere alternatieven?

Een beleggingsportefeuille, een patrimoniumvennootschap of een kunstcollectie schenken voor een Belgische notaris heeft als voordeel dat u 3% of 3,3% schenkbelasting en het ereloon van de notaris betaalt, waarmee alles definitief geregeld is, zelfs als de schenker binnen de drie jaar overlijdt. Dat lijkt aantrekkelijk, maar toch is dat vaak de duurste oplossing. Welke alternatieven heeft u zoal? Kunt u de schenking ook zelf registreren, meteen na de schenking, of pas wanneer de schenker ernstig ziek wordt? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Hoe kunt u zich via een verzekering indekken tegen het risico dat de schenker plots overlijdt? Kunt u dan fiscaal nog verder optimaliseren? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wanneer kunt u 100% veilig schenken zonder notaris?

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet een schenking gebeuren via een notariële akte. Op dat principe bestaan echter een paar belangrijke uitzonderingen die in de praktijk voor verwarring zorgen. Waarom is schenken zonder notariële akte goedkoper? Wanneer kunt u dat ook 100% veilig doen en wanneer niet? En wat zijn de twijfelgevallen waarin er in de praktijk weleens vaker zonder notariële akte geschonken wordt terwijl u eigenlijk toch beter het zekere voor het onzekere neemt en toch beter met een notariële akte werkt? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking met last: hoe het minder bekende fiscale addertje vermijden?

Als u nu al wilt schenken, maar er toch zeker van wilt zijn dat u later niets tekortkomt, dan is een schenking met een rentelast een goede oplossing. Waarom maakt u die rentelast dan het best facultatief? Wanneer leidt zo’n schenking met rentelast bij het overlijden van de eerste ouder toch nog tot bijkomende successierechten? Hoe kunt u dat vermijden? Is het zinvol om vóór de schenking uw huwelijksstelsel te wijzigen in een ‘scheiding van goederen’? Wat komt daar zoal bij kijken? Kan een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik dan een goed fiscaal alternatief zijn? Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Meer...

SCHENKINGEN

Hoe optimaal roerende goederen schenken?

Als u onroerende goederen schenkt, moet u naar de notaris. U betaalt dan sowieso schenkingsrechten. Wie geen schenkingsrechten wil betalen bij een schenking van roerende goederen, heeft vaak de keuze tussen een handgift, een bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van een hand- of bankgift? Wanneer moet u toch naar een (Nederlandse) notaris? Wat is de beste strategie om goedkoop en toch juridisch en fiscaal sluitend te schenken? Welke oplossing kiest u voor geld en effectenportefeuilles of voor waardevolle materiële voorwerpen? Kunt u ook een beleggingsverzekering (Tak 21 of 23) schenken en hoe pakt u dat aan? Meer...

BEWIJSDOCUMENT

Versnipperde bank- of factuurgiften bewijzen: volstaat één document?

Wanneer ouders geld schenken aan hun kinderen, dan willen zij meestal graag dat het geld goed besteed wordt. Vaak helpen zij hun kinderen bij bouw- of verbouwplannen door een aantal kosten te betalen. Ofwel betalen ze de factuur rechtstreeks, ofwel schrijven ze het geld over op de rekening van hun kind. Op het einde van de rit zijn er dan vaak een hele reeks betalingen gebeurd. Hoe zorgt u ervoor dat dit allemaal fiscaal sluitend is? En hoe zorgt u voor een duidelijke en correcte situatie t.o.v. de andere kinderen? Maakt u het best één bewijsttuk op of werkt u beter met aparte documenten? Meer...

NEDERLANDSE NOTARIS

Wanneer is de Nederlandse notaris tegenwoordig nog interessant(er)?

Zoals u weet, kunt u roerende goederen (bv. geld, beleggingen, aandelen, ...) voor de Nederlandse notaris schenken zonder dat er daarop schenkingsrechten betaald moeten worden. Door het nieuwe decreet inzake de schenking van familiebedrijven, maar vooral door de invoering van de nieuwe antimisbruikbepaling is niet altijd duidelijk wanneer een schenking voor de Nederlandse notaris de meest voordelige keuze is. Soms bent u immers sowieso beter af met een Belgische notaris. In bepaalde gevallen is het nog steeds een stuk voordeliger om met een gewone hand- of bankgift te werken. We overlopen voor u even de meest voorkomende gevallen en gaan na wanneer de Nederlandse notaris effectief nog een voordeel biedt… Meer...

RECHTZETTING ACHTERAF

Kunt u een nietige of onjuiste schenking nog ‘rechttrekken’ of ‘repareren’?

De meeste schenkingen gebeuren nog steeds via de zgn. hand- of bankgift. In de praktijk merken we echter dat dergelijke schenkingen niet altijd verlopen volgens de regels van de kunst en dat er nogal eens fouten opduiken. Denken we bv. maar aan een schenking via een bankgift waarbij men ‘schenking’ in de mededeling gezet heeft, een hand- of bankgift waarvan men geen of een onjuist bewijs opgemaakt heeft, enz. Wat zijn de mogelijkheden om deze fouten of onnauwkeurigheden nog ‘recht te zetten’? Moet u er echt altijd van wakker liggen? Meer...
Geactualiseerd op: 11.12.2019

Meer van Indicator